กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัคร พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล

(1/2) > >>

bank_123:
http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2554/7/9436_1.pdf

rattharin:
ขอบคุณค่ะน่าจะสมัครออนไลน์ได้นะคะ

kolokoso:
น่าสามารถใช้วุฒิ คอมธุรกิจได้ เผอิญมีความสามารถทางด้านบัญชีด้วย เสียดาย

decho2526:
เอกสารแนวข้อสอบพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ของ จ.ส.ท. กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น

ใหม่ล่าสุด ใช้สอบทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่ม

วิชาที่ใช้สอบ
- ความรู้ความสามารถทั่วไป

- วิชาภาษาไทย

- ข้อสอบหลักการบริหารงาน งานสารบัญ และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ปัจจุบัน

- ความรู้เกียวกับ พรบ. โรงจำนำ พศ. 2505

- ข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การปกครองส่วนท้องถิ่น

- ข้อสอบความรู้หลักการบัญชี
โหลดที่  http://www.testthai1.com

nongmon_mini:
สอบติดแล้วได้เป็นข้าราชการหรือเปล่าค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป