กพ ท้องถิ่น

(1/1)

Moderncity:
รบกวนสอบถามหน่อยครับ ว่า กพ. ท้องถิ่น นี้ที่กำลังจะเปิดสอบ สอบคล้าย ๆ กับ กพ. กลาง หรือเปล่าครับ ???


คือ สงสัยว่าสอบพร้อมกันทั่วประเทศ หรือ สอบขึ้นบัญชีเป็นจังหวัดอ่าครับ ???ckchill:
อยากรู้เหมือนกันครับ

เจ้าชายไซเบอร์สเปซ...:
ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับ

กพ. ท้องถิ่น

ที่คุณหมายถึง อาจจะหมายถึง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ที่จัดสอบโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาค ก. ที่ว่านั้น ไม่ใช่ กพ. นะครับ

การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) นั้น โดยทั่วๆ ไป
จะแบ่งเป็นคร่าวๆ อยู่ 3 แบบ คือ

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่จัดสอบโดย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน กพ.)
จะแบ่งเป็นสอบอยู่ 4 ระดับคือ
1.1 ระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
1.2 ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
1.3 ระดับปริญญาตรี
1.4 ระดบปริญญาโท

โดยที่ การสอบภาค ก. ของ สำนักงาน กพ. นั้น ระยะหลังจะมีการเปิดสอบทุกปี
ข้อสอบ จะมีทั้งหมด 80 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 90 นาที
ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนว่าเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ของ สำนักงาน กพ. นั้น
จะมีสิทธิ์ สอบในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
ของหน่วยงาน ในกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ที่เปิดสอบ
และผู้นั้นมีคุณสมบัติ ตรงกับที่หน่วยงานนั้นๆ ประกาศสอบ

ผลการสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน กพ. นั้น
จะมีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการประกาศเป็นอย่างอื่น (ตลอดชีพ)

2. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่จัดสอบโดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (อปท.)

จะแบ่งเป็นสอบอยู่ 3 ระดับคือ (อ้างอิงจาก ปี พ.ศ.2551)
2.1 ระดับ 1 (ปวช. หรือสูงกว่า)
2.2 ระดับ 2 (ปวส. หรือสูงกว่า)
2.3 ระดับ 3 (ปริญญาตรี หรือสูงกว่า)

การสอบ ภาค ก. ของ อปท. นั้น มีการสอบครั้งล่าสุดเมื่อ ปี พ.ศ.2551
ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนว่าเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ของ อปท. นั้น
จะมีสิทธิ์ สอบในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
ตามที่หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดสอบ
เท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้สอบ ภาค ข. ของหน่วยงานอื่นๆได้

ผลการสอบ ภาค ก. ของ อปท. นั้น จะมีผล 3 ปี

3. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่จัดสอบโดยหน่วยงานอื่นๆ
เช่น รัฐสภา ,กระทรวงการต่างประเทศ ,สพฐ.  ฯลฯ
การสอบภาค ก. ของหน่วยงานอื่นๆ เหล่านี้
จะมีผลตามที่ประกาศไว้ ของแต่ละหน่วยงาน
ไม่สามารถ ใช้สอบภาค ข. ของหน่วยงานอื่นๆ ได้ครับ

ส่วนที่ว่าจะมีการสอบ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่จะจัดสอบทั่วประเทศ
โดยจะมีการสอบ ภาค ก. ,ข. และ ค. พร้อมกันนั้น
ต้องอ่านดูในประกาศก่อนนะครับ ไม่สามารถบอกได้ว่า จะเป็นอย่างไร
ต้องรอครับ


 m_9; m_9; m_9; m_9; m_9; m_9;

banksoewen:
ขอบคุณมากๆ ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ