งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: หารือแนวทางการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้าง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 14/ธ.ค./2012, 09:52:19 PM
10219 ครั้ง
LINE it!
ประกันสังคม เบี้ยประกัน เงินสมบท สตง. ทักท้วง

     ตามหนังสือที่อ้างอิง เทศบาลเมืองบางกรวย ได้หารือปัญหาการปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการหรือมติเกี่ยวกับบริการงานบุคคล และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้หารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวม 3 เรื่อง ซึ่งได้แจ้งเทศบาลทราบตามหนังสือที่ ส.ท.ท. 104/2555 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 ไว้ชั้นหนึ่งแล้ว
 
     บัดนี้ สำนักงาน ก.ท. ได้ตอบข้อหารือเฉพาะเรื่องการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมแทนพนักงานจ้างแล้ว รายละเอียดตามหนังสือที่ มท 0809.5/1152 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ซึ่งได้ส่งมาเรียนพร้อมหนังสือนี้แล้ว


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น