แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน

(1/2) > >>

decho2526:
ข้อสอบเก่านักวิชาการเษตรบางหน่วยงาน

สารในพริก Capsaicin - Zea may
ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ข้าวโพด
- ดินพลุเป็นดินที่มีความเป็นกรด พบบริเวณภาคใต้
 - ไบโอดีเซล ใช้ปาล์ม –ข้อที่ถามลุ่มแม่น้ำ
 - ข้อมูลมีกี่แบบ - ชื่อวิทยาศาสตร์ข้อใดผิด
-สารอัลลิซินมีมากใน กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่
-ข้าว 1 ถัง มี 5.5 กก.7.5 กก.15 กก.20 กก.
-อายุของสิทธิบัตรพืช...ปี -เพศหญิง/ชาย Nominal Ratio ...

 -แผนพัฒนาศก. ปี .......-แม่ให้นมลูก .... เดือน -ลุ่มแม่น้ำ... -กังหันชัยพัฒนา .... บำกัดน้ำเสีย
 -ค่าเงินแข็ง.... -หน้าที่ของนักส่งเสริมการเกษตร -การสื่อสารทางเดียว...
 -การสื่อสาร mass com...

 -อาสาสมัครเกษตร... -Sender –

-วิธีป้องกันการเกิดเชื้อราAlphatoxin ในถั่ว
-ปรัชญาของกรมส่งเสริมการเกษตร... -หลักของ tissue culture.... -GMOs...

 -หลักทฤษฎีใหม่... -FTA.. -WTO...

-ข้อใดไม่ใช่ต้นทุนแปรผัน...
-ค่าเสื่อมราคา ...คำนวณ 1,460 บาท -วิสาหกิจชุมชน 3ข้อ
-ข้อที่มีตัวเลือกปุ๋ยยูเรีย แอมโมเนียมซัลเฟต โพแทสเซียมไนเตรต โพแทสเซียมซัลเฟต
 -ใช้ส่วนใดของสบู่ดำมาสกัด... -ข้าวไวแสง ....
 -ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานเกี่ยวกับเกษตร...

-พืชที่ไม่ได้อยู่ใน พรบ.พันธุ์พืช ที่มีการแก้ไข .... พืชสงวน พืชอนุรักษ์จำไม่ได้ -ถามเกี่ยวกับข้อมูล... ก.ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ -SWOT ...

-รายรับ/รายจ่าย< 1 หมายถึง ... -.... วิธีคิด ทัศนคติ พฤติกรรม ..
 -แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคพืช ....ตอบ BT เฉยเลย ผิดง่ะ -โรคในข้าวเกิด/พบในช่วงไหนมาก ... -เกษตรผสมผสาน...การให้ปุ๋ยหมัก ....การฉีดสารเคมีทุกสัปดาห์...จำไม่ได้
 -ใครเป็นคณะกรรมการและเลนานุการวิสาหกิจชุมชน.... -ต้องจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่ไหน... -ที่ผสมสาร 45 ซีซี 45 เปอร์เซ็น.......
- ลุ่มน้ำมีทั้งหมด 25 ลุ่มน้ำใช่เปล่า
- ชะอมแก้ท้องผูกมั้ย-vission คือในอนาคตเปล่า
- พัฒนาแบบแยกส่วนตรงกับสุภาษิตไหน
-ช่วงวิกฤติน้ำของข้าว..........
-ผลลัพธ์ output outcome

 -ระยะให้นมลูก 3 เดือนเหรอ.....
- ธาตุที่ไม่จำเป็นต่อพืช...c H O เปล่า......... -ต้นทุนไม่ผันแปรคือ ค่าเช่าโรงเรือน -เลขานุการวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คือ เกษตรจังหวัด
 -FTA ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ หรือกลุ่มประเทศ -สิทธิบัตร 20 ปี -WTO คือการเจรจาทางการค้าของประเทศสมาชิก -ข้าวไวแสง คือ ข้าวที่ต้องการแสงมากในการออกดอก
 -แก้ท้องผูกน่าจะเป็นขี้เหล็ก ( ไม่แม่ใจ แต่ค้นบางส่วนแล้วเป็นขี้เหล็ก )
 -การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช ที่กรมวิชาการเกษตร
 -ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ผิด กล้วย
 -ปุ๋ยไม่เชิงเดียว คือ โปแตสเซียมไนเตรท -อนาคตคือ Vision

 -ช่วงวิกฤติน้ำของข้าวช่วงออกดอก สร้างรวง
-พัฒนาแบบแยกส่วน ตาบอดคลำช้าง
-ธาตุที่ไม่จำเป็น ข้อ 4

-ข้าวเปลือก 1 ถัง 10 กก.-ข้อที่ไม่ใช่มาตรฐานเกษตร FDA ( ชื่อสำนักงาน อย. )
-ระยะให้นมลูก 6 เดือน -Out put นำความรู้ไปปฏิบัติแล้วเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ -Out come ทำให้ชีวิตมีความพอเพียง พออยู่พอกิน -ค่าเงินแข็ง ราคาผลผลิตต่ำลงเมื่อส่งออก
-หลักทฤษฎีใหม่ ความพอประมาณ
-หลัก tissue culture ใช้ส่วนที่เนื้อเยื่ออ่อนจะทำได้ดี 25 ลุ่มน้ำ , อายุยุวเกษตร10-25 ปี,อนาคต คือ วิสัยทัศน์,320 ล้านไร่,ขี้เหล็ก,เชื้อไฟทอปเทอร่า,มุ่งผลสัมฤทธิ์ คือผลลัพธ์,ข้าวเปลือก10กก.,ขี่ช้างจับตั๊กแตน,ใช่ไหมคำตอบนี้คงจำคำถามไดน่ะอยากรู้ช่องทางการสื่อสาร,ค่าเสื่อมราคา 1,460 บาท,ผสมยา,ขั้นตอนที่ผู้ทำปัญหาต้องทำเอง,ผู้หญิง/ชาย ,.......... -มีข้อหนึ่งที่เรียง ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม....-พืชใดไม่ควรเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ -สารป้องกันมะเร็งในถั่ว -วิตามินที่ทำให้ผิวสวย-แกล้งดินคือ....... -สารเร่งนอกฤดูมีมะม่ว ทุเรียน -การปลูกพืชหมุนเวียน-ชลประทานที่เหมาะสม ตอบ น้ำหยดเปล่า -หลังพักหนี้เกษรตกรกรมส่งเสริมควรทำ........-ข้อที่มีช้อย ว่า 1.มนุษยสัมพันธ์ ใช้ภาษาถิ่น


ดาวโหลดที่  http://www.testthai1.com

nangngam:
ใครมีข้อสอบ  ขอด้วยนะคร้าบบ

nangngam:
ใครมีข้อสอบขอด้วยนะคร้าบ  mitchellchainat@hotmail.com

natt226:
ขอแนวข้อสอบ ด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ

decho2526:
dd

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป