สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ในหลายจังหวัด

(1/1)

ครูดอย™:


http://special.obec.go.th/
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ในหลายจังหวัดดังนี้

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครูผู้สอน
เปิดรับสมัคร 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2554
จำนวน 2 อัตรา

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง ครูผู้สอน
เปิดรับสมัคร 20 ก.ค. – 2 ส.ค. 2554
จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง ครูผู้สอน
เปิดรับสมัคร 28 ก.ค. – 5 ส.ค. 2554
จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง ครูผู้สอน
เปิดรับสมัคร 25 ก.ค. – 31 ก.ค. 2554
จำนวน 3 อัตรา

ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครูผู้สอน
เปิดรับสมัคร 22 ก.ค. – 1 ส.ค. 2554
จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครูผู้สอน
เปิดรับสมัคร 20 ก.ค. – 28 ก.ค. 2554
จำนวน 7 อัตรา

ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครูผู้สอน
เปิดรับสมัคร 25 ก.ค. – 3 ส.ค. 2554
จำนวน 3 อัตรา  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ