ขออนุญาติ [แจก] ข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กลุ่มที่ 3 ศิลปศาสตร์

(1/1)

คนจริง2013:
ขออนุญาติ [แจก] ข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร  กลุ่มที่ 3 ศิลปศาสตร์
ข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร  กลุ่มที่ 3 ศิลปศาสตร์


แนวข้อสอบวิชารัฐศาสตร์
1.      พรรคการเมืองฝ่ายค้านของพม่า ซึ่งนำโดยนางออง ซาน ซู จี มีชื่อย่อว่าพรรคอะไร

         ก.   พรรคเอ็มแอลดี                                                            ข.   พรรคเอชดีแอล

         ค.   พรรคบีแอลดี                                                                ง.    พรรคเอ็นแอลดี

         ตอบ  ง.  พรรคเอ็นแอลดี

2.      ผู้ว่าการเกาะฮ่องกงคนปัจจุบัน คือ

                ก.    นาย เจิงอินเฉวียน         ข.  นายเลออน  บริดตัน

         ค.   นายคริส  แพทเทน       ง.นาย
เกลน เฟรย์

         ตอบ  ก.นาย เจิงอินเฉวียน

3.      ผู้นำชาวเซิร์บในบอสเนีย ที่ศาลโลกกำลังต้องการตัว เพื่อดำเนินคดีข้อหาเป็นอาชญากรสงคราม คือ

         ก.   นาย
อลิยา อิเซทเบโกวิท                                             ข.   นาย
ราโควาน คาราดซิก

         ค.   นายฟรานโย ทุจมาน                                                  ง.    นาย
สโลโบดาน มิโลเซวิด

         ตอบ  ข.  นายราโควาน คาราดซิก 

4.      ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซีย – แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีใด

         ก.   ค.ศ. 1989                                                                      ข.   ค.ศ. 1990

         ค.   ค.ศ. 1992                                                                      ง.    ค.ศ. 1995

         ตอบ  ก.ค.ศ. 1989

5.      รัฐมนตรีว่าการการต่างประเทศของไทยคนปัจจุบันได้แก่

ก.นายสาโรจน์ ชวนะวิรัช

ข.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

ค. นายกษิต ภิรมย์

ง. ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

ตอบ  ง. ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล6.      ผู้ใดเป็นผู้ที่ประพันธ์หนังสือชื่อ “Magatrends Asia”

         ก.   นายจอห์น  เนสบิตต์                                                   ข.   นายบิล  เกตส์

         ค.   นายอัลวิน  ทอฟฟ์เลอร                                              ง.    นายปีเตอร์  ดรักเตอร์

         ตอบ  ก.  นายจอห์น  เนสบิตต์ 

7.      นายกรัฐมนตรี คนปัจจุบันของประเทศอินเดีย ได้แก่ ....

         ก.   นาย
นาราชิมหา ราว                                                    ข.   นาย มานโมฮัน ซิงห์

         ค.   นาย
เยาวหะราลห์ เนห์รู                                             ง.    นาย
ฟิหารี วัชปายี

         ตอบ  ข.  นาย มานโมฮัน ซิงห์

8.      ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติคนปัจจุบัน ได้แก่ .....

         ก.   นายนายยิตซัก  อาเมียร์                                               ข.   นาย
อันโตนิโอ กูเตอร์เรส

         ค.   นายริวทาโร่  ฮาซิโมโตะ                                            ง.    นาย
ยาซิซิ อะกาชิ

         ตอบ  ข.  นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส

9.      นายกรัฐมนตรีอิสราเอลคนปัจจุบันคือ

         ก.   นายซิมอน  เปเรส                                                        ข.   นาย
ยาสุฮิ อาหมัด

         ค.   นาย
เบนยามิน เนตันยาฮู                                            ง.    นายยิกัลป์  อาเมียร์

         ตอบ  ค.  นายเบนยามิน เนตันยาฮู

10.    บุคคลใดเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ประจำปี ค.ศ. 2010

         ก.   นาย
หลิว เสี่ยวปอ                                                        ข.   นาง
ออง ซาง ซูจี

         ค.   นายจิมมี่  คาร์เตอร์                                                       ง.    นายอัสเซอร์  อาราฟัด

         ตอบ  ก.  นายหลิว เสี่ยวปอ

11.    การประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การค้าโลก (WTO) ครั้งแรกที่จะจัดขึ้นปลายปีนี้มีกำหนดจัดขึ้น

         ที่ประเทศใด

         ก.   สวิตเซอร์แลนด์                                                           ข.   สิงคโปร์

         ค.   ฟิลิปปินส์                                                                      ง.    ลักเซมเบอร์ก

         ตอบ  ข.  สิงคโปร์

12.    เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบันเป็นชาวอะไร

         ก.   ชาวโรมาเนีย                                                                ข.   ชาวอินเดีย

         ค.   ชาวโมรอคโค                                                               ง.    ชาวเกาหลีใต้

         ตอบ  ง.  ชาวเกาหลีใต้

13.    เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบันมีชื่อว่า

ก.     บูทรอส บูทรอส-กาลี

ข.     เคิร์ท วัลไฮม์

ค.     โคฟี อันนัน

ง.   บัน คี มูน

ตอบ  ง.   บัน คี มูน

14.    ภาคีของข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาแบบยั่งยืนของลุ่มแม่น้ำโขงประกอบด้วย

         ประเทศต่อไปนี้

ก.     ประเทศอินโดจีนและอาเซียน

ข.     ประเทศไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า และจีน

ค.     ประเทศไทย เวียดนาม ลาวและกัมพูชา

ง.     ประเทศไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และ UNDP

ตอบ  ก.  ประเทศอินโดจีนและอาเซียน

15.    สถานภาพของขุนส่า

         ก.   ถูก SLORC  จับตัวไปทำโทษแล้ว

         ข.   ขุนส่าได้วางอาวุธหยุดการต่อสู้กับ SLORC แล้ว

         ค.   ได้ลี้ภัยมาอยู่ในประเทศไทยแล้ว

         ง.   ถูก CIA  จับตัวไปขึ้นศาลสหรัฐแล้ว

         ตอบ  ข.  ขุนส่าได้วางอาวุธหยุดการต่อสู้กับ SLORC แล้ว

16.    สถานภาพของ WTO  ปัจจุบันคือ

         ก.   มหาอำนาจทุกประเทศเป็นสมาชิก

         ข.   สหรัฐเป็นผู้นำต่อต้านมิให้จีนเข้าเป็นสมาชิก

         ค.   จีนเองไม่สนใจที่จะเป็นสมาชิก

         ง.   ไต้หวันเป็นสมาชิกแทนจีนอยู่แล้ว

         ตอบ  ข.  สหรัฐเป็นผู้นำต่อต้านมิให้จีนเข้าเป็นสมาชิก

17.    สถานภาพของจีนใน APEC

         ก.   ทั้งจีน ไต้หวันและฮ่องกง ล้วนเป็นสมาชิก โดยใช้ชื่อ People’s Republic of
China,

                Republic of China และ
Hong Kong ตามลำดับ

         ข.   ทั้งจีน ไต้หวันและฮ่องกง ล้วนเป็นสมาชิก โดยใช้ชื่อว่า People’s Republic of
China,

                Taipei China และ
Hong Kong ตามลำดับ

ค.     เฉพาะจีน และไต้หวันเป็นสมาชิก โดยใช้ชื่อว่า China และ
Taiwan ตามลำดับ

ง.     สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นสมาชิกแต่เพียงประเทศเดียว

         ตอบ  ข.  ทั้งจีน ไต้หวันและฮ่องกง ล้วนเป็นสมาชิก โดยใช้ชื่อว่า People’s Republic of
China,

                          Taipei China และ
Hong Kong ตามลำดับ

18.     เมืองหลวงของประเทศลิเบียคือ

         ก.   กรุงตริโปลี

         ข.   กรุงแบกแดด
         ค.   เมืองเนวปูลี
         ง.    กรุงตริโปเลีย
       ตอบ  ก. กรุงตริโปลี
19.    หมู่เกาะพาราเซลปัจจุบันอยู่ภายใต้การครอบครองของประเทศใด

         ก.   เวียดนาม                                                                       ข.   ฟิลิปปินส์

         ค.   จีน                                                                                  ง.    ญี่ปุ่น

         ตอบ  ค.  จีน 

20.    มติล่าสุดของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการใช้เงินตราสกุลเดียวกันมีดังนี้

         ก.   เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด

         ข.   จะให้ชื่อของเงินตราในการประชุมคราวต่อไป

         ค.   จะให้มีผลใช้บังคับสมบูรณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545

         ง.   จะใช้เงินตราสกุลเดียวกันแล้วชื่อว่า Euro  ตั้งแต่ 1 มกราคม 2539

         ตอบ  ค.  จะให้มีผลใช้บังคับสมบูรณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545

21.    ประเทศอาเซียนที่เปลี่ยนผู้นำฝ่ายบริหารสูงสุดบ่อยที่สุด ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาคือ

         ก.   เวียดนาม                                                                       ข.   ฟิลิปปินส์

         ค.   มาเลเชีย                                                                         ง.    ไทย

         ตอบ  ง.  ไทย

22.    คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก

         ก.   ประเภทถาวร 7 ประเทศ                                            ข.   ประเภทไม่ถาวร 5 ประเทศ

         ค.   ประเภทไม่ถาวร 7 ประเทศ                                       ง.    ประเภทไม่ถาวร 10 ประเทศ

         ตอบ  ง.  ประเภทไม่ถาวร 10 ประเทศ

23.    NATO ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ

         ก.   เป็นการขยายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา

         ข.   เป็นการป้องกันไม่ให้เยอรมันขยายตัวในยุโรป

         ค.   เป็นส่วนหนึ่งของแผนการมาแซล

         ง.   เป็นการสนองตอบต่อการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก

         ตอบ  ง.  เป็นการสนองตอบต่อการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก

24.    จุดเริ่มต้นที่ทำให้การค้าเสรีรุดหน้าไปไกลคือ

         ก.   การเจรจารอบโตเกียว                                                 ข.   การเจรจารอบเคเนดี

         ค.   ตลาดร่วมยุโรป                                                             ง.    การเจรจา “เหนือ-ใต้”

         ตอบ  ก.  การเจรจารอบโตเกียว

25.    ใครคือผู้บัญชาการกองกำลังสหประชาชาติในสงครามเกาหลี

         ก.   Syngman Rhee                                                            ข.   Kim II Sung

         ค.   General Sheman                                                          ง.    Douglas MacArhur

         ตอบ  ง.  Douglas MacArhur

26.    ใครเป็นผู้ริเริ่มแนวความคิดที่เกี่ยวกับคำว่า “โลกที่สาม” มากที่สุด

         ก.   Fantz Fanon                                                                 ข.   Mao Tse-tung

         ค.   Jawaharlal Nehru                                                        ง.    Frankin D.
Roosevelt

         ตอบ  ก.  Fantz Fanon

27.    “Partnership for Peace”  คือ

         ก.   การที่ประเทศเอเชียอยู่ในอิทธิพลของญี่ปุ่น

         ข.   การทำลายอาวุธร้ายแรงทางเคมี

         ค.   การเสนอให้กลุ่มวอซอว์เข้าร่วมกิจกรรมบางประการกับนาโต้

         ง.   ความร่วมมือระหว่างประเทศเอเชียบูรพาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

         ตอบ  ค.  การเสนอให้กลุ่มวอซอว์เข้าร่วมกิจกรรมบางประการกับนาโต้

28.    1985 Plaza Agreement  เกี่ยวกับ

         ก.   การสิ้นสุดความสัมพันธ์พิเศษระหว่างอังกฤษกับสหรัฐอเมริกา

         ข.   การที่ญี่ปุ่นจะร่วมมืออย่างเต็มตัวในการจัดการการเงินระหว่างประเทศ

         ค.   การที่ญี่ปุ่นจะช่วยเหลือประเทศยากจน

         ง.   การที่กลุ่ม OPEC มีอำนาจต่อรองต่อโลกตะวันตกมากขึ้น

         ตอบ  ข.  การที่ญี่ปุ่นจะร่วมมืออย่างเต็มตัวในการจัดการการเงินระหว่างประเทศ

29.    ทฤษฎี “Balance of Power”  เชื่อในหลักการที่ว่า

         ก.   จะต้องมีการควบคุมและลดอาวุธ

         ข.   จะต้องมีการสร้างพันธมิตร

         ค.   จะต้องมีระบบความมั่นคงร่วมกันที่จะทำโทษผู้รุกราน

         ง.   จะต้องมีชาติมหาอำนาจป้องกันความมั่นคงระหว่างประเทศ

         ตอบ  ข.  จะต้องมีการสร้างพันธมิตร

30.    ประเทศใดที่ไม่นับว่าเป็น  NIC

         ก.   บราซิล                                                                           ข.   เกาหลีใต้

         ค.   สิงคโปร์                                                                        ง.    สวีเดน

         ตอบ  ง.  สวีเดน


ขอบคุณแหล่งที่มา  http://www.caithai1.com/read.php?tid=2183

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ