เงินเพิ่มตามคุณวุฒิเมื่อไหร่จะได้คับ

<< < (8/8)

B_boy:
ของข้าราชการพลเรือน
http://job.ocsc.go.th/images/Salary/pol07.pdf
ของท้องถิ่น
http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2554/5/9120_1.pdf

ต่างกันตอนยังไม่รวม  ๕% ตรงที่  ปตรี

พลเรือน บรรจุใหม่เงินเดือน   ๘๗๐๐ + ค่าคะแนน ๔ ด้าน ถ้าใครตรงได้เงินเดือนเพิ่ม ตามด้านที่ตรง  + ค่าครองชีพ ๑๕๐๐
ท้องถิ่น  บรรจุใหม่เงินเดือน   ๗๙๔๐  + เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ที่ จขกท  ถาม ๗๖๐  บาท   + ค่าครองชีพ ๑๕๐๐

สรุป พลเรือน ฐานเงินเดือนเยอะกว่าเพราะบวกตามวุฒิเข้าด้วยกันและยัง ได้เงินเดือนด้าน (ค่าคะแนน ๔ ด้านอีก)
   ท้องถิ่น   เงินเดือนกับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ แยกออกจากกัน  เงินเดือนเพิ่ม เงินตามวุฒิลด  ค่าคะแนนเหมือน พลเรือน ยังไม่มี 
      ท้องถิ่น  ดีกว่าพลเรือน ได้โบนัส  สาม-ห้า เท่า พลเรือนไม่มี 
     

salintip_o:
งั้นมารอดูกัน ว่าอีกนานไหมว่าจะได้
ค่าครองชีพรอบๆตัวมันขึ้นกันไปไกลแล้วค๊าบ
กว่าจะได้ทำไมรอนานจังฮิฮิ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว