ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3

(1/2) > >>

saensak:
ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3 เรื่องถึงไหนบ้างแล้ว รายภาคที่จะเปิดสอบ จะมีตำแหน่งนี้มั้ยครับ ผู้รู้ช่วยตอบให้ทราบด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

ส.เสือ™:
อ้างจาก: saensak ที่ 23 กันยายน  2012, 02:46:20 PM

ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3 เรื่องถึงไหนบ้างแล้ว รายภาคที่จะเปิดสอบ จะมีตำแหน่งนี้มั้ยครับ ผู้รู้ช่วยตอบให้ทราบด้วยครับ ขอบคุณมากครับ


ถ้าเป็นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งที่ว่าน่าจะหมายถึง
"เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3"

ส่วนใหญ่จะเปิดสอบเริ่มต้น
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ระดับ 2

korat.:
แจ้งพี่ น้อง และเพื่อนๆ เจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานป้องกันฯ ทุกท่าน
 ชมรมนักจัดการสาธารณภัย ได้ทราบข่าวการผลักดันให้มีตำแหน่งนักป้องกันฯสาย 3 ของกลุ่มชมรมป้องกันฯ แล้ว จึงได้สอบถามไปยังผู้ใหญ่หลายท่านในคณะกรรมการ กลางทั้ง 3 คณะ พบว่า เรื่องดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องแสดงพลังของพวกเรา โดยชมรมนักจัดการสาธารณภัย
ขอมีส่วนร่วมในการติดตาม โดยจะดำเนินการจัดทำหน้งสือทวงถามและขอทราบเหตุผลในการพิจารณาไปยังคณะกรรมการกลางทั้ง 3 คณะ โดยต้องรวบรวมสำเนาบัตรข้าราชการของพี่น้อง และเพื่อน ๆ เจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานป้องกันฯ ให้ได้จำนวนมากที่สุดแนบหนังสือไปด้วย(การดำเนินการครั้งนี้ได้ปรึกษาผู้ใหญ่หลายท่านในส่วนกลางแล้ว)เพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคี ซึ่งจะส่งหนังสือให้คณะกรรมการกลางทั้ง 3 คณะในการประชุมเดือนตุลาคม 55 นี้ ชมรมนักจัดการสาธารณภัย จึงขอพวกเราได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ข่าวสารนี้ให้พวกเราทราบโดยทั่วถึงกัน เพื่อพวกเราทุกคนได้มีส่วนร่วมในการผลักดันเรื่องนี้ด้วยตัวของเราเอง
 หมายเหตุ - นำบัตรข้าราชการท้องถิ่นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานป้องกันฯของแต่ละท่านถ่ายสำเนาด้านหน้าและหลังของบัตร พร้อมลงชื่อและเขียนระบุว่า ทวงถามการกำหนดตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3 จากนั้นนำ
 สำเนาไปสแกนให้เป็นไฟล์ PDF สุดท้ายส่งอีเมลมาที่ tanawat571@gmail.com
 ทั้งนี้ ชมรมนักจัดการสาธารณภัยจะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดก่อนวันที่ 14 ตุลาคม 55 และจะรายงานจำนวนบัตรที่ได้รับทุกระยะต่อไป (ปัจจุบันได้รวบรวมจากสมาชิกชมรมนักจัดการสาธารณภัยแล้วจำนวน 30 ท่าน)

ช่วยกันครับเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน
 m_9; m_9; m_9; m_9; m_9; m_9; m_9; m_9; m_9;

porkab9:
อ้างจาก: ส.เสือ™ ที่ 27 กันยายน  2012, 04:00:02 PM

อ้างจาก: saensak ที่ 23 กันยายน  2012, 02:46:20 PM

ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3 เรื่องถึงไหนบ้างแล้ว รายภาคที่จะเปิดสอบ จะมีตำแหน่งนี้มั้ยครับ ผู้รู้ช่วยตอบให้ทราบด้วยครับ ขอบคุณมากครับ


ถ้าเป็นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งที่ว่าน่าจะหมายถึง
"เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3"

ส่วนใหญ่จะเปิดสอบเริ่มต้น
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ระดับ 2


ตกข่าวละครับ  เขาเรียกถูกละครับ  ตำแหน่งใหม่ครับ

ส.เสือ™:
อ้างจาก: porkab9 ที่ 27 กันยายน  2012, 06:29:23 PM

อ้างจาก: ส.เสือ™ ที่ 27 กันยายน  2012, 04:00:02 PM

อ้างจาก: saensak ที่ 23 กันยายน  2012, 02:46:20 PM

ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3 เรื่องถึงไหนบ้างแล้ว รายภาคที่จะเปิดสอบ จะมีตำแหน่งนี้มั้ยครับ ผู้รู้ช่วยตอบให้ทราบด้วยครับ ขอบคุณมากครับ


ถ้าเป็นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งที่ว่าน่าจะหมายถึง
"เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3"

ส่วนใหญ่จะเปิดสอบเริ่มต้น
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ระดับ 2


ตกข่าวละครับ  เขาเรียกถูกละครับ  ตำแหน่งใหม่ครับ

อ้างจาก: korat. ที่ 27 กันยายน  2012, 04:25:38 PM

แจ้งพี่ น้อง และเพื่อนๆ เจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานป้องกันฯ ทุกท่าน
 ชมรมนักจัดการสาธารณภัย ได้ทราบข่าวการผลักดันให้มีตำแหน่งนักป้องกันฯสาย 3 ของกลุ่มชมรมป้องกันฯ แล้ว จึงได้สอบถามไปยังผู้ใหญ่หลายท่านในคณะกรรมการ กลางทั้ง 3 คณะ พบว่า เรื่องดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องแสดงพลังของพวกเรา โดยชมรมนักจัดการสาธารณภัย
ขอมีส่วนร่วมในการติดตาม โดยจะดำเนินการจัดทำหน้งสือทวงถามและขอทราบเหตุผลในการพิจารณาไปยังคณะกรรมการกลางทั้ง 3 คณะ โดยต้องรวบรวมสำเนาบัตรข้าราชการของพี่น้อง และเพื่อน ๆ เจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานป้องกันฯ ให้ได้จำนวนมากที่สุดแนบหนังสือไปด้วย(การดำเนินการครั้งนี้ได้ปรึกษาผู้ใหญ่หลายท่านในส่วนกลางแล้ว)เพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคี ซึ่งจะส่งหนังสือให้คณะกรรมการกลางทั้ง 3 คณะในการประชุมเดือนตุลาคม 55 นี้ ชมรมนักจัดการสาธารณภัย จึงขอพวกเราได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ข่าวสารนี้ให้พวกเราทราบโดยทั่วถึงกัน เพื่อพวกเราทุกคนได้มีส่วนร่วมในการผลักดันเรื่องนี้ด้วยตัวของเราเอง
 หมายเหตุ - นำบัตรข้าราชการท้องถิ่นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานป้องกันฯของแต่ละท่านถ่ายสำเนาด้านหน้าและหลังของบัตร พร้อมลงชื่อและเขียนระบุว่า ทวงถามการกำหนดตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3 จากนั้นนำ
 สำเนาไปสแกนให้เป็นไฟล์ PDF สุดท้ายส่งอีเมลมาที่ tanawat571@gmail.com
 ทั้งนี้ ชมรมนักจัดการสาธารณภัยจะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดก่อนวันที่ 14 ตุลาคม 55 และจะรายงานจำนวนบัตรที่ได้รับทุกระยะต่อไป (ปัจจุบันได้รวบรวมจากสมาชิกชมรมนักจัดการสาธารณภัยแล้วจำนวน 30 ท่าน)

ช่วยกันครับเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน
 m_9; m_9; m_9; m_9; m_9; m_9; m_9; m_9; m_9;


ขอน้อมรับไว้เป็นความรู้ใหม่ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป