มติ ก.อบต. ล่าสุด

(1/6) > >>

vissanu2409:
ข่าวจากป.พิพัฒน์ ครับ

ผลการประชุม ก.อบต.เมื่อ 30 มี.ค.55
-เมื่อวานนี้ (2 เม.ย.) ได้คุยทางโทรศัพท์กับป.พัสกร ใยน้อย กรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เพื่อสอบถามผลการประชุม ก.อบต.เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ป.พัสกรแจ้งว่า ในวันดังกล่าวได้ใช้เวลาหารือเรื่องเกี่ยวกับการยกเลิกผลการสอบของ ก.จังหวัดระยองเป็นส่วนใหญ่ทำให้เรื่องอื่น ๆ ไม่ได้หารือกันมาก โดยมีมติให้ยกเลิกบัญชีการสอบของ ก.จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นปัญหาตามข่าวทางสือมวลชน สำหรับเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ปลัดอบต.ระดับ 8 ป.พัสกร แจ้งว่า ผอ.พิษณุ ได้แจ้งให้ทราบว่า จะนำกลับมาทบทวนใหม่ตามข้อเสนอของ ป.เชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.คนใหม่ โดยจะขอใช้เวลาศึกษารายละเอียดประมาณ 1-2 เดือน คงได้ข้อสรุป (ซึ่งจะทำให้หลักเกณฑ์นี้ยืดไปอีกสักระยะ) สำหรับการปรับเงินเดือน-ค่าตอบแทน 15,000 บาทตามนโยบายรัฐบาล ก.อบต.มีมติไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เรียบร้อยแล้ว รอให้ฝ่ายเลขานุการ ก.กลาง ไปจัดทำประกาศให้เรียบร้อย ซึ่งคาดว่าคงใช้ได้ภายใน 1-2 เดือนนี้ จึงแจ้งความคืบหน้ามาให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกัน

GooDbest55:
 :th\

ผู้รับใช้ประชาชน:
อ้างจาก: vissanu2409 ที่ 03 เมษายน  2012, 09:52:09 AM

ข่าวจากป.พิพัฒน์ ครับ

ผลการประชุม ก.อบต.เมื่อ 30 มี.ค.55
-เมื่อวานนี้ (2 เม.ย.) ได้คุยทางโทรศัพท์กับป.พัสกร ใยน้อย กรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เพื่อสอบถามผลการประชุม ก.อบต.เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ป.พัสกรแจ้งว่า ในวันดังกล่าวได้ใช้เวลาหารือเรื่องเกี่ยวกับการยกเลิกผลการสอบของ ก.จังหวัดระยองเป็นส่วนใหญ่ทำให้เรื่องอื่น ๆ ไม่ได้หารือกันมาก โดยมีมติให้ยกเลิกบัญชีการสอบของ ก.จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นปัญหาตามข่าวทางสือมวลชน สำหรับเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ปลัดอบต.ระดับ 8 ป.พัสกร แจ้งว่า ผอ.พิษณุ ได้แจ้งให้ทราบว่า จะนำกลับมาทบทวนใหม่ตามข้อเสนอของ ป.เชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.คนใหม่ โดยจะขอใช้เวลาศึกษารายละเอียดประมาณ 1-2 เดือน คงได้ข้อสรุป (ซึ่งจะทำให้หลักเกณฑ์นี้ยืดไปอีกสักระยะ) สำหรับการปรับเงินเดือน-ค่าตอบแทน 15,000 บาทตามนโยบายรัฐบาล ก.อบต.มีมติไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เรียบร้อยแล้ว รอให้ฝ่ายเลขานุการ ก.กลาง ไปจัดทำประกาศให้เรียบร้อย ซึ่งคาดว่าคงใช้ได้ภายใน 1-2 เดือนนี้ จึงแจ้งความคืบหน้ามาให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกัน


ชัดเจนแล้วละครับ ว่าระยองยกเลิกการสอบแน่นอน ทำไมทำกับประชาชนตาดำๆไปได้ คนสอบไม่ได้ผิดอะไรไปสอบก็ปกติแต่ระบบคุณดูแลไม่ดีเอง ทำไมต้องมาลงที่ผู้สอบฯด้วย

kratay555:
แล้วเรื่องที่รมท.มหาดไทยจะเซ็นต์ลงนามการเปิดสอบใหม่..แล้วมีผลเรื่องการขอใช้บัญชีจากหน่วยงานอื่นว่ายังไงแล้วบ้างค่ะ

nan111:
ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป