อยากโอนจากกรมประชาสัมพันธ์ไป อปท

<< < (2/2)

Valentino:
แล้วมีที่ลงยังครับ โอนไปตำแหน่งอะไร

ก้อนหินละเมอ:
อ้างจาก: BuRm ที่ 03 มิถุนายน  2011, 12:44:37 PM

ขั้นตอนการโอนข้าราชการพลเรือนไปข้าราชการท้องถิ่น
๑. ผู้ขอโอนไปติดต่อหน่วยงานที่รับโอน เพื่อเขียนคำร้องขอโอน (เจ้าตัวผู้ขอโอนทำแบบคำร้องขอโอนถึงเทศบาล)
๒. หน่วยงานที่จะรับโอนทำหนังสือตอบรับ “ยินดีรับโอน” จากเทศบาล ส่งถึงกรมประชาสัมพันธ์
๓. กรมประชาสัมพันธ์ทำหนังสือตอบกลับถึงเทศบาลว่ายินยอมให้ข้าราชการในสังกัดของตนโอนไปได้
๔. เทศบาล นำเรื่องเข้าประชุม ก.ท.จ. ประจำจังหวัด
๕. เมื่อได้มติ ก.ท.จ. เรียบร้อยแล้ว ออกคำสั่ง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล
๖. หน่วยงานรับโอน (เทศบาล) ทำหนังสือส่งสำเนาคำสั่ง รับโอน(ย้าย) ไปถึงกรมประชาสัมพันธ์
๗. กรมประชาสัมพันธ์มีคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือน
๘. กรมประชาสัมพันธ์ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ขอโอนเดินทาง

น่าจะประมาณนี้นะครับ ของผมจะทำเรื่องโอนประมาณเดือนสิงหาคมนู่นอ่ะครับ  m;5



พอจะมีแบบฟอร์มมั้ยคะ อยากทำเรื่องโอนอายุราชการเหมือนกัน

dream high:
นักพัฒนาชุมชน อบต. บ้านปวง  จังหวัดลำพูน ว่าง  สนใจติดต่อ 089-9599899 (อยู่ติดกับอำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว