ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษามัธยมศึกษา สพม. 20 อุดรธานี 32 บุรีรัมย์ 25 ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 15-21 มิถุนายน 2554

(1/1)

ครูดอย™:

สพม.20 อุดรธานีhttp://www.sesa20.go.th/attachments/article/435/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882.pdf

สพม. 32 บุรรีรัมย์
ประกาศ
http://www.ssbr.go.th/ssbr32/attachments/091_IMG1.pdf
วิชาเอก
http://www.ssbr.go.th/ssbr32/attachments/091_IMG_0001.pdfสพม. 25 ขอนแก่น
ประกาศ http://www.kksec.go.th/e-office/docs4frontend/08-06-2011-12-37-3120110608123606-23733.pdf
วิชาเอก http://www.kksec.go.th/e-office/docs4frontend/08-06-2011-12-37-3120110608123650-25964.pdf
วิชาที่สอบ http://www.kksec.go.th/e-office/docs4frontend/08-06-2011-12-37-3120110608123725-22646.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ