ระหว่างข้าราชการ กพ และข้าราชการส่วนท้องถิ่น

<< < (9/17) > >>

BeacH Boy:
อ้างจาก: exper ที่ 12 ตุลาคม  2011, 01:49:24 PM

อ้างจาก: 13MPS090 ที่ 12 ตุลาคม  2011, 12:49:14 PM

อ้างจาก: BeacH Boy ที่ 11 ตุลาคม  2011, 08:53:10 PM

ข้าราชการเหมือนกันครับ ใครว่าแตกต่างขอข้อมูลทางวิชาการด้วยครับ (ที่ไม่ได้คิดไปเองนะ)

ชอบๆๆๆ   m;2 ถ้าพูดถึงเรื่องหลักการ แน่นอนครับ ข้าราชการเหมือนกัน แต่ลึกๆ ในใจแล้ว บางทีก็พูดมากไม่ได้ คิดว่าทุกคนก็รู้ว่ามันไม่เหมือนกัน   อย่ามามัวเล่นแง่เลยครับ รู้ๆกันอยู่ ว่าอะไรเป็นยังไง

หลักการเหมือนกัน ปฎิบัติก็เหมือนกัน ผมข้าราชการท้องถิ่น เคยทำงานหน่วยงาน กพ. มาก่อน รู้ซึ้งทุกแง่ของ กพ. มันก็ไม่สวยหรูเหมือนที่คุณๆ คิดกัน (เหมือนกันทุกที่) เรื่องสวัสดิการ อันไหนบ้างที่ท้องถิ่นไม่มี กบข. ท้องถิ่นก็มี กบท. เบิกค่าเล่าเรียน ท้องถิ่นก็เบิก ค่าเช่าบ้านก็มี กู้ก็ได้เหมือนกัน เบิกค่ารักษาพยาบาล ก็ใช้หนังสือตัวเดียวกัน ของกรมบัญชีกลาง แต่ที่เบิกจ่ายตรงท้องถิ่นไม่ได้เพราะว่า ท้องถิ่น ไม่ได้ขึ้นตรงกับกรมบัญชีกลางเท่านั้น เพราะโปรแกรมเบิกจ่ายตรงเป็นงานของกรมบัญชีกลางเค้าและเบิกจ่ายตรงใช้เฉพาะกรณีที่เป็นผู้ป่วยนอกเท่านั้น(มาหาหมอแล้วกลับ) กรณีผู้ป่วยใน(นอนโรงบาล)ใช้หนังสือส่งตัวเหมือนกันครับ  แต่ที่เห็นชัดๆ การเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ ท้องถิ่นง่ายกว่าเยอะ (ตัวแบ่ง ตัวหารน้อยกว่า)

BeacH Boy:
อ้างจาก: exper ที่ 13 ตุลาคม  2011, 09:46:29 AM

อ้างจาก: น้องคนดีศรีสมร® ที่ 12 ตุลาคม  2011, 09:14:48 PM

งง
ตัน ซี 11 เหมือนกัน
ระดับปลัดกระทรวง
ไกลๆหรือใกล้อยู่ที่ความสามารถของบุคคล
อย่าคิดไปเองปลัดกระทรวงเป็นข้าราชการพลเรือนไม่ใช่เหรอ ถ้าคุณจะเป็นปลัดกระทรวงต้องไปสอบเข้าของ กพ ครับ  ถ้าข้าราชการประจำของท้องถิ่นตันสุดก็ ปลัด อบต ,ปลัด เทศบาล ,ปลัด อบจ ครับ

อย่าคิดไปเอง อิอิ

ปลัดเทศบาลก็มีซี 10 แล้วนะครับท่าน หลายที่ด้วย

BeacH Boy:
อ้างจาก: exper ที่ 13 ตุลาคม  2011, 10:33:26 AM

อ้างจาก: น้องคนดีศรีสมร® ที่ 13 ตุลาคม  2011, 10:15:53 AM

อ้างจาก: exper ที่ 13 ตุลาคม  2011, 09:46:29 AM

อ้างจาก: น้องคนดีศรีสมร® ที่ 12 ตุลาคม  2011, 09:14:48 PM

งง
ตัน ซี 11 เหมือนกัน
ระดับปลัดกระทรวง
ไกลๆหรือใกล้อยู่ที่ความสามารถของบุคคล
อย่าคิดไปเองปลัดกระทรวงเป็นข้าราชการพลเรือนไม่ใช่เหรอ ถ้าคุณจะเป็นปลัดกระทรวงต้องไปสอบเข้าของ กพ ครับ  ถ้าข้าราชการประจำของท้องถิ่นตันสุดก็ ปลัด อบต ,ปลัด เทศบาล ,ปลัด อบจ ครับ

อย่าคิดไปเอง อิอิ


ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมี 3 แบบ
1.ส่วนกลาง กระทรวง ทบวง กรม
2.ส่วนภูมิภาค จังหวัด อำเภอ
3.ส่วนท้องถิ่น กทม พัทยา อบจ เทศบาล อบต หรือ อปท ที่จัดตั้ง
การที่บุคคลที่รับราชการจะไปไกล ไปใกล้ อยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคล
ระเบียบการเค้ามีกรอบอยู่แล้วจะโตวิธีการไหนให้ไปถึง
จะงงอะรัยไม่รู้
มีปัญญาโตของท้องถิ่น ซี 11 มั๊ยละก็อาจมีปัญญาครับ ถ้าเค้าให้ปลัดท้องถิ่น เป็นซี 11 hahahahaahahahaa ความรู้ใหม่ครับ ปลัด อบต ไปเป็นปลัดกระทรวงได้ สายยนั้นเค้ามาจาก ข้าราชการพลเรือนครับ อย่าไปพูดให้ใครฟังนะครับ อายเค้า ท้องถิ่นโตสุดก็ปลัดในท้องถิ่นครับ  ปลัดกระทรวงเค้ามาทางอื่นครับ  อย่ามั่ว

ปลัดเทศบาลหลายๆที่ตอนนี้ ซี 10 ครับ เดินเบียดบ่าผู้ว่าได้เลย อนาคตมีแน่ๆ ปลัดซี 11 มันอยู่ที่คนครับ กรอบมันอยู่ที่ ซี 11 เหมือนกันทุกที่

BeacH Boy:
อ้างจาก: DADA_OCT ที่ 13 ตุลาคม  2011, 03:45:16 PM

เกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
   ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลและบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล เข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐ
      ผู้ป่วยนอก  ต้องสำรองเงินสดชำระค่ารักษาพยาบาลเอง  แล้วค่อยไปเบิกคืนที่หน่วยงาน
      ผู้ใน         ต้องทำหนังสือรับรองสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล  เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บเงินที่หน่วยงาน

ข้าราชการ ก.พ.
   ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลและบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล เข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐ
   ผู้ป่วยนอก  สามารถสมัครระบบจ่ายตรงกับโรงพยาบาล  เมื่อมาใช้บริการให้ยื่นบัตรจ่ายตรง (ไม่ต้องสำรองเงินสด) 
      ผู้ใน      โรงพยาบาลขอเลขอนุมัติการใช้สิทธิผ่านระบบออนไลน์  ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนให้โรงพยาบาล
                   - ให้หน่วยงานต้นสังกัดคีย์ข้อมูลผู้มีสิทธิเบิกและบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิเบิก
                      ส่งข้อมูลเข้ากรมบัญชีกลางก่อนถึงจะใช้สิทธิได้
                   - ผู้ป่วยในที่ยังไม่สมัครจ่ายตรงก็ใช้สิทธิได้  ถ้ามีข้อมูลในกรมบัญชีกลาง  โรงพยาบาลจะตรวจข้อมูล
                     ตามเลขประชาชนของผู้ป่วยเอง


      ปล.ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถสมัครจ่ายตรงได้  แต่ต้องมีหนังสือทำสัญญากับโรงพยาบาลก่อน

                             
   

ที่จริงข้าราชการท้องถิ่นก็สามารถใช้เบิกจ่ายตรงได้นะครับ โดยการทำสัญญากับโรงพยาบาล เหมือนที่ กทม.ทำ โดยทำสัญญาเป็นรายโรงพยาบาลไป ส่วนกรณีการขอเลขอนุมัติแทนหนังสือรับรองของ กรมบัญชีกลาง มันก็โยงอยู่กับ การเบิกจ่ายตรงครับ เป็นโปรแกรมตัวเดียวกัน

ตามหาฝัน:
อ้างจาก: BeacH Boy ที่ 13 ตุลาคม  2011, 06:04:17 PM

อ้างจาก: exper ที่ 12 ตุลาคม  2011, 01:49:24 PM

อ้างจาก: 13MPS090 ที่ 12 ตุลาคม  2011, 12:49:14 PM

อ้างจาก: BeacH Boy ที่ 11 ตุลาคม  2011, 08:53:10 PM

ข้าราชการเหมือนกันครับ ใครว่าแตกต่างขอข้อมูลทางวิชาการด้วยครับ (ที่ไม่ได้คิดไปเองนะ)

ชอบๆๆๆ   m;2 ถ้าพูดถึงเรื่องหลักการ แน่นอนครับ ข้าราชการเหมือนกัน แต่ลึกๆ ในใจแล้ว บางทีก็พูดมากไม่ได้ คิดว่าทุกคนก็รู้ว่ามันไม่เหมือนกัน   อย่ามามัวเล่นแง่เลยครับ รู้ๆกันอยู่ ว่าอะไรเป็นยังไง

หลักการเหมือนกัน ปฎิบัติก็เหมือนกัน ผมข้าราชการท้องถิ่น เคยทำงานหน่วยงาน กพ. มาก่อน รู้ซึ้งทุกแง่ของ กพ. มันก็ไม่สวยหรูเหมือนที่คุณๆ คิดกัน (เหมือนกันทุกที่) เรื่องสวัสดิการ อันไหนบ้างที่ท้องถิ่นไม่มี กบข. ท้องถิ่นก็มี กบท. เบิกค่าเล่าเรียน ท้องถิ่นก็เบิก ค่าเช่าบ้านก็มี ฉัน้ก็ได้เหมือนกัน เบิกค่ารักษาพยาบาล ก็ใช้หนังสือตัวเดียวกัน ของกรมบัญชีกลาง แต่ที่เบิกจ่ายตรงท้องถิ่นไม่ได้เพราะว่า ท้องถิ่น ไม่ได้ขึ้นตรงกับกรมบัญชีกลางเท่านั้น เพราะโปรแกรมเบิกจ่ายตรงเป็นงานของกรมบัญชีกลางเค้าและเบิกจ่ายตรงใช้เฉพาะกรณีที่เป็นผู้ป่วยนอกเท่านั้น(มาหาหมอแล้วกลับ) กรณีผู้ป่วยใน(นอนโรงบาล)ใช้หนังสือส่งตัวเหมือนกันครับ  แต่ที่เห็นชัดๆ การเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ ท้องถิ่นง่ายกว่าเยอะ (ตัวแบ่ง ตัวหารน้อยกว่า)

เห็นด้วยอย่างแรงค่ะ ย้ายกลับบ้านก็ง่าย ยกตัวอย่างถ้าเป็นธุรการอยู่ ก.พ. ก็เป็นไปจนเกษียณเถอะ แต่ท้องถิ่น ถ้ามีกรอบว่างก็ปรับไปเป็นตำแหน่งอื่นได้เลยนะค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว