ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

 
การค้นหาขั้นสูง

450991 กระทู้ ใน 39090 หัวข้อ- โดย 200599 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: jw_007

31 พฤษภาคม 2016, 10:53:01 AM
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นข้าราชการรุ่นพี่ห้องรวมทุกตำแหน่งของท้องถิ่นเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ และนักวิชาการพัสดุแนวข้อสอบ : เจ้าหน้าที่พัสดุ - เจ้าพนักงานพัสดุ
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบ : เจ้าหน้าที่พัสดุ - เจ้าพนักงานพัสดุ  (อ่าน 61930 ครั้ง)
กานัยนุ่ง™
เซียน(GURU)
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 628


ตายแระ!!!

oattykub@hotmail.com
« เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 04:00:39 PM »

1. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ให้กระทำได้
ก. 1ปี       ข. 2ปี
ค.3ปี       ง. 4ปี
 2. ผู้สั่งซื้อและผู้สั่งจ้างพิจารณายกเลิกการประกวดราคาได้กรณีใด
ก.อบต.มีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในเอกสารประกวดราคา
ข.ไม่มีผู้เสนอราคา
ค.มีผู้เสนอราคาแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
ง.ถูกทุกข้อ
 3. ร่างสัญญาที่จัดทำขึ้นใหม่ซึ่งไม่อาจทำสัญญาตามตัวอย่างที่อธิบดีกำหนดต้องร่างสัญญานั้นให้ใครพิจารณาก่อ
1.นายอำเภอ
2.ผู้ว่าราชการจังหวัด
3. อัยการจังหวัด
4. นิติกร
 4. การพัสดุตรงกับความหมายในข้อใด
1.การจัดทำเอง
2.การซื้อการจำหน่าย
3. การจ้างการจ้างเหมา
4. ถูกทุกข้อ
 5. โดยวิธีกรณีพิเศษให้ประธานกรรมการบริหารสั่งซื้อจากผู้ขายได้โดยตรงในกรณีใด
1. การซื้อจากส่วนราชการ
2. การซื้อครั้งหนึ่งมีจำนวนราคาไม่เกิน10,000บาท
3. การซื้อพัสดุเร่งด่วนหากล่าช้าอาจจะเสียหาย
4. การซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล
6. ผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดหาของ อบต.คือใคร
1.ผู้สั่งจ้าง
2. นายอำเภอ
3. ประธานกรมการบริหาร
4. เลขานุการ อบต.
7. ถ้าผู้เสนอราคาหลายรายเสนอราคาเท่ากันคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะทำอย่างไร
1 ให้จับฉลากเลือกผู้เข้าเสนอราคา
2 ให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา
3.ให้กำหนดการซื้อการจ้างใหม่เพื่อคัดเลือกผู้เสนอราคาให้ได้
4. ให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาคัดเลือก
 8. อบต.ต้องการซื้อพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ อบต.จะซื้อพัสดุโดยวิธีใด
1. วิธีตกลงราคา
2.วิธีสอบราคา
3.วิธีประกวดราคา
4.วิธีพิเศษ
9. หลักประกันซองที่มีวงเงินค่างานก่อสร้างไม่เกิน10ล้านบาทให้ใช้หลักประกันใด
1. ใบหุ้นสามัญ
2.หน่วยลงทุน
3. เช็คธนาคาร
4.หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน
10. ประกาศการประกวดราคามีสาระสำคัญเรื่องใด
1. รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดราคา
3.กำหนดวันเวลารับซองปิดการรับซอง
4. ถูกทุกข้อ
11. ผู้มีความอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นตามระเบียบนี้คือ
1.   นายกรัฐมนตรี
2.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4.   คณะรัฐมนตรี
 12. การส่งประกาศประกวดราคาไปที่ใดที่ต้องส่งเอกสารประกวดราคาไปพร้อมกัน
1.   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
2.   ที่ว่าการอำเภอ
3.   ศาลากลางจังหวัด
4.   ถูกทุกข้อ
 13. การรับเอาพัสดุโดยมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันจะรับเอาพัสดุได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากใคร
1.   นายอำเภอ
2.   สภา อบต.
3.   นายก อบต.
4.   ปลัด อบต.
  14. การสั่งซื้อจากเงินอุดหนุนเงินกู้ภายในประเทศซึ่งไม่ใช่วิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจใจวงเงินเท่าใด
1.   ไม่เกิน1ล้านบาท
2.   1ล้านบาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาท
3.   2ล้านแต่ไม่เกิน4ล้านบาท
4.   4ล้านบาทขึ้นไป
  15. กรณีมีผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ทั้งผู้ผลิตคนไทยและผู้ผลิตจากแหล่งนอกประเทศท่านจะเลือกผู้เสนอราคารายใด
1.   บริษัท ก.เป็นผู้ผลิตของคนไทยเสนอราคาต่ำกว่าผู้ผลิตต่างชาติไม่เกินร้อยละสิบ
2.   บริษัท ข.เป็นผู้ผลิตต่างชาติเสนอราคาต่ำกว่าผู้ผลิตในประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้า
3.   บริษัท ค.เป็นกิจการที่ผลิตในประเทศไทยเสนอราคาต่ำสุดในบรรดาผู้เสนอราคารายอื่น
4.   บริษัท ง.เป็นกิจการต่างชาติเสนอราคาต่ำกว่าผู้เสนอราคาที่เป็นของคนไทยทุกราย
16. อบต.จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาผู้ใดมีหน้าที่ตกลงราคากับผู้ขาย
1.   ประธานกรรมการบริหาร
2.   นายก อบต.
3.   เจ้าหน้าที่พัสดุ
4.   ผู้สั่งซื้อ
17.  การตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาหห์เป็นหน้าที่ใคร
1.   คณะกรรมการตรวจสอบงานพัสดุ
2.   คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง
3.   ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
4.   ประธานกรรมการบริหาร
18.  สาเหตุที่ทำให้ผู้เสนอราคาไม่สามารถยื่นซองประกวดราคาได้ทันและเลื่อนวันเวลารับซองปิดการรับซองคือ
1.   มีผู้เสนอราคาน้อยราย
2.   มีการชี้แจงเพิ่มเติมที่ไม่ได้กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
3.   เกิดปัญหาสาธารณภัย
4.   ถูกทุกข้อ
19.  อบต. จะใช้คู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นในกรณีใด
1.   พัสดุที่ต้องการซื้อยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2.   พัสดุที่ต้องการซื้อมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานไม่ถึงสองราย
3.   พัสดุที่ต้องการซื้อไม่มีหลักฐานปรากฎชัดหากซื้อแล้วจะเกิดความเสียหาย
4.   ถูกทุกข้อ
  20.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
1.   ผู้ยืมพัสดุใช้คงรูปหากทำชำรุดเสียหายต้องใช้คืน
2.   การยืมพัสดุสิ้นเปลืองโดยปรกติจะต้องจัดหาพัสดุประเภทนั้นคืน
3.   การยืมพัสดุให้ผู้ยืมทำเป็นลายลักษณ์อักษรและให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุอนุมัติ
4.   ถูกทุกข้อ
21.  กรณีมีผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ทั้งผู้ผลิตคนไทยและผู้ผลิตจากแหล่งนอกประเทศท่านจะเลือกผู้เสนอราคารายใด
1.   บริษัท ก.เป็นผู้ผลิตของคนไทยเสนอราคาต่ำกว่าผู้ผลิตต่างชาติไม่เกินร้อยละสิบ
2.   บริษัท ข.เป็นผู้ผลิตต่างชาติเสนอราคาต่ำกว่าผู้ผลิตในประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้า
3.   บริษัท ค.เป็นกิจการที่ผลิตในประเทศไทยเสนอราคาต่ำสุดในบรรดาผู้เสนอราคารายอื่น
4.   บริษัท ง.เป็นกิจการต่างชาติเสนอราคาต่ำกว่าผู้เสนอราคาที่เป็นของคนไทยทุกราย
22.  การลงโทษทางวินัยเรื่องใดที่ไม่เป็นเหตุให้ข้าราชการผู้กระทำผิดหลุดพ้นความรับผิดในทางแพ่งและอาญา
1.   กระทำโดยประเมินเลินเล่อ
2.   กระทำการโดยทุจริต
3.   กระทำการโดยปราศจากอำนาจ
4.   ถูกทุกข้อ
23..  ผู้พิจารณาผู้เสนอราคาที่ไม่ยอมทำตามสัญญาเป็นผู้ทิ้งงานคือใคร
1.   ประธานกรรมการบริหาร
2.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3.   รัฐมนตรี
4.   ผู้ว่าราชการจังหวัด
24.  การสั่งซื้อโดยวิธีพิเศษจากเงินอุดหนุนเงินกู้ภายในประเทศประธานกรรมการบริหารมีวงเงินในการสั่งจ้างเท่าใด
1.   ไม่เกิน500,000ล้านบาท
2.   5แสนบาทแต่ไม่เกิน1ล้านบาท
3.   1ล้านแต่ไม่เกิน2ล้านบาท
4.   2ล้านบาทขึ้นไป
25.  ก่อนดำเนินการซื้อพัสดุบุคคลใดจัดทำรายงานเสนอเหตุผลรายละเอียดของพัสดุวงเงินระยะเวลาวิธีการและคณะกรรมการ
1.   ผู้สั่งซื้อ
2.   เจ้าหน้าที่พัสดุ
3.   ผู้บริหาร อบต.
4.   ปลัด อบต.
26.  อบต.ต้องการวื้อพัสดุจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องให้ใครเป็นผู้อนุมัติการซื้อ
1.   นายกรัฐมนตรี
2.   รัฐมนตรี
3.   นายกอบต.
4.   ผู้ว่าราชการจังหวัด
27.  เหตุการณ์ใดที่ อบต.สามารถงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาได้
1.   เหตุเกิดจากความผิดของ อบต.
2.   เหตุสุดวิสัย
3.   เหตุเกิดจากพฤติกรรมที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
4.   ถุกทุกข้อ
28.  การซื้อการจ้างจำนวนวงเงินเท่าใดที่จะแต่งตั้งกรรมการบริหารพนักงานส่วนตำบลข้าราชการเป็นผู้ตรวจรับพัสดุได้
1.   ไม่เกิน1,000บาท
2.   ไม่เกิน5,000บาท
3.   ไม่เกิน10,000บาท
4.   เท่าใดก็ได้
29.  ถ้าผู้เสนอผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างขอจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรมให้นับจำนวนวันที่ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงจำนวนกี่วันจึงจะถือเสมือนเป็นผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียน
1.   7วัน
2.   10วัน
3.   15วัน
4.   30วัน
30.  หัวหน้าหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคลังของ อบค.คือ
1.   ปลัด อบต.
2.   พนักงานส่วนตำบล
3.   หัวหน้าฝ่ายคลัง
4.   หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
31.  อบต.ต้องการซื้อพัสดุที่ขายทอดตลาดดดยส่วนราชการ อบต.จะซื้อพัสดุโดยวิธีใด
1.   วิธีตกลงราคา
2.   วิธีสอบราคา
3.   วิธีประกวดราคา
4.   วิธีพิเศษ
32.  มติคณะกรรมการชุดใดที่ต้องใช้เสียงชี้ขาดเป็นเอกฉันท์
1.   คณะกรรมการตรวจการจ้าง
2.   คระกรรมการเปิดซองสอบราคา
3.   คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
4.   คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา
 33.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไปตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาจะต้องได้รับอนุมัติจากใคร
1.   สภา อบต.
2.   นายอำเภอ
3.   ผู้ว่าราชการจังหวัด
4.   ประธานกรรมการบริหาร 
34.  ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้น1คณะเพื่อดำเนินการในเรื่องใด
1.   เพื่อตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ
2.   เพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพสูญหาย
3.   เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดเกี่ยวกับพัสดุ
4.   เพื่อหารรายงานผลไปสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
   


35.  ผู้พิจารณาอนุมัติค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามที่กำหนดในสัญญาไม่เกินเดือนละ 20,000คือ
1.   ประธานกรรมการบริหาร
2.   คณะกรรมการบริหาร
3.   นายอำเภอ
4.   ปลัด อบต.
36..  ถ้าผู้เสนอผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างขอจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรมให้นับจำนวนวันที่ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงจำนวนกี่วันจึงจะถือเสมือนเป็นผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียน
1.   7วัน
2.   10วัน
3.   15วัน
4.   30วัน
37.  ผู้มีความอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไตมระเบียบนี้คือ
1.   นายกรัฐมนตรี
2.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4.   คณะรัฐมนตรี   
38.  หากพัสดุหมดสภาพการใชงานต่อไปจะสิ้นเปลืองโดยมูลค่าที่จะขายไม่เกิน100,000บาทจะใช้วิธีใดในการขายพัสดุ
1.   วิธีทอดตลาด
2.   วิธีตกลงราคา
3.   ประกวดราคา
4.   วิธีพิเศษ   
39.  การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษให้ประธานกรรมการบริหารสั่งซื้อหรือสั่งจ้างในวงเงินเท่าใด
1.   ไม่เกิน1ล้านบาท
2.   1ล้านถึง2ล้านบาท
3.   2ล้านถึง4ล้าน
4.   ไม่จำกัดวงเงิน 
40..  โดยวิธีสอบราคาแล้วหาผู้เสนอราคาไม่ได้เพราะราคาที่เสนอสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อจะดำเนินการอย่างไร
1.   พิจารณาหลักเกณฑ์การสอบราคาใหม่
2.   พิจารณาปรับวงเงินที่จะซื้อใหม่
3.   พิจารณาลดรายการเพื่อดำเนินการจัดซื้อใหม่
4.   รายงานผลการสอบราคาไปยังอำเภอเพื่อพิจารณา
41.  ส่วนประกอบของตัวอาคารได้แก่ข้อใด
1.   เสาธง
2.   หอถังน้ำ
3.   ลิฟต์
4.   ถูกทุกข้อ
42.  ผู้ที่เห็นชอบในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
1.   ผู้สั่งซื้อ
2.   ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
3.   เจ้าหน้าที่พัสดุ
4.   นายอำเภอ
43.  เงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดหารายได้เป็นครั้งคราวหรือมีผู้อุทิศให้เป็นการเฉพาะเจาะจงเรียกว่า
1.   เงินงบประมาณ
2.   เงินนอกงบประมาณ
3.   เงินรายได้เฉพาะ
4.   งบประมาณนอก
44.  การพัสดุตามระเบียบนี้ใช้บังคับเกี่ยวกับเรื่องใด
1.   เงินงบประมาณ
2.   เงินกู้
3.   เงินอุดหนุน
4.   ถูกทุกข้อ   
45.  กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวแต่เห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจาก
1.   สิ่งของมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชนืต่อ อบต.
2.   ผู้เสนอราคาซึ่งเสนอราคาต่ำสุดรายเดียว
3.   คณะกรรมการสามารถต่อรองราคาได้
4.   ไม่มีผู้เสนอราคารายใดเข้าทำสัญญา   
46.  การพัสดุตามระเบียบนี้ใช้บังคับเกี่ยวกับเรื่องใด
1.   เงินงบประมาณ
2.   เงินกู้
3.   เงินอุดหนุน
4.   ถูกทุกข้อ
   

47.  โดยวิธีสอบราคาผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองถึงใคร
1.   ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
2.   ผู้สั่งซื้อ
3.   ผู้บริหาร อบต.
4.   เจ้าหน้าที่พัสดุ   
48  หัวหน้าหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคลังของ อบต.คือ
1.   ปลัด อบต.
2.   พนักงานส่วนตำบล
3.   หัวหน้าฝ่ายคลัง
4.   หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
49.  ประกาศการประกวดราคามีสาระสำคัญเรื่องใด
1.   รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ
2.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดราคา
3.   กำหนดวันเวลารับซองปิดการรับซอง
4.   ถูกทุกข้อ
50.  อบต.จัดซื้อและจัดจ้างด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือซึ่งไม่สามารถเจรจากับแหล่งเงินกู้ได้ อบต.จะทำอย่างไร
1.   จัดซื้อจัดจ้างจากวัสดุที่ผลิตในประเทศเท่าที่จำเป็น
2.   จัดซื้อจัดจ้างจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้ที่เสนอราคาต่ำสุด
3.   จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่แหล่งเงินกู้แนะนำ
4.   จัดซื้อจัดจ้างตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ
51..  ในการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาหากเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอให้ส่งร่างเอกสารราคาไปให้บุคคลใดพิจารณาก่อน
1.   ผู้ว่าราชการจังหวัด
2.   อธิบดี
3.   ประธานกรรมการบริหาร
4.   อัยการจังหวัด   
52.  ผู้สั่งซื้อและผู้สั่งจ้างพิจารณายกเลิกการประกวดราคาได้กรณีใด
1.   อบต.มีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในเอกสารประกวดราคา
2.   ไม่มีผู้เสนอราคา
3.   มีผู้เสนอราคาแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
4.   ถุกทุกข้อ
53.  เงินงบประมาณไม่รวมเอารายการใดเข้าไว้ด้วย
1.   เงินอุดหนุน
2.   เงินสะสม
3.   เงินช่วยเหลือ
4.   ถูกทุกข้อ
54.  หลักเกณฑ์ที่เสนอให้ผู้เสนอราคาทราบให้พิจารณาราคาที่อยู่ในฐานเดียวกันโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ใด
1.   ราคารวมภาษี
2.   ราคาแยกภาษี
3.   ราคายกเว้นภาษี
4.   ถูกทุกข้อ
55.  การสั่งซื้อโดยวิธีพิเศษจากเงินอุดหนุนเงินกู้ภายในประเทศประธานกรรมการบริหารมีวงเงินในการสั่งจ้างเท่าใด
1.   ไม่เกิน500,000ล้านบาท
2.   5แสนบาทแต่ไม่เกิน1ล้านบาท
3.   1ล้านแต่ไม่เกิน2ล้านบาท
4.   2ล้านบาทขึ้นไป
56.โดยวิธีสอบราคาแล้วหาผู้เสนอราคาไม่ได้เพราะราคาที่เสนอสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อจะดำเนินการอย่างไร
1.   พิจารณาหลักเกณฑ์การสอบราคาใหม่
2.   พิจารณาปรับวงเงินที่จะซื้อใหม่
3.   พิจารณาลดรายการเพื่อดำเนินการจัดซื้อใหม่
4.   รายงานผลการสอบราคาไปยังอำเภอเพื่อพิจารณา
54.  ใครมีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจากเงินรายได้ของ อบต.
1.   ประธานกรรมการบริหาร
2.   หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
3.   ปลัด อบต.
4.   คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
55.  โดยวิธีประกวดราคาใครมีหน้าที่ประกาศประกวดราคา
1.   หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
2.   ปลัด อบต.
3.   ประธานกรรมการบริหาร
4.   เจ้าหน้าที่พัสดุ
56.  โดยวิธีกรณีพิเศษให้ประธานกรรมการบริหารสั่งซื้อจากผู้ขายได้โดยตรงในกรณีใด
1.   การซื้อจากส่วนราชการ
2.   การซื้อครั้งหนึ่งมีจำนวนราคาไม่เกิน10,000บาท
3.   การซื้อพัสดุเร่งด่วนหากล่าช้าอาจจะเสียหาย
4.   การซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล
57..  อบต.ต้องการวื้อพัสดุจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องให้ใครเป็นผู้อนุมัติการซื้อ
1.   นายกรัฐมนตรี
2.   รัฐมนตรี
3.   นายกอบต.
4.   ผู้ว่าราชการจังหวัด   
58.  การซื้อการจ้างวิธีใดซึ่งมีราคาไม่เกิน 5,000บาทสามารถทำข้อตกลงที่ไม่เป็นหนังสือได้
1.   วิธีสอบราคา
2.   วิธีตกลงราคา
3.   วิธีประกวดราคา
4.   วิธีพิเศษ   
59.  เงินที่เหลือจากรายรับจริงหักด้วยเงินรายจ่ายจริง ณ วันสิ้นปีงบประมาณคือ
1.   เงินกู้
2.   เงินสะสม
3.   เงินช่วยเหลือ
4.   เงินอุดหนุน 
60.  การซื้อการจ้างของ อบต.ใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศไทยห้ามกำหนดหลักเกณฑ์ใด
1.   รายละเอียดซึ่งอวจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตในประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในการเสนอราคา
2.   กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนอกเหนือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ประกาศไว้
3.   รายละเอียดที่นอกเหนือจากคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น
4.   ถูกทุกข้อ
61.  การซื้อการจ้างจำนวนวงเงินเท่าใดที่จะแต่งตั้งกรรมการบริหารพนักงานส่วนตำบลข้าราชการเป็นผู้ตรวจรับพัสดุได้
1.   ไม่เกิน1,000บาท
2.   ไม่เกิน5,000บาท
3.   ไม่เกิน10,000บาท
4.   เท่าใดก็ได้
62.  ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้น1คณะเพื่อดำเนินการในเรื่องใด
1.   เพื่อตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ
2.   เพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพสูญหาย
3.   เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดเกี่ยวกับพัสดุ
4.   เพื่อหารรายงานผลไปสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
63. หลักประกันซองให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายในกี่วัน
1.   7วัน
2.   15วัน
3.   30วัน
4.   ทันที
64.  สาเหตุที่ทำให้ผู้เสนอราคาไม่สามารถยื่นซองประกวดราคาได้ทันและเลื่อนวันเวลารับซองปิดการรับซองคือ
1.   มีผู้เสนอราคาน้อยราย
2.   มีการชี้แจงเพิ่มเติมที่ไม่ได้กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
3.   เกิดปัญหาสาธารณภัย
4.   ถูกทุกข้อ
65  โดยวิธีสอบราคาผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองถึงใคร
1.   ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
2.   ผู้สั่งซื้อ
3.   ผู้บริหาร อบต.
4.   เจ้าหน้าที่พัสดุ
66.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
1.   ผู้ยืมพัสดุใช้คงรูปหากทำชำรุดเสียหายต้องใช้คืน
2.   การยืมพัสดุสิ้นเปลืองโดยปรกติจะต้องจัดหาพัสดุประเภทนั้นคืน
3.   การยืมพัสดุให้ผู้ยืมทำเป็นลายลักษณ์อักษรและให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุอนุมัติ
4.   ถูกทุกข้อ
67.  อบต.ต้องการซื้อพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ อบต.จะซื้อพัสดุโดยวิธีใด
1.   วิธีตกลงราคา
2.   วิธีสอบราคา
3.   วิธีประกวดราคา
4.   วิธีพิเศษ
68. คณะกรรมการตรวจการจ้างมาจากหน่วยงานใด
1.   กรรมการบริหารพนักงานส่วนตำบล
2.   ข้าราชการส่วนภูมิภาค
3.   ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
4.   ถูกทุกข้อ
69.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีจำนวนอย่างน้อยกี่คน
1.   2  คน
2.   3  คน
3.   4  คน
4.   5  คน
70.  โดยวิธีสอบราคาแล้วหาผู้เสนอราคาไม่ได้เพราะราคาที่เสนอสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อจะดำเนินการอย่างไร
1.   พิจารณาหลักเกณฑ์การสอบราคาใหม่
2.   พิจารณาปรับวงเงินที่จะซื้อใหม่
3.   พิจารณาลดรายการเพื่อดำเนินการจัดซื้อใหม่
4.   รายงานผลการสอบราคาไปยังอำเภอเพื่อพิจารณา   
71.  คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นโดยเสนอรายงานผ่านใคร
1.   ผู้สั่งซื้อ
2.   เจ้าหน้าที่พัสดุ
3.   หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
4.   อบต.
72 ผู้พิจารณาผู้เสนอราคาที่ไม่ยอมทำตามสัญญาเป็นผู้ทิ้งงานคือใคร
1.   ประธานกรรมการบริหาร
2.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3.   รัฐมนตรี
4.   ผู้ว่าราชการจังหวัด
73.  การซื้อการจ้างจำนวนวงเงินเท่าใดที่จะแต่งตั้งกรรมการบริหารพนักงานส่วนตำบลข้าราชการเป็นผู้ตรวจรับพัสดุได้
1.   ไม่เกิน1,000บาท
2.   ไม่เกิน5,000บาท
3.   ไม่เกิน10,000บาท
4.   เท่าใดก็ได้
74. โดยวิธีประกวดราคาให้เจ้าหน้าที่พัสดุปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผยไว้ที่ใด
1.   ที่ทำการ อบต.
2.   อ.ส.ม.ท.
3.   ผู้มีอาชีพขาย
4.   ถูกทุกข้อ
75. การสั่งซื้อโดยวิธีพิเศษจากเงินอุดหนุนเงินกู้ภายในประเทศประธานกรรมการบริหารมีวงเงินในการสั่งจ้างเท่าใด
1.   ไม่เกิน 500,000ล้านบาท
2.   5 แสนบาทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.   1 ล้านแต่ไม่เกิน 2ล้านบาท
4.   2 ล้านบาทขึ้นไป
76.  การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละเท่าใด
1.   0.01-0.05
2.   0.01-0.10
3.   0.01-0.20
4.   0.10-0.20
77.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1.   ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาเป็นกรรมการพิจารณาตรวจรับพัสดุ
2.   ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
3.   คณะกรรมการทุกคณะควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการพัสดุเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
4.   ถูกทุกข้อ
78  คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคามีหน้าที่ใด
1.   ตรวจสอบใบเสนอราคาเอกสารพัสดุตัวอย่าง
2.   พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ
3.   รายงานผลการพิจารณาต่อผู้สั่งซื้อ
4.   ถูกทุกข้อ   
79  วิธีการจัดซื้อโดยสอบราคาก่อนวันเปิดซองสอบราคากี่วันที่ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคายังผู้มีอาชีพขาย
1.   7 วัน
2.   10 วัน
3.   15 วัน
4.   30 วัน 
80.  การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมายความถึงข้อใด
1.   การจ้าง
2.   การขนส่ง
3.   การจ้างทำของ
4.   ถูกทุกข้อ   
81.  การลงโทษทางวินัยเรื่องใดที่ไม่เป็นเหตุให้ข้าราชการผู้กระทำผิดหลุดพ้นความรับผิดในทางแพ่งและอาญา
1.   กระทำโดยประเมินเลินเล่อ
2.   กระทำการโดยทุจริต
3.   กระทำการโดยปราศจากอำนาจ
4.   ถูกทุกข้อ
82. อบต.ต้องการซื้อพัสดุที่ส่วนราชการเป็นผู้ผลิตจะจัดซื้อด้วยวิธีใด
1.   วิธีตกลงราคา
2.   วิธีประกวดราคา
3.   วิธีกรณีพิเศษ
4.   วิธีพิเศษ
83  พัสดุที่ผลิตในประเทศไทยหมายความถึงข้อใด
1.   ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย
2.   สินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตในประเทศไทย
3.   ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย
4.   ถูกทุกข้อ
84. การจ้างซึ่งตองการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้กำหนดค่าปรับรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละเท่าใด
1.   0.01-0.05
2.   0.01-0.10
3.   0.01-0.20
4.   ไม่เกิน100บาทต่อวัน   
85.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
1.   ผู้ยืมพัสดุใช้คงรูปหากทำชำรุดเสียหายต้องใช้คืน
2.   การยืมพัสดุสิ้นเปลืองโดยปรกติจะต้องจัดหาพัสดุประเภทนั้นคืน
3.   การยืมพัสดุให้ผู้ยืมทำเป็นลายลักษณ์อักษรและให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุอนุมัติ
4.   ถูกทุกข้อ
   
86. การพัสดุตรงกับความหมายในข้อใด
1.   การจัดทำเอง
2.   การซื้อการจำหน่าย
3.   การจ้างการจ้างเหมา
4.   ถูกทุกข้อ
87. ถ้าผู้เสนอราคาหลายรายเสนอราคาเท่ากันคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะทำอย่างไร
1.   ให้จับฉลากเลือกผู้เข้าเสนอราคา
2.   ให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา
3.   ให้กำหนดการซื้อการจ้างใหม่เพื่อคคัดเลือกผู้เสนอราคาให้ได้
4.   ให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาคัดเลือก
88.  ประกาศการประกวดราคามีสาระสำคัญเรื่องใด
1.   รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ
2.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดราคา
3.   กำหนดวันเวลารับซองปิดการรับซอง
4.   ถูกทุกข้อ
89.  ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการซื้อหริอการจ้างโดยมีคณะกรรมการใดบ้าง
1.   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
2.   คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
3.   คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
4.   ถูกทุกข้อ
90.  อบต.ต้องการวื้อพัสดุจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องให้ใครเป็นผู้อนุมัติการซื้อ
1.   นายกรัฐมนตรี
2.   รัฐมนตรี
3.   นายกอบต.
4.   ผู้ว่าราชการจังหวัด   
91. เมื่อมีการจ่ายพัสดุนั้นออกไปแล้วให้ส่งสำเนาบัญชีหรือทะเบียนให้กับหน่วยงานใด
1.   อบต.
2.   อำเภอ
3.   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
4.   สรรพากรจังหวัด   92. การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมายความถึงข้อใด
1.   การจ้าง
2.   การขนส่ง
3.   การจ้างทำของ
4.   ถูกทุกข้อ
93.คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นโดยเสนอรายงานผ่านใคร
1.   ผู้สั่งซื้อ
2.   เจ้าหน้าที่พัสดุ
3.   หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
4.   อบต.
94.ในกรณีที่ อบต.จัดทำพัสดุขึ้นเองประธานกรรมการบริหารจะแต่งตั้งใครขึ้นมารับผิดชอบพัสดุ
1.   เจ้าหน้าที่พัสดุ
2.   คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน
3.   คณะกรรมการตรวจการจ้าง
4.   พนักงานส่วนตำบล
95.สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือมีมูลค่าตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปต้องส่งสำเนาให้ส่วนราชการใด
1.   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
2.   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
3.   สรรพากรจังหวัด
4.   ถูกทุกข้อ
96.การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษให้ประธานกรรมการบริหารสั่งซื้อหรือสั่งจ้างในวงเงินเท่าใด
1.   ไม่เกิน1ล้านบาท
2.   1ล้านถึง2ล้านบาท
3.   2ล้านถึง4ล้าน
4.   ไม่จำกัดวงเงิน 
97. การเช่าอสังหาริมทรัพย์จากรัฐวิสาหิจจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละเท่าใดของค่าเช่าทั้งสัญญา
1.   10
2.   20
3.   30
4.   5098.สิ่งใดสามารถใช้เป็นหลักประกันสัญญาได้
1.   เงินสด
2.   เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย
3.   พันธบัตรของสถาบันการเงิน
4.   ถูกทุกข้อ
99. การจัดหาเกี่ยวกับเรื่องใดที่ต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรสถาปนิกผู้ชำนาญการผู้ทรงคุณวุฒิ
1.   งานก่อสร้างขนาดใหญ่
2.   งานเทคนิกเฉพาะอย่าง
3.   งานบำรุงรักษาเครื่องจักร
4.   ถูกทุกข้อ 
100.อบต.จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาผู้ใดมีหน้าที่ตกลงราคากับผู้ขาย
 ประธานกรรมการบริหาร
 นายก อบต.
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ผู้สั่งซื้อ

 
1.3
2.4
3.3
4.4
5.1
6.3
7.2
8.4
9.4
10.4
11.3
12.4
13.2
14.3
15.3
16.3
17.2
18.2
19.1
20.2
21.3
22.4
23.4
24.3
25.2
26.1
27.4
28.3
29.2
30.3
31.4
32.1
33.4
34.4
35.1
36.2
37.3
38.2
39.4
40.3
41.4
42.4
43.2
44.4
45.1
46.4
47.1
48.3
49.4
50.1
51.4
52.4
53.3
54.4
55.1
56.3
57.1
58.2
59.2
60.1
61.2
62.4
63.2
64.2
65.1
66.2
67.4
68.4
69.2
70.3
71.3
72.4
73.3
74.4
75.3
76.3
71.2
78.4
79.2
80.2
81.4
82.3
83.1
84.2
85.2
86.4
87.2
88.4
89.4
90.3
91.3
92.2
93.3
94.2
95.4
96.4
97.4
98.4
99.4
100.3
บันทึกการเข้า


กานัยนุ่ง™
เซียน(GURU)
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 628


ตายแระ!!!

oattykub@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 04:03:33 PM »

 แบบว่าฝากไฟล์ดาวโหลดไม่เป็น อ่ะ มีไรป๊ะ แต่อยากให้อ่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2011, 04:16:45 PM โดย กานัยนุ่ง!! » บันทึกการเข้า


ice166
รองหัวหน้าเว็บ
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 30


« ตอบ #2 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 04:05:33 PM »

555555 ขอบคุณนะคะ  เดี๋ยวจะเริ่มอ่านหนังสือวันนี้แหละ
บันทึกการเข้า
91
รองหัวหน้าเว็บ
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 66


« ตอบ #3 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 04:10:34 PM »

จั้ยหลาย
บันทึกการเข้า
R_Cung
รองหัวหน้าเว็บ
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 100


« ตอบ #4 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 04:59:35 PM »

ขอบคุณมากค่ะ
บันทึกการเข้า
จอมโวยวาย
เซียน(GURU)
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 895


หยุดตอแหลซะที....ตรูเหนื่อยแทน

kon-ban-ban@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 05:02:11 PM »

 e;y
แบบว่าฝากไฟล์ดาวโหลดไม่เป็น อ่ะ มีไรป๊ะ แต่อยากให้อ่ะ

น่ารักอะ    e;y e;y e;y e;y e;y e;y e;y e;y e;y
ขอบคุณมากกกกก
บันทึกการเข้า
Anne narak
เจ้้าหน้าที่ใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2013, 03:16:59 PM »

ข้อ 54-56 ซ้ำกัน แล้วเฉลยเป็นของอันไหนคะ :( :( :( :(
บันทึกการเข้า
Anne narak
เจ้้าหน้าที่ใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2


อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2013, 03:18:59 PM »

ข้อ 54-56  มีข้อสอบซ้ำกัน 2 อัน แต่ข้อสอบไม่เหมือนกัน แล้วเฉลยเป็นของอันไหนคะ

 :( :( :( :( :( :( :( :( :(
บันทึกการเข้า
pidman
นายกเว็บ
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 443เว็บไซต์
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2013, 07:37:23 PM »

หลักการข้อสอบ น่าจะใช้ได้ แต่ตัวระเบียบฯพัสดุ ของ อบต.ยกเลิกแล้ว มาใช้ระเบียบพัสดุใหม่ เหมือน เทศบาล,อบจ.
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ (บังคับใช้ อบต.)
++++++++++++++++++++++
ให้ระมัดระวังในการอ่าน เพราะมีการแก้ไขหลักการบางอย่าง เช่น องค์ประกอบของคณะกรรมการพัสดุ ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๗, ๒๘ ...  อำนาจในการอนุมัติจำหน่าย แลกเปลี่ยนพัสดุฯ.... เป็นต้น
บันทึกการเข้า
pathsarapon100434
เจ้้าหน้าที่ใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5


อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2013, 08:12:53 PM »

พี่ค่ะขอแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุหน่อยค่ะ
บันทึกการเข้า
pathsarapon100434
เจ้้าหน้าที่ใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5


อีเมล์
« ตอบ #10 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2013, 08:16:16 PM »

ส่งมาทาง e-mail หนูเลยนะค่ะ
บันทึกการเข้า
aoijai
เจ้้าหน้าที่ใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1


อีเมล์
« ตอบ #11 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2013, 03:04:48 PM »

ขอแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุหน่อยค่ะ
ขอบคุณที่กรุณานะค่ะ

aoijai.aoi@gmail.com
บันทึกการเข้า
omharuethai
เจ้้าหน้าที่ใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1


« ตอบ #12 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2013, 08:48:40 AM »

ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า
ice-ss
เจ้้าหน้าที่ใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 20


อีเมล์
« ตอบ #13 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2013, 03:48:13 PM »

ขอบคุณค่ะ M;1
บันทึกการเข้า
luxsikan
รองหัวหน้าเว็บ
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 60


« ตอบ #14 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2013, 08:34:49 AM »

ขอบคุณมากๆๆๆ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
พิมพ์
กระโดดไป:  

ข้อสอบ ก.พ.งานราชการหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 59