สอบเปลี่ยนเป็นนักบริหารการศึกษาในเทศบาลขนาดกลาง

(1/1)

zanpang:
ขอเรียนสอบถามครับ เทศบาลของผมเป็นขนาดกลาง มีนักบริหารการศึกษา 6 และกำลังจะย้ายออก ขณะนี้ผมดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 6ว และมีคุณสมบัติสอบ จึงใคร่เรียนสอบถามว่า

1.หากหัวหน้าฝ่ายผมย้ายออก ผมสามารถสอบเปลี่ยนสายงานในเทศบาลแห่งนี้ได้หรือไม่ ผิดระเบียบไหม(เพราะเกรงจะไม่ตรงหลักเกณฑ์การแบ่งโครงสร้างอัตรากำลัง เพราะ ทต.ยังไม่มีผอ.กองการศึกษา มีแต่หัวหน้าฝ่าย กลัวกรอบจะถูกยุบหากหัวหน้าฝ่ายย้ายออก)

2. ตามหนังสือหารือ ที่ มท 0809.2/594 ลว 16 ส.ค.55 เรื่องการหารือกำหนดตำแหน่งบริหาร กรณีเทศบาลได้ปรับขนาดเป็นเทศบาลขนาดกลาง ข้อหารือที่ 2 ใครเรียนถามว่า หากยังไม่มีผอ.กองครบ (ขาด ผอ.กองการศึกษา) แต่มีนักบริหารการศึกษา หัวหน้าสำนักปลัด เป็นหัวหน้าฝ่าย สามารถเปิดกรอบรองปลัดได้หรือไม่

ขอบพระคุณครับ  หรือท่านใดเป็นนักบริหารการศึกษาที่อยู่ ทต.ขนาดกลาง ช่วยชี้แนะด้วยครับ เพราะมีคนบอกว่าตำแหน่งต้องถูกยุบเพราะเป็นตำแหน่งติดตัว นักบริหารการศึกษามา...

paiy:
อ้างจาก: zanpang ที่ 13 ธันวาคม  2012, 09:09:30 AM

ขอเรียนสอบถามครับ เทศบาลของผมเป็นขนาดกลาง มีนักบริหารการศึกษา 6 และกำลังจะย้ายออก ขณะนี้ผมดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 6ว และมีคุณสมบัติสอบ จึงใคร่เรียนสอบถามว่า

1.หากหัวหน้าฝ่ายผมย้ายออก ผมสามารถสอบเปลี่ยนสายงานในเทศบาลแห่งนี้ได้หรือไม่ ผิดระเบียบไหม(เพราะเกรงจะไม่ตรงหลักเกณฑ์การแบ่งโครงสร้างอัตรากำลัง เพราะ ทต.ยังไม่มีผอ.กองการศึกษา มีแต่หัวหน้าฝ่าย กลัวกรอบจะถูกยุบหากหัวหน้าฝ่ายย้ายออก)

2. ตามหนังสือหารือ ที่ มท 0809.2/594 ลว 16 ส.ค.55 เรื่องการหารือกำหนดตำแหน่งบริหาร กรณีเทศบาลได้ปรับขนาดเป็นเทศบาลขนาดกลาง ข้อหารือที่ 2 ใครเรียนถามว่า หากยังไม่มีผอ.กองครบ (ขาด ผอ.กองการศึกษา) แต่มีนักบริหารการศึกษา หัวหน้าสำนักปลัด เป็นหัวหน้าฝ่าย สามารถเปิดกรอบรองปลัดได้หรือไม่

ขอบพระคุณครับ  หรือท่านใดเป็นนักบริหารการศึกษาที่อยู่ ทต.ขนาดกลาง ช่วยชี้แนะด้วยครับ เพราะมีคนบอกว่าตำแหน่งต้องถูกยุบเพราะเป็นตำแหน่งติดตัว นักบริหารการศึกษามา...


ยุบหัวหน้าส่วน เปลี่ยนเป็นผอ.กอง แต่ซี ๖ ก็ขี้นได้ เป็นหัวหน้าฝ่าย ใน กองครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ