งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 2 และรายละเอียดวิชาสอบ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 04/ธ.ค./2012, 10:04:11 PM
30556 ครั้ง
LINE it!
ชื่อตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า 2

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กโทรนิกส์หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดไว้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็น และปรับอากาศ อิเล็กโทรนิกส์หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

รายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
(1) ความรู้ในทางงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
7. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

13 ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ใหม่

#1 ballzaza 13/ก.พ./2013, 08:35:54 AM

มีแนวข้อสอบบ้างไหมครับภาค ข. เนี่ย ขอพอเป็นแนวทางหน่อยครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#2 pimsook 10/เม.ย./2013, 02:55:40 PM

มีแนวข้อสอบมั้ยครับ

นายกเว็บ

#3 hiroyuki 10/ก.ค./2013, 03:03:53 PM

เหมือนกันครับ มีแนวข้อสอบบ้างไหมครับ....ขอบคุณครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#4 Jarungsak 09/ก.ย./2013, 12:07:02 PM

รบกวนสอบถามนะครับผม เกี่ยวกับ พรบ.ต่างๆ ของภาค ก ระดับ2 ระดับ3 เหมือนกันมั้ยครับ
ถ้าไม่เหมือน ระดับ2 มี พรบ.อะไรบ้างครับ? เพราะเท่าที่อ่านเจอไม่เห็นแยกระดับเลยครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#5 suphachai boriboon 15/ต.ค./2013, 01:27:40 PM

รบกวนหน่อยครับพอมีแนวข้อสอบบ้างไหมครับ ขอบคุณล่วงหน้ามากมายครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#6 tonkung 15/ธ.ค./2013, 01:23:03 PM

มีแนวข้อสอบมั้ยครับ

มีแนวข้อสอบมั้ยครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#7 manapan 23/ม.ค./2014, 06:47:41 PM

พี่ช่างครับผมอยากได้แนวข้อสอบครับ ขอบคุณครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#8 tong2512 28/ม.ค./2014, 11:24:48 AM

ขอสูตรคำนวณค่าไฟฟ้าด้วยครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#9 watcharavoot 26/เม.ย./2014, 01:50:07 PM

ผมอยากได้แนวข้อสอบครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#10 watcharavoot 26/เม.ย./2014, 01:58:00 PM

ผมอยากได้แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 2

เจ้าหน้าที่ใหม่

#11 watcharavoot 26/เม.ย./2014, 02:01:01 PM

ขอบคุณครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#12 gasjung 20/ธ.ค./2014, 06:04:21 PM

จบ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ สมัคร นายช่างไฟฟ้า ได้มั้ยครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#13 ศักดิ์ชัย 28/พ.ย./2016, 02:32:50 PM

จบ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ สมัคร นายช่างไฟฟ้า ได้มั้ยครับ
ได้ครับผมจบอิเล็กทรอนิกส์ เหมือนกันตอนนี้เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้า อบต ที่เขาจะเปิดสอบล่าสุดมีตำแหน่างนายช่างไฟฟ้าไหมครับ