พนักงานจ้างตามภารกิจลาออก

(1/1)

Kaew_Ta:
ทราบมาว่าถ้าพนักงานจ้างตามภารกิจมีความประสงค์จะลาออกจะต้องรอให้ ก.อบต.อนุมัติก่อนใช่หรือไม่?
แล้วมีระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้าง ขอแบบละเอียดเลยนะคะ ตัวอย่างด้วยก็ดีค่ะ

oc10:
ผมก็เคยเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจแล้วก็ลาออกมารับราชการ ตอนลาออกก็แค่เขียนใบลาออกตามแบบฟอร์มที่บุคลากรระบุวันที่เราต้องการจะลาออกไม่ได้รอให้ ก.อนุมัติ เพราะยังไงเค้าก็อนุมัติอยู่แล้ว

unpangman:
(เท่าที่ทราบ) ไม่จำเป็นต้องให้ ก. อนุมัติก่อน เพียงแต่ลาออกได้ แล้วค่อยเอาเรื่องเข้า ก. ครับ

TheONE:
โดยปกติต้องยื่นใบลาออกล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันที่จะออก แต่นายกฯมีอำนาจที่จะพิจารณาอนุญาตให้ยื่นใบลาออกล่วงหน้าไม่ถึง 30 วันก็ได้ (ไม่รู้เหมือนกันว่า "มันจะกำหนด30วันมาทำไม ในเมื่อไม่ต้อง30วันก็ได้ ถ้านายกฯอนุญาต") และต้นสังกัดต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.จังหวัดก่อนจึงจะอนุญาตให้ลาออกได้ แต่คำสั่งอนุญาตให้ลาออกอาจให้มีผลย้อนหลังไปก่อนวันที่ ก.จังหวัดจะเห็นชอบก็ได้ เช่น ยื่นใบลาออกวันที่ 1 ก.พ. โดยขอลาออกตั้งแต่ 1 ก.พ. นายกฯเห็นควรอนุญาตและเสนอ ก.จังหวัดวันที่ 2 ก.พ. ก.จังหวัดมีมติเห็นชอบวันที่ 20 ก.พ. ต้นสังกัดจึงออกคำสั่งวันที่ 25 ก.พ. ว่าอนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ