พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข

(1/1)

somsuk:
 ข้อความคิดเห็นหน่อยครับ
    ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวในกลุ่มวิชาีชีพของเรานะครับ คือว่า กำลังมีการเสนอ พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข เพื่อให้มีสภาวิชาชีพ น่าจะผ่านสภาวาระที่หนึ่งรับหลักการแล้วนะครับ (หากผมจำไม่ผิด)
  ที่เกี่ยวกับเราชาว วิชาชีพทางสา,สุข ท้องถิ่นคือ ค่าวิชาชีพ ครับซึ่งจะเหมือน ตำแหน่งของนิติกร,วิศวกร,พยาบาล  หาก พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข นี้ผ่านสภาวาระ 2และ3 แล้วเนียะ เราน่าจะได้ไหม หรือเพื่อน ๆ ร่วมวิชาชีพ มีความคิดเห็นอย่างไร บ้างครับ

somsuk:
 เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้มีโอกาส เข้าร่วมอบรม เส้นทางเดินของ "นักสา,สุข"ก้าวสู่ผู้ประกอบวิชาชีพ มาครับ  สรุปประเด็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้   ดังนี้
  1 พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข ผ่านสภาแน่นอน ประมาณเดือน มีนาคม ๒๕๕๖ หรือถ้าช้ากว่านั้น ก็ประมาณ อีก ๑๘๐ วัน
  2.ทุกท่านที่จะประกอบวิชาชีพ นักสา,สุข จะมีกฎหมายรับรอง และ จะมีสภาวิชาชีพ สา,สุข เอง
  3. การรับรอง วิชาชีพ ต้องมีการ ขึ้นทะเบียน และ ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ ถึงจะทำงานด้านนี้ได้
     ดังนั้น เพื่อให้เพื่อน นักสา,สุข ท้องถิ่นทุกท่าน  เตรียมตัวกับส่ิงที่จะเกิดขึ้นในอนาตค อันใกล้ นี้คือ
  1. ต้อง Identify ตัวเองก่อนว่าเข้าหลักเกณฑ์ ตามกฎหมายหรือไม่
  2. รอกฎหมายมีผลบังคับ และ สมัครเพื่อสอบขอรับใบอนุญาต  ซึ่งหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ จะออกมาหลังจากที่มีสภาวิชาชีพสา,สุขแล้ว ครับ
   ถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบ นะครับ
       

somsuk:
ความคืบหน้าครับ   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8FJtScolQIc

spbc82:
ตอนนี้อยู่ในการพิจารณาร่วมเนื่องจากทางสส.ไม่ยอมรับมติของสว.ที่ให้ตัดการรักษาเบื้องต้นการส่งต่อออกจากพรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข(ชุมชน)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ