กพ. ประกาศอัตราเงินเดือนใหม่แล้วนะคะ

<< < (12/13) > >>

pomkonthai:
การปรับเงินเดือนครั้งนี้ เป็นการลดปัญหาความเลื่อมล้ำจากการขึ้นเงินเดือน (และค่าครองชีพ) ระดับปริญญาตรี ที่ได้รวมกันแล้วเท่ากับ 15,000 บาท สำหรับผู้ที่ทำงานไม่เกิน 10 ปี แต่ผมว่าปรับแล้วก็ดูเลื่อมล้ำอยู่ดี
     ตัวอย่างเช่น  ผม ปวส. เงินเดือน 12500 (ซึ่ง>12285) ได้รับเพิ่ม 1000 บาท รวม 13,500  (ทั้งที่ทำงานมา 7 ปี)
                      แต่ ป.ตรี เงินเดือน  x,xxx +  ค่าครองชีพ รวม 15,000  (ทั้งที่ทำงานมา x ปี)
ยังไงก็เหลื่อมล้ำ

Ao_tAng:
คิดอย่างนี้หรือป่าวค้า ดิฉันทำงานวุฒิ  ปวส เงินเดือนปัจจุบัน 7940

1 วิธีคิดเงินเดือนที่ปรับขึ้น
เงินเดือนปัจจุบัน + 1630 = เงินเดือนที่ปรับขึ้น (ต้องไม่เกิน 10810)
7940 +1630 = 9570 (ไม่ถึง 10810)

2. วิธีคิดเงินเดือนที่ได้รับสุทธิ
เงินเดือนที่ปรับขึ้น + 1500 = เงินเดือนที่ได้รับสุทธิ
9570+1500=11070

ถูกต้องหรือป่าวค้า

ข้าฯในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว:
ที่ทำอยุ่ทุกวันนี้จบปริญญาตรี  ได้ 5,080+1,500 = 6,580  มา 5 ปีแล้วค่ะT_T

whiterose:
ที่ทำงานเรา คงยอมให้เงินเกิน ไม่ต้องมีโบนัส แต่จ้างลูกจ้างเทวดากินเงินเดือนฟรี ๆ ต่อไป เพราะลูกจ้างคือ ลูก หลาน นายกกับปลัด

Ao_tAng:
มีข่าวใหม่มาอีกแล้วจ้า

• ก.พ.ชง1.2หมื่น ล. ปรับเงินขรก. เลื่อนไป 1ม.ค.57

**โดยสรุปอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุเมื่อปรับใหม่**

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 
ปวช. 8,300 บาท 
ปวส. 10,200 บาท
ปริญญาตรี 13,300 บาท
ปริญญาโท 16,400 บาท
ปริญญาเอก 20,000 บาท

และตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557
วุฒิ ปวช. 9,400 บาท
ปวส.11,500 บาท
ปริญญาตรี 15,000 บาท
ปริญญาโท 17,500 บาท
ปริญญาเอก 21,000 บาท


**อัตราเงินเดือนแรกบุรรจุขั้นต่ำของ***

วุฒิปริญญาตรีใน
ปีที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557) เท่ากับ 15,000 บาท
ปีที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2556) เท่ากับ 13,300 บาท

วุฒิ ปวส.
ปีที่ 2 เท่ากับ 11,500 บาท
ปีที่ 1 เท่ากับ 10,200 บาท (วุฒิ ปวส.คงความแตกต่างของเงินเดือนกับวุฒิปริญญาตรี)
 
และวุฒิ ปวช.
ปีที่ 2 เท่ากับ 9,400 บาท
และปีที่ 1 เท่ากับ 8,300 บาท (วุฒิ ปวช.คงความแตกต่างของเงินเดือนกับวุฒิ ปวส.)

และกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่อของคุณวุฒิอื่นให้สอดคล้องกับอัตราความแตกต่างระหว่างคุณวุฒิต่างๆ ที่กำหนดไว้เดิม

ลองอ่านรายละเอียดดูน้าจ้า จากเว็บ http://www.kroobannok.com/49907

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว