ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

 
การค้นหาขั้นสูง

451036 กระทู้ ใน 39099 หัวข้อ- โดย 200630 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: saverrust

01 มิถุนายน 2016, 02:50:37 AM
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นชุมชนการสอบห้องแจกข้อสอบ ขอข้อสอบตัวอย่าง: แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.2555
หน้า: [1]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ตัวอย่าง: แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.2555  (อ่าน 4576 ครั้ง)
NaiiSanti
เซียน(GURU)
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1671


KEEP WALKING


เว็บไซต์
« เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2012, 12:14:52 PM »


แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สำหรับการสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย 2555

เป้าหมายปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติฉบับที่ 10

ก. 8 ปี
ข. 9 ปี
ค. 10 ปี
ง. 11 ปี

การคาดการณ์อายุเฉลี่ยของคนไทยเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กี่ปี

ก. 65 ปี
ข. 70 ปี
ค. 75 ปี
ง. 80 ปี

“ศตวรรษใหม่แห่งเอเชีย” หมายถึงประเทศใด

ก. ลาว – กัมพูชา
ข. พม่า – เวียดนาม
ค. จีน – ญี่ปุ่น
ง. จีน – อินเดีย

พื้นฐานของปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” คือข้อใด

ก.ความพอมี พอกิน พอใช้
ข.ความพอประมาณ
ค.ความ มีเหตุผล
ง. ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ

ข้อใดกล่าวผิด

ก. การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม
ข. การประกันคุณภาพภายใน”หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก ภายใน
ค.มาตรฐานการศึกษา หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการ
ง. ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน และการวิจัย

ข้อใดคือความมุ่งหมาย ของการจัดการศึกษา

ก. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์
ข. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ค. เพื่อเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ง. เพื่อ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

รูปแบบการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน หมายถึงข้อใด

ก. การศึกษาในระบบ
ข. การศึกษานอกระบบ
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย
ง. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ

ก. อายุอย่างเข้าปีที่ 6 จนถึงย่างเข้าปีที่ 17
ข. อายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 16
ค. อายุย่างเข้าปีที่ 6 จนถึงย่างเข้าปีที่ 16
ง. อายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 15

แนวทางการจัดการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2542 คือข้อใด

ก. ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าเป็นผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ข. เน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ
ค. จัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
ง. ถูกทุกข้อ

กพฐ. หมายถึงข้อใด ?

ก. คณะกรรมการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. กรรมการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. 11 มิถุนายน 2546
ข. 12 มิถุนายน 2546
ค. 13 มิถุนายน 2546
ง. 14 มิถุนายน 2546

ต่อไปนี้บุคคลในข้อใดต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ก. วิทยากรพิเศษ
ข. ผู้ที่ทำหน้าที่การสอนเป็นครั้งคราว
ค. ครู สรช.
ง. ผู้บริหารสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอน ตำกว่าระดับปริญญา

หากพบครูปฏิบัติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครูดำเนินการข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ทำเป็นหนังสือกล่าวหายื่นต่อคุรุสภา
ข. ยื่นเรื่องกล่าวหาภายในหนึ่งปีนับจากวันที่รับทราบการกระทำผิด
ค. ถ้าครูปรับปรุงพฤติกรรกมดีขึ้นก็ยื่นถอนเรื่องการกล่าวหาเพื่อระงับการดำเนินการ
ง. เลขาคุรุสภาเสนอเรื่องต่อกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

การพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถทำได้ตามข้อใด

ก. 1 ปี
ข. 3 ปี
ค. 5 ปี
ง. ไม่เกิน 5 ปี

ข้อใดไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ก. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ง. เลขา กพฐ.

ข้อใดกล่าวผิด

ก. ครูหมายความว่าบุคคลที่ประกอบวิชาชีพหลักด้านการศึกษาการเรียนการสอน
ข. ผู้บริหารสถานศึกษาหมายความว่าบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่
ค. บุคลากรอื่นทางการศึกษาหมายความว่าศึกษานิเทศก์
ง. หน่วยงานทางการศึกษาหมายความว่า

สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ กำกับสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานบุคคลในข้อใดพิจารณาพัก ใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ก. คุรุสภา
ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. สำนักงานเลขาธิการมาตรฐานวิชาชีพ

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลข้อใดกล่าวผิด?

ก. การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ข. การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน
ค. การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
ง. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายระยะการบริหารราชการ 3 ปี ข้อใดกล่าวผิด

ก. ความมั่นคงของรัฐ, เศรษฐกิจ
ข. สังคม และคุณภาพชีวิต การสร้างความสมานฉันท์
ค. ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,วิทยาศาสตร์และวิจัย
ง. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นโยบายในการจัดการศึกษาของ รมว.กระทรวงศึกษา ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ข. การสร้างแหล่งเรียนรู้ราคาถูก
ค. การพัฒนาครู TEACHER CHANNEL
ง. ส่งเสริมองค์ความรู้และเน้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์

ข้อใดไม่ใช่นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของ สพฐ?

ก. ค่าหนังสือเรียน
ข. ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ง. ค่าเล่าเรียน

กิจกรรมข้อใดเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด?

ก. Democracy
ข. Decency
ค. Drug-free
ง. Decentenzation

ข้อใดหมายถึงวิสัยทัศน์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

ก. คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ข. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
ค. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่
ง. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ก. นักเรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดของตนเอง
ข. นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
ค. ครูไม่ต้องเหนื่อยในการสอนเพราะมีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ง. ช่วยครูสรุปหลักการ เนื้อหา สาระของบทเรียนและทบทวนได้ตามความต้องการ

สิ่งใดใช้เพื่อเป็นความรู้ฐานข้อมูลเครือข่าย

ก. เวิล์ดไวด์เว็บ
ข. กระดานข่าว
ค. ไอซีคิว
ง. อีเมลย์

หนังสือต่างๆ ที่จัดเก็บอยู่ในรูปซีดีรอม และเรียกอ่านด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึงข้อใด

ก. อิเล็กทรอนิกส์บุ๊ค
ข. มัลติมีเดีย
ค. อีเมล์
ง. เวิล์ดไวด์เว็บ

พระราชพิธีที่เชื่อกันว่าเป็นการต้อนรับพระอิศวรและพระนารายณ์ลงมาเยี่ยมโลก คือข้อใด

ก. พระราชพิธีตรียัมปวาย
ข. พระราชพิธีเกศากันต์
ค. พระราชพิธีสงกรานต์
ง. พระราชพิธีสารท

ประเพณีในวันเพ็ญเดือนสองของชาวล้านนา หมายถึงข้อใด

ก. ประเพณียี่เป็ง
ข. ประเพณีสงกรานต์
ค. วันลอยกระทง
ง. ประเพณีตักบาตรดอกไม้

“เมตตา” หมายถึงข้อใด

ก. ความสงสาร
ข. ความรัก ความปรารถนาดี
ค. ความเบิกบานยินดี
ง. ความวางใจเป็นกลาง

รูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้แก่ข้อใด

ก. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
ข. ฝายแม้ว
ค. แก้มลิง
ง. แกล้งดิน

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

เป็นการทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยคำนึงถึงระดับความรู้ ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง

1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้

1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
1.4 กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.4.1 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
1.4.2 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
1.4.3 กฎหมายว่าด้วยสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา
1.4.4 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.4.5 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
1.4.6 กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ
1.4.7 กฎหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของส่วนราชการ

2 ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไป

2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ทดสอบโดยการวัด ความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย

3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
3.1 วินัยและการรักษาวินัย
3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
3.3 มาตรฐานวิชาชีพ
3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.5 สมรรถนะวิชาชีพ

ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการเรียนรู้
1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผู้เรียน
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลกรศึกษา

2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก

1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2. การประกอบคุณความดี
3. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. เจตคติและอุดมการณ์


สุดท้าย ขอเอาใจช่วยทุกคน โชคดีครับ
 :th\
บันทึกการเข้า

tanthai
หัวหน้าเว็บ
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 161


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2012, 10:23:56 PM »

ขอบคุณคับ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
พิมพ์
กระโดดไป:  

ข้อสอบ ก.พ.งานราชการหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 59