ความหวังแผน 2 ท้องถิ่นปรับฐานเงินเดือน 8 % ตาม ก.พ. ในคราวประชุม ร่วม 3 ก.( ก.จ. ก.ท. ก.อบต.) ตกเบิก 3 ปีย้อนหลัง ชัวร์

<< < (2/4) > >>

keampong:
ถ้าปรับเมื่อไหร่โบนัสอดแน่นอน

bodis:
ล่าสุด ป.เชื้อ ฮั่นจินดา พูดเรื่องเงินเดือน ๘ เปอร์เซ็นต์  ได้ตกเบิก 3 ปีย้อนหลัง
https://www.facebook.com/photo.php?v=245433498898449

yuyujung:
อ้างจาก: 11052517 ที่ 01 มิถุนายน  2012, 02:55:16 PM

อ้างจาก: bodis ที่ 01 มิถุนายน  2012, 02:35:38 PM

ท้องถิ่นปรับฐานเงินเดือน 8 % ตาม ก.พ.
ในคราวประชุม ร่วม 3 ก.( ก.จ. ก.ท. ก.อบต.) วันที่ 30 พ.ค. 55 ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีมติให้ส่งเรื่องการปรับฐานเงินเดือนขึ้น 8 % ให้ กถ.พิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับฐานเงินเดือนของ กพ.ซึ่งขณะนี้ ได้มีประธาน ก.ถ.มาทำหน้าที่แล้วคือท่าน ปริญญา นาคฉัตรีย์
ในการประชุมร่วม 3 ก.ในวันเดียวกันนั่นก็มติให้ถอน วาระการประชุมเพิ่มเติม การยกเลิกโบนัสท้องถิ่นออกไปให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาใหม่ โดยต้องมีบุคคลที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย ตัวแทนนายก อปท. ตัวแทนข้าราขการ อปท. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สำหรับปี 55 กติกาต่างๆ เหมือนเดิม   M;1

  ความหวังเล็กๆ  ขอหวังอีกครั้ง  หลังจากผิดหวังเรื่องเงินเดือนที่ผ่านมา
หวังว่าคงจะเป็นข่าวดีโดยเฉพาะเรื่องโบนัส


ขอให้เป็นข่าวดีสำหรับ ชาว   ปวส  ด้วยเถอะ

NUI_DSK:
ขอข่าวดี ของ ปวส. แต่ บรรจุ ปวช. ได้ ไหม ครับ

Thidarat_noiy:
ใครทำข้อสอบได้บางคะ เราทำไม่ได้เลย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว