งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เตรียมสอบท้องถิ่น ตอนที่ 4 หลักการอ่านหนังสือเตรียมสอบ ภาค ก

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 18/ต.ค./2012, 09:47:19 AM
431535 ครั้ง
LINE it!
เตรียมสอบท้องถิ่น ตอนที่ 4
หลักการอ่านหนังสือเตรียมสอบ ภาค ก (ท้องถิ่น)
เนื้อหาที่จะมีในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ่านควรกำหนดอ่านหนังสือให้ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
     (1) วิชาสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
   จะทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน
   จากการสอบในอดีตที่ผ่านมา ในส่วนนี้จะต้องใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ข้อสอบเคยออกถึง “การหาค่าของเลขอนุกรม , การหาร้อยละ , โจทย์เงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ , การอ่านค่าจากตาราง กราฟ แผนภูมิ”
     (2) วิชาภาษาไทย
   จะทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ
   จากการสอบในอดีตที่ผ่านมา ในส่วนนี้จะต้องใช้ความรู้ทางด้านภาษาไทย ข้อสอบเคยออกถึง “อุปมา อุปไมย , เงื่อนไขทางภาษา , การเรียงประโยค , การเติมคำ , การตีความจากบทความยาว , คำราชาศัพท์ , สำนวน สุภาษิตไทย”
     (3) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
   จะทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

    จากนี้ จะขอแนะนำหลักการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบ ไม่ว่าจะเป็น ภาค ก หรือ ภาค ข ก็สามารถนำข้อหลักการ 9 ข้อนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการอ่านหนังสือของท่านได้ ดังนี้
1. ทำตารางการอ่านหนังสือ
   ผู้อ่านควรทำตารางการอ่านหนังสือทุกวันโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาของการสอบในภาค ก ทั้งหมด  เพื่อเป็นการตั้งเป้าหมายและหัวข้อในการอ่านหนังสือ ทั้งนี้ควรอ่านเรียงกันไปทีละหัวข้อ เช่น อ่านหัวข้อ “เลขอนุกรม” อ่านจบก็ติ๊กเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว พอวันต่อไปก็อ่านหัวข้อถัดไป ทำอย่างนี้จนครบทุกหัวข้อ จะถือว่าครบ 1 รอบ เมื่ออ่านครบ 1 รอบก็ให้รางวัลกับตัวเองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการอ่านหนังสือรอบต่อไป จากนั้นก็อ่านหนังสือเรียงหัวข้อไปเรื่อยๆ หลายๆรอบ จนกว่าจะถึงวันสอบ หากทำแบบนี้แล้วรับรองจำเนื้อหาได้ขึ้นใจ
2. ตำราหนังสือข้อสอบเก่า(อาจารย์ชั้นดี)
   ผู้อ่านควรหาหนังสือที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ หนังสือที่ดีจะต้องอธิบายหลักการได้ชัดเจนและถูกต้อง และมีแนวข้อสอบเก่าที่มีเฉลยคำตอบและอธิบายหลักการหาคำตอบให้ด้วย เคล็ดลับสำหรับการเลือกซื้อหนังสือ ลองหยิบหนังสือขึ้นมา เปิดอ่านดู หากเราอ่านแล้วเริ่มจะเข้าใจก็ซื้อได้เลย หากเปิดอ่านดูแล้วงงๆ ก็วางแล้วลองเลือกดูเล่มใหม่ และควรเลือกหนังสือที่เขียนโดยสถาบันหรือสำนักพิมพ์ที่เชื่อถือได้ พยายามหาหนังสือเตรียมสอบเล่มที่เราเข้าใจและเหมาะกับเรามากที่สุด เพราะหนังสือนี้จะอยู่กับเราไปอีกนาน
   สิ่งที่ผู้อ่านหนังสือเตรียมสอบฯ จะต้องมี คือ 3 สิ่ง ดังต่อไปนี้ 1. หนังสืออธิบายความหมาย-หลักการ (หนังสือเตรียมสอบ) 2. เอกสาร/หนังสือสรุปใจความสำคัญ  3.แนวข้อสอบ/ข้อสอบเก่า

3. สื่อสารสนเทศ
   ในระหว่างการอ่านหนังสือ ส่วนใหญ่จะเกิดอาการง่วงและเบื่อหน่ายการอ่านหนังสือ ทางออกที่ดีที่สุด คือ เปิดดูวีดีโอติวการสอบ หรือ ฟังเสียงบรรยายการสอบ ควบคู่ไปกับการอ่านหนังสือ วิธีนี้จะทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น และทำให้การอ่านหนังสือมีสีสันมากขึ้น ผู้อ่านจะได้รับฟังและอ่านหนังสือไปพร้อมๆกัน เนื่องจากบางครั้งการอ่านหนังสือเอง เราอาจจะไม่เข้าใจ จากการเปิดดูวิดีโอติวการสอบ จะทำให้เราได้เคล็ดลับในการจดจำเนื้อหาจากอาจารย์ผู้สอนได้
4. Mind map
   แผนที่ความคิด ในการอ่านทุกๆหัวข้อ ผู้อ่านจะต้องจินตนาการก่อให้เกิดแผนที่ความคิด (Mind map) ให้ได้ ผู้อ่านจะต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการอ่านออกมาเป็นแผนผังที่มีลักษณะเกี่ยวโยงกันได้
   เช่น พรบ. เทศบาล ผู้อ่านจะต้องสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นแผนผังได้ว่า ประกาศใช้เมื่อใด? แบ่งเทศบาลออกเป็นกี่ประเภท? เทศบาลแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง? ฝ่ายบริหารเทศบาลคือ? ฝ่ายนิติบัญญัติเทศบาลคือ?
   หากผู้อ่านสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการอ่านออกมาเป็นแผนผังที่มีลักษณะเกี่ยวโยงกันได้แล้ว ประมาณว่า "หลับตานึกแล้วเห็นภาพเลย" ตอนอยู่ในห้องสอบผู้อ่านจะสามารถทำข้อสอบได้อย่างฉลุย
5. กำลังใจ เป้าหมายในชีวิต
   เป็นสิ่งสำคัญในการอ่านหนังสือ ผู้อ่านจะต้องหมั่นสร้างกำลังใจให้กับตนเอง และต้องกำหนดจุดเป้าหมายในชีวิตไว้ ผู้อ่านจะต้องทำให้ได้ ทำให้สำเร็จ  “กำลังใจ” สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้อ่านทุกคนหาและสร้างขึ้นเองได้ แหล่งที่มาของกำลังใจ อาจจะสร้างขึ้นเองหรือหาได้จากคนรอบข้าาง ที่แน่ๆสามารถหาได้ในชุมชนคนท้องถิ่น ในระหว่างการอ่านหนังสือต้องคอยเติมและเพิ่มกำลังใจสม่ำเสมอ อย่าให้กำลังใจหมดไป อย่าได้ท้อแท้ คนที่ประสบความสำเร็จในการสอบ ทุกคนต่างก็ต้องผ่านการอ่านหนังสือมามากๆ เช่นกัน
6. ตั้งใจแบ่งเวลา
   “เวลา” เป็นสิ่งสำคัญอีกประเด็นหนึ่ง แต่ด้วยเนื่องจากผู้อ่านส่วนใหญ่จะต้องทำงานประจำ ดังนั้นในแต่ละวัน ควรจัดสรรแบ่งเวลาให้กับการอ่านหนังสืออย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงต่อวัน เช่น วันจันทร์ถึงวันศุกร์ กำหนดอ่านหนังสือตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนถึง 21.00 น.  ส่วนวันเสาร์-วันอาทิตย์ อาจจะอ่านเต็มวัน (ช่วงเช้า 1 วิชา ช่วงบ่าย 1 วิชา) เป็นต้น
   ในเมื่อมีหนังสือแล้ว อย่าปล่อยวางไว้เฉยๆ จะต้องหมั่นเปิดอ่าน เพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหาอยู่สม่ำเสมอ และท่องไว้เสมอว่า “อย่าผัดวันประกันพรุ่ง” ต้องสามารถวินัยในการอ่านหนังสือของตนเอง
 
7. หาข้อด้อย เสริมจุดเด่น
   ในระหว่างการอ่านหนังสือสอบ ผู้อ่านต้องพิจารณาข้อด้อยและข้อเด่นของตัวเอง ว่ามีปัญหาในหัวข้อเนื้อหาการสอบวิชาใด จากนั้นต้องมาอ่านเสริมทำความเข้าใจเพิ่มเติม หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีก ก็ต้องพึ่งพาผู้รู้จากการสอบถามเพื่อให้ตัวเองเข้าใจ เช่น ผู้อ่านมีปัญหาในการอ่านค่าจากตารางและการคิดร้อยละ ในส่วนนี้มีออกอยู่ในข้อสอบแน่นอน ดังนั้นหากไม่อยากสูญเสียคะแนนตรงนี้ไป ผู้อ่านต้องพยายามศึกษาทำความเข้าใจการอ่านค่าจากตารางและการคิดร้อยละให้ได้

8. อย่าภวังค์กับวันสอบ
   ขอให้ผู้อ่านใช้เวลาทุกวันให้มีค่า ตั้งใจอ่านหนังสือ และหมั่นทบทวนทำข้อสอบเก่า ขอให้ถามตัวเองว่าพร้อมหรือยัง? คุณพร้อมที่จะสอบแข่งขันกับคนอื่นๆหรือยัง? คุณมีดีอะไรที่จะสอบแข่งขันได้หรือไม่? ถ้ายังไม่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ ก็ขยันอ่านหนังสือให้มากขึ้น และอ่านหนังสือต่อไป
และอย่ากังวลใจว่า “จะเปิดสอบเมื่อไร” เพราะจะทำให้ผู้อ่านไม่มีสมาธิ ขอให้ตั้งเป้าหมายไว้กับการอ่านหนังสือแต่เพียงอย่างเดียว

9. ชุมชนคนท้องถิ่น
   ผู้อ่านสามารถหาความรู้ หากำลังใจ และข่าวสารการสอบต่างๆ ได้ที่ชุมชนคนท้องถิ่นแห่งนี้ เพื่อนๆสมาชิกทุกคนยินดีที่จะแบ่งบันสิ่งดีๆให้แก่กัน ขอเพียงท่านผู้อ่านตั้งใจจริง เราก็พร้อมเดินเคียงข้างไปกับท่านเสมอครับบทความโดย : ส.เสือ™

=============== เตรียมสอบท้องถิ่น ===============
ตอนที่ 1 ทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การสอบบรรจุของท้องถิ่น
ตอนที่ 2 รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตอนที่ 3 การขึ้นบัญชีและเงื่อนไขการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้อ้างถึง
บทความนี้ถูกเขียนหรือแปลโดยทีมงานเว็บไซต์ thailocalmeet.com เป็นที่แรก
ห้ามนำไปดัดแปลง ตัดต่อ เรียบเรียงใหม่ โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากต้องการนำไปเผยแพร่ต่อในเว็บไซต์อื่น กรุณาใส่เครดิตให้ครบถ้วน
พร้อมทำลิ้งค์เชื่อมโยงกลับมาหน้านี้เท่านั้น
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24/พ.ค./2017, 10:28:15 AM โดย ส.เสือ™
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

271 ความคิดเห็น

หัวหน้าเว็บ

#1 bamjang 18/ต.ค./2012, 09:56:13 AM

ขอบคุณมากค่ะ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#2 อยากเข้าเทศบาล 18/ต.ค./2012, 09:58:05 AM

หลังจากการอ่านบทความ ตอนที่ 4 นี้จบแล้ว มีประโยชน์มากเลยครับทำให้ผู้ที่อยากสอบมีแนวทางในการที่จะเตรียมตัวสอบท้องถิ่น ขอขอบพระคุณ คุณ ส.เสือด้วยน่ะครับที่แบ่งปันประสบการณ์และวิธีเตรียมตัวดีดีนี้ด้วยครับ M;1 M;1 M;1

รองปลัด I.T.

#3 ไอย๊ะ 18/ต.ค./2012, 09:58:44 AM

วินัยการอ่านของผมมันไม่ค่อยมีครับ ชอบผลัดว่าพรุ่งนี้จะเริ่มอ่าน พอถึงพรุง่นี้จริงก็ผลัดไปอีก  อ่านบทความนี้แล้วถ้าเราทำตารางการอ่านหนังสือและบอกใครสักคนที่บ้านให้คอยช่วยเตือนแกมบังคับ คงจะดีขึ้น ทั้งนี้จะสัญญากับตัวเองว่าจะพยายามให้ตัวเองรู้สึกอยากอ่านเองโดยที่ไม่มีใครมาคอยกระตุ้นและอ่านให้ได้ตามแผนที่วางไว้ คงจะดีกว่า เพื่ออนาคตต้องสู้ ท่องไว้ๆ 555

รองหัวหน้าเว็บ

#4 mataba 18/ต.ค./2012, 10:04:22 AM

ขอบคุณคะสำหรับคำแนะนำที่ดีมากๆๆๆๆตอนนี้เตรียมตัวสอบเช่นกันคะสู้ๆๆๆๆๆ

หัวหน้าเว็บ

#5 Bank Za บ้าบิ่น 18/ต.ค./2012, 10:06:38 AM

หลังจากอ่านบทความแล้ว ผมว่ามีประโยชน์อย่างมากครับ เช่นทำตารางอ่านภาค ก จะทำให้เรารู้ว่าเราอ่านได้ครบหรือยังและอ่านได้กี่รอบแล้ว เยี่ยม มาก ๆ ครับ

รองหัวหน้าเว็บ

#6 taisss 18/ต.ค./2012, 10:06:59 AM

ครับขอบคุณมากๆๆครับสำหรับหลักการอ่านนะครับ พอได้รับข้อมูลนี้แล้วจากเมื่อก่อนเคยแต่อ่านไปเรื่อยๆๆไม่มีหลักวิธีการอ่านเลยหลังจากดูข้อมูลนี้แล้วทำให้รู้เลยว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในการสอบครั้งนี้ ขอบคุณมากๆๆครับ สำหรับหลักการอ่านหนังสือในครั้งนี้

เจ้าหน้าที่ใหม่

#7 ฺBu2inellZA 18/ต.ค./2012, 10:07:38 AM

ข้อคิดที่ได้ ทำให้เรารุ้วิธีการเตรียมตัวอ่านหนังสืออย่างเป็นขั้นตอน  m;4

เจ้าหน้าที่ใหม่

#8 MAY555 18/ต.ค./2012, 10:08:55 AM

หลังจากที่หาแนวทางมานาน เคยคิดว่าทำไมสอบได้ตลอด แต่ลำดับไม่ค่อยดี คิดว่าจะเอาแนวทางของโพสต์นี้ไปประยุกต์กับการสอบทุกๆการสอบค่ะ ขอขอบคุณคุณ ส.เสือมาณ.ทีนี้ด้วยนะค่ะ __/\__

นายกเว็บ

#9 เด็กกระบี่&เด็กเมืองคอน 18/ต.ค./2012, 10:10:34 AM

ขอบคุณครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#10 apiwongsa_nidchy 18/ต.ค./2012, 10:11:25 AM

หลังจากอ่านเตีรยมสอบท้องถื่นตอนที่ 4 แล้ว เริ่มมีกำลังใจฮึดสู้ ขอบคุณนะค่ะที่ให้แนวทางและแนวคิดในการทำข้อสอบ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#11 ram34 18/ต.ค./2012, 10:12:41 AM

บทความนี้ผมว่าตรงกับความรู้สึกของใครหลายๆคน สำหรับผมชอบหมดทุกข้อ โดยเฉพาะข้อที่ 4 แผนที่ความคิด (Mind map) ผมว่าทุกคนต้องทำแบบนี้แน่นอน เวลาสอบ"หลับตานึกแล้วเห็นภาพเลย" คำนี้โดนจิงๆ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#12 starbull 18/ต.ค./2012, 10:16:53 AM

 :th\ขอบคุนสำหรับข้อมูลดีๆๆ ไม่เคยสอบท้องถิ่น อ่านหนังสือไปเรื่อยๆ ไม่รู้หลัก ไม่รู้จะเน้นอะไร อ่านบทความ ตอนที่ 4 แล้ว ทำให้เข้าใจ และ เริ่มตั้งเป้าหมายใหม่  ขอบคุนน่ะคับ.........

ปลัด I.T.

#13 ssa 18/ต.ค./2012, 10:17:52 AM

ขอบคุณครับ "ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน"

เจ้าหน้าที่ใหม่

#14 wansunee 18/ต.ค./2012, 10:20:22 AM

 :th\หลังจากอ่านบทความตอนที่ 4 จบแล้วทำให้มีหลักเกณฑ์และแนวคิดในการอ่านอ่านมากขึ้น ขอบคุณค่ะ e;y