ถึงคิวเพิ่มรายได้15,000ขรก. ......

<< < (3/19) > >>

ข้าราชการรากหญ้า:
เรื่องของเรื่องไม่ใช่ว่าจะไม่ยอมรับความรู้หรอก คนที่สมควรได้ก็มี
คุณต้องยอมรับด้วยว่าลูกจ้างส่วนหนึ่งจะเสียเงินเข้ามาทำงาน ๘๐๐๐๐ หรือ ๑๐๐๐๐๐ + ก็ว่ากันไป(เท่าที่ประสบมานะ)
ที่สำคัญคือทำงานไม่เป็น ทำงานไม่เสร็จ เป็นเด็กฝาก
ส่านฐาน ป.ตรี จะ ๑๕๐๐๐ ก็ไม่ว่าหรอก แต่ฐานปวส.ก็ไม่ควรจะไปรวม กับ เงินเดือน ภารโรง คนขับรถ ยาม ฯลฯ
ความจริงแล้ว ป.ตรี กับ ปวส.เรียน ห่างกัน ๒ ปี ตอนนี้เงินเดือนห่างกัน ๑๔๐๐ บาท (๗๓๐๐ กะ ๘๗๐๐ )หากจะให้ห่างกัน๖๐๐๐ (๙๐๐๐ กะ ๑๕๐๐๐ )มันก็เกินไป


ที่สำคัญจะให้ลาออกไปสอบใหม่น่ะไม่มีวันหรอก (พูดไม่คิด) ไม่ลาออกเค้าก็ไปสอบกันได้  อ้างจาก: cz452 ที่ 12 กันยายน  2011, 05:49:21 PM

อ้างจาก: มหา’ลัย สอนไว้ให้เราเป็นข้าประชาชน ที่ 12 กันยายน  2011, 04:02:14 PM

ลูกจ้างที่มีวุฒิ ป.ตรี แต่ปฏิบัติหน้าที่ จ.1 กับข้าราชการ จ.2 ถ้าเกิด ลูกจ้างได้ 15,000 แล้วข้าราชการได้ 9,000 บาทอะไรจะเกิดขึ้น ฝากให้คิดถึงจะเป็นลูกจ้าง เค้าก็ทำงานให้รัฐเหมือนคุณ และที่สำคัญ เค้าเอาวุฒิ ป ตรี สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งของ ปตรี ด้วยศักดิ์แล้วถือว่าเค้ามีความรู้สูงกว่าข้าราชการซึ่งทำงานตำแหน่ง ปวส ปวช ครับ ถึงแม้ข้าราชการคนนั้นจะบอกว่าจบ ปตรี ก็ตามต้องยึดตามตำแหน่งที่ทำอยู่ครับ ถ้าไม่ชอบก็ลาออกไปสอบรับราชการตำแหน่งของ ปตรี สิครับ ง่ายจะตาย  ... หรือว่ากลัวสอบสู้กับ ปตรี คนอื่นๆ ไม่ได้ ....เรื่องก็มีเท่านี้แหละครับ

LLL:
อ้างจาก: วาสนา...มีใว้แข่ง ที่ 13 กันยายน  2011, 08:00:45 AM

เรื่องของเรื่องไม่ใช่ว่าจะไม่ยอมรับความรู้หรอก คนที่สมควรได้ก็มี
คุณต้องยอมรับด้วยว่าลูกจ้างส่วนหนึ่งจะเสียเงินเข้ามาทำงาน ๘๐๐๐๐ หรือ ๑๐๐๐๐๐ + ก็ว่ากันไป(เท่าที่ประสบมานะ)
ที่สำคัญคือทำงานไม่เป็น ทำงานไม่เสร็จ เป็นเด็กฝาก
ส่านฐาน ป.ตรี จะ ๑๕๐๐๐ ก็ไม่ว่าหรอก แต่ฐานปวส.ก็ไม่ควรจะไปรวม กับ เงินเดือน ภารโรง คนขับรถ ยาม ฯลฯ
ความจริงแล้ว ป.ตรี กับ ปวส.เรียน ห่างกัน ๒ ปี ตอนนี้เงินเดือนห่างกัน ๑๔๐๐ บาท (๗๓๐๐ กะ ๘๗๐๐ )หากจะให้ห่างกัน๖๐๐๐ (๙๐๐๐ กะ ๑๕๐๐๐ )มันก็เกินไป


ที่สำคัญจะให้ลาออกไปสอบใหม่น่ะไม่มีวันหรอก (พูดไม่คิด) ไม่ลาออกเค้าก็ไปสอบกันได้  อ้างจาก: cz452 ที่ 12 กันยายน  2011, 05:49:21 PM

อ้างจาก: มหา’ลัย สอนไว้ให้เราเป็นข้าประชาชน ที่ 12 กันยายน  2011, 04:02:14 PM

ลูกจ้างที่มีวุฒิ ป.ตรี แต่ปฏิบัติหน้าที่ จ.1 กับข้าราชการ จ.2 ถ้าเกิด ลูกจ้างได้ 15,000 แล้วข้าราชการได้ 9,000 บาทอะไรจะเกิดขึ้น ฝากให้คิดถึงจะเป็นลูกจ้าง เค้าก็ทำงานให้รัฐเหมือนคุณ และที่สำคัญ เค้าเอาวุฒิ ป ตรี สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งของ ปตรี ด้วยศักดิ์แล้วถือว่าเค้ามีความรู้สูงกว่าข้าราชการซึ่งทำงานตำแหน่ง ปวส ปวช ครับ ถึงแม้ข้าราชการคนนั้นจะบอกว่าจบ ปตรี ก็ตามต้องยึดตามตำแหน่งที่ทำอยู่ครับ ถ้าไม่ชอบก็ลาออกไปสอบรับราชการตำแหน่งของ ปตรี สิครับ ง่ายจะตาย  ... หรือว่ากลัวสอบสู้กับ ปตรี คนอื่นๆ ไม่ได้ ....เรื่องก็มีเท่านี้แหละครับ

[/quot
เห็นด้วยนะ   ขอเสริมนิดหนึ่งคนที่เป็นลูกจ้างเขาไม่เคยผ่านการสอบข้าราชการมาเขาเลยไม่รู้ว่าการสอบเป็นข้าราชการนั้นมันเหนื่อยยากแค่ใหนกว่าจะมาถึงวันนี้  ส่วนมากลูกจ้างจะมาตามเส้นสายมากกว่าการสอบเสียอีก
ความทรหดมันต่างกันมาก

มหา’ลัย สอนไว้ให้เราเป็นข้าประชาชน:
อ้างจาก: วาสนา...มีใว้แข่ง ที่ 13 กันยายน  2011, 08:00:45 AM

เรื่องของเรื่องไม่ใช่ว่าจะไม่ยอมรับความรู้หรอก คนที่สมควรได้ก็มี
คุณต้องยอมรับด้วยว่าลูกจ้างส่วนหนึ่งจะเสียเงินเข้ามาทำงาน ๘๐๐๐๐ หรือ ๑๐๐๐๐๐ + ก็ว่ากันไป(เท่าที่ประสบมานะ)
ที่สำคัญคือทำงานไม่เป็น ทำงานไม่เสร็จ เป็นเด็กฝาก
ส่านฐาน ป.ตรี จะ ๑๕๐๐๐ ก็ไม่ว่าหรอก แต่ฐานปวส.ก็ไม่ควรจะไปรวม กับ เงินเดือน ภารโรง คนขับรถ ยาม ฯลฯ
ความจริงแล้ว ป.ตรี กับ ปวส.เรียน ห่างกัน ๒ ปี ตอนนี้เงินเดือนห่างกัน ๑๔๐๐ บาท (๗๓๐๐ กะ ๘๗๐๐ )หากจะให้ห่างกัน๖๐๐๐ (๙๐๐๐ กะ ๑๕๐๐๐ )มันก็เกินไป


ที่สำคัญจะให้ลาออกไปสอบใหม่น่ะไม่มีวันหรอก (พูดไม่คิด) ไม่ลาออกเค้าก็ไปสอบกันได้  อ้างจาก: cz452 ที่ 12 กันยายน  2011, 05:49:21 PM

อ้างจาก: มหา’ลัย สอนไว้ให้เราเป็นข้าประชาชน ที่ 12 กันยายน  2011, 04:02:14 PM

ลูกจ้างที่มีวุฒิ ป.ตรี แต่ปฏิบัติหน้าที่ จ.1 กับข้าราชการ จ.2 ถ้าเกิด ลูกจ้างได้ 15,000 แล้วข้าราชการได้ 9,000 บาทอะไรจะเกิดขึ้น ฝากให้คิดถึงจะเป็นลูกจ้าง เค้าก็ทำงานให้รัฐเหมือนคุณ และที่สำคัญ เค้าเอาวุฒิ ป ตรี สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งของ ปตรี ด้วยศักดิ์แล้วถือว่าเค้ามีความรู้สูงกว่าข้าราชการซึ่งทำงานตำแหน่ง ปวส ปวช ครับ ถึงแม้ข้าราชการคนนั้นจะบอกว่าจบ ปตรี ก็ตามต้องยึดตามตำแหน่งที่ทำอยู่ครับ ถ้าไม่ชอบก็ลาออกไปสอบรับราชการตำแหน่งของ ปตรี สิครับ ง่ายจะตาย  ... หรือว่ากลัวสอบสู้กับ ปตรี คนอื่นๆ ไม่ได้ ....เรื่องก็มีเท่านี้แหละครับ


ก็แค่ฝากให้คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น องค์กรจะอยู่ได้หรือ...นี่เป็นคำถามปลายเปิด

ข้าราชการรากหญ้า:
ใช่ครับอ้างจาก: รุ่งอรุณ ที่ 13 กันยายน  2011, 09:11:22 AM

อ้างจาก: วาสนา...มีใว้แข่ง ที่ 13 กันยายน  2011, 08:00:45 AM

เรื่องของเรื่องไม่ใช่ว่าจะไม่ยอมรับความรู้หรอก คนที่สมควรได้ก็มี
คุณต้องยอมรับด้วยว่าลูกจ้างส่วนหนึ่งจะเสียเงินเข้ามาทำงาน ๘๐๐๐๐ หรือ ๑๐๐๐๐๐ + ก็ว่ากันไป(เท่าที่ประสบมานะ)
ที่สำคัญคือทำงานไม่เป็น ทำงานไม่เสร็จ เป็นเด็กฝาก
ส่านฐาน ป.ตรี จะ ๑๕๐๐๐ ก็ไม่ว่าหรอก แต่ฐานปวส.ก็ไม่ควรจะไปรวม กับ เงินเดือน ภารโรง คนขับรถ ยาม ฯลฯ
ความจริงแล้ว ป.ตรี กับ ปวส.เรียน ห่างกัน ๒ ปี ตอนนี้เงินเดือนห่างกัน ๑๔๐๐ บาท (๗๓๐๐ กะ ๘๗๐๐ )หากจะให้ห่างกัน๖๐๐๐ (๙๐๐๐ กะ ๑๕๐๐๐ )มันก็เกินไป


ที่สำคัญจะให้ลาออกไปสอบใหม่น่ะไม่มีวันหรอก (พูดไม่คิด) ไม่ลาออกเค้าก็ไปสอบกันได้  อ้างจาก: cz452 ที่ 12 กันยายน  2011, 05:49:21 PM

อ้างจาก: มหา’ลัย สอนไว้ให้เราเป็นข้าประชาชน ที่ 12 กันยายน  2011, 04:02:14 PM

ลูกจ้างที่มีวุฒิ ป.ตรี แต่ปฏิบัติหน้าที่ จ.1 กับข้าราชการ จ.2 ถ้าเกิด ลูกจ้างได้ 15,000 แล้วข้าราชการได้ 9,000 บาทอะไรจะเกิดขึ้น ฝากให้คิดถึงจะเป็นลูกจ้าง เค้าก็ทำงานให้รัฐเหมือนคุณ และที่สำคัญ เค้าเอาวุฒิ ป ตรี สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งของ ปตรี ด้วยศักดิ์แล้วถือว่าเค้ามีความรู้สูงกว่าข้าราชการซึ่งทำงานตำแหน่ง ปวส ปวช ครับ ถึงแม้ข้าราชการคนนั้นจะบอกว่าจบ ปตรี ก็ตามต้องยึดตามตำแหน่งที่ทำอยู่ครับ ถ้าไม่ชอบก็ลาออกไปสอบรับราชการตำแหน่งของ ปตรี สิครับ ง่ายจะตาย  ... หรือว่ากลัวสอบสู้กับ ปตรี คนอื่นๆ ไม่ได้ ....เรื่องก็มีเท่านี้แหละครับ


น่าคิด ผิดที่รัฐบาล ประชานิยม มากไป
แล้วตอนหาเสียงก็ไม่บอกประชาชนตามความจริงว่า จะเพิ่มเงินเดือน 15000 ให้กับข้าราชการที่ใช้วุฒิ ป.ตรี สอบบรรจุเข้ารับราชการเท่านั้น ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแต่มาบรรจุรับราชการระดับ ปฎิบัติงานไม่สามารถเพิ่มเงินเดือนให้ 15000 ได้ ส่วนเอกชนก็แล้วแต่นายจ้าง แค่นี้คงจบเห่ก่อนเลือกตั้งแล้วหล่ะ

cz452:
อ้างจาก: วาสนา...มีใว้แข่ง ที่ 13 กันยายน  2011, 08:00:45 AM

เรื่องของเรื่องไม่ใช่ว่าจะไม่ยอมรับความรู้หรอก คนที่สมควรได้ก็มี
คุณต้องยอมรับด้วยว่าลูกจ้างส่วนหนึ่งจะเสียเงินเข้ามาทำงาน ๘๐๐๐๐ หรือ ๑๐๐๐๐๐ + ก็ว่ากันไป(เท่าที่ประสบมานะ)
ที่สำคัญคือทำงานไม่เป็น ทำงานไม่เสร็จ เป็นเด็กฝาก
ส่านฐาน ป.ตรี จะ ๑๕๐๐๐ ก็ไม่ว่าหรอก แต่ฐานปวส.ก็ไม่ควรจะไปรวม กับ เงินเดือน ภารโรง คนขับรถ ยาม ฯลฯ
ความจริงแล้ว ป.ตรี กับ ปวส.เรียน ห่างกัน ๒ ปี ตอนนี้เงินเดือนห่างกัน ๑๔๐๐ บาท (๗๓๐๐ กะ ๘๗๐๐ )หากจะให้ห่างกัน๖๐๐๐ (๙๐๐๐ กะ ๑๕๐๐๐ )มันก็เกินไป


ที่สำคัญจะให้ลาออกไปสอบใหม่น่ะไม่มีวันหรอก (พูดไม่คิด) ไม่ลาออกเค้าก็ไปสอบกันได้  อ้างจาก: cz452 ที่ 12 กันยายน  2011, 05:49:21 PM

อ้างจาก: มหา’ลัย สอนไว้ให้เราเป็นข้าประชาชน ที่ 12 กันยายน  2011, 04:02:14 PM

ลูกจ้างที่มีวุฒิ ป.ตรี แต่ปฏิบัติหน้าที่ จ.1 กับข้าราชการ จ.2 ถ้าเกิด ลูกจ้างได้ 15,000 แล้วข้าราชการได้ 9,000 บาทอะไรจะเกิดขึ้น ฝากให้คิดถึงจะเป็นลูกจ้าง เค้าก็ทำงานให้รัฐเหมือนคุณ และที่สำคัญ เค้าเอาวุฒิ ป ตรี สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งของ ปตรี ด้วยศักดิ์แล้วถือว่าเค้ามีความรู้สูงกว่าข้าราชการซึ่งทำงานตำแหน่ง ปวส ปวช ครับ ถึงแม้ข้าราชการคนนั้นจะบอกว่าจบ ปตรี ก็ตามต้องยึดตามตำแหน่งที่ทำอยู่ครับ ถ้าไม่ชอบก็ลาออกไปสอบรับราชการตำแหน่งของ ปตรี สิครับ ง่ายจะตาย  ... หรือว่ากลัวสอบสู้กับ ปตรี คนอื่นๆ ไม่ได้ ....เรื่องก็มีเท่านี้แหละครับเด็กเส้น เด็กฝาก เสียเงินมาทำงาน นั้น เป็นเรื่องของระบบแล้วครับ คุณลองกลับไปดูรายละเอียดเวลารับสมัครนะครับ มีขั้นตอนการคัดเลือก วิธีการชัดเจน ว่าต้องได้คนที่มีความรู้มาทำงาน หากหน่วยงานไม่สามารถนำคนมีความสามารถมาทำงาน ดังคุณสมบัติที่ต้องการเมื่อเปิดรับสมัครลูกจ้างแล้วล่ะก็ จะโทษใครดีล่ะครับ???  ดังนั้นเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องถือว่ามีความสามารถตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการครับ การจะยกเหตุผลว่า ลูกจ้าง ปตรี ไม่มีความรู้ นั้นคงจะยกเป็นเหตุผลไม่ได้ จริงมั๊ย?? อีกอย่างข้าราชการนั้นย่อมดีกว่าทั้งความมั่นคงและสวัสดิการ ผมว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปอิจฉาเค้าเลย ลูกจ้างก็ไม่แน่นอนจะให้ออกเมื่อไรก็ไม่รู้ เงินเดือนก็ไม่เพิ่ม สวัสดิการต่างๆ ก็ไม่มี  ต้องให้เกียรติคนอื่นบ้างนะครับ มองที่หน้าที่การทำงานจบมาสูงกว่าก็ควรให้เกียรติเค้า เพราะลูกจ้างที่เข้ามาด้วยความสามารถก็มี เอาเป็นว่าคุณก็ไม่ต้องลาออกแต่พยายามสอบวุฒิ ปตรี ให้ได้สิครับ จะได้ไม่เสียเวลาเสียเงินที่ร่ำเรียนจบถึง ปตรี มา แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไม่ต้องเอาวุฒิต่ำกว่ามาสมัครรับราชการ ซึ่งหลวงเค้าก็บอกอยู่แล้วว่าจะนำวุฒิที่สูงกว่ามาตรฐานกำหนดตำแหน่งมาเรียกร้องอะไรภายหลังไม่ได้ แล้วจะอะไรกันนักหนาครับ
 ปล ผมไม่ใช่ลูกจ้างหรอกครับแต่ว่าไม่อยากให้แบ่งแยกกัน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว