แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

(1/1)

ประพันธ์ เวารัมย์:
แนวข้อสอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543


ลองโหลดไปอ่านดู เผือใช้ประโยชน์ได้
แนวข้อสอบ


โหลดแนวข้อสอบข้างล่างนี้ครับ
http://www.upload-thai.com/download.php?id=7cc6b6bbb94fc218a83d749ff6f08393
หรือ
http://www.4shared.com/document/5t222tBY/____2541__3__2543__.html


ระเบียบข้างล่างนี้ครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

http://www.4shared.com/document/UjHn_4vf/16__2541.html

หรือ

http://www.local.moi.go.th/law57.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543

http://www.4shared.com/document/OFrbc1cg/17___2__2543.html

หรือ

http://www.local.moi.go.th/law58.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แก้ไขฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

http://www.4shared.com/document/H8BBLt5U/18___3__2543.html

หรือ

http://www.local.moi.go.th/law59.pdf

ตัว นี้รวมให้แล้ว ทั้ง 3 ฉบับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แำ้ก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

http://www.4shared.com/document/hfGtEuh9/___.html

******************************************************************

หากโหลดไม่ได้สมัครสมาชิก

http://www.4shared.com
ก่อนน่ะครับ


ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน

โพสที่
http://valrom2012.fix.gs/index.php?topic=1128.0

hualuang:
ขอขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับข้อสอบ  และระเบียบทั้ง 3 ฉบับ  ขอให้ท่านเจริญๆนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ