ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

 
การค้นหาขั้นสูง

448900 กระทู้ ใน 39057 หัวข้อ- โดย 198208 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: hong.jatu

10 กุมภาพันธ์ 2016, 11:37:42 AM
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นชุมชนการสอบห้องแจกข้อสอบ ขอข้อสอบ[แจก] แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก.+ภาค ข. (ทุกตำแหน่ง) 2556
หน้า: [1]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: [แจก] แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก.+ภาค ข. (ทุกตำแหน่ง) 2556  (อ่าน 27475 ครั้ง)
decho2526
ปลัด I.T.
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 361


อีเมล์
« เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 07:06:31 PM »
1. หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดสรรเงินภาษีประเภทต่างๆให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
   -  คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
   -  มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมาย เป็นประธาน
3. คณะกรรมการจากการแต่งตั้ง จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 11 คน
4.  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 คน
5.  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆ จำนวน 12 คน
6. มีหัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
7. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
   - หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.  ในปีงบประมาณ 2549 รัฐจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจ เป็นจำนวนเท่าไรของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล?
   -  จำนวน 35 %
9 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการกู้เงินจากองค์กร หรือนิติบุคคลต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างไร?
   -  ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
10.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 มุ่งเน้นอะไร?
   -  พ.ศ.2545-  2549 เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเศรษฐกิจพอเพียง
11.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่จัดตั้งขึ้นหลังการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2475?
   -  เทศบาล
12.   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ที่ไม่มีแล้วในประเทศไทยในปัจจุบัน?
   -  สุขาภิบาล
13.  ตามกฎหมายใครมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล?
   -  คณะผู้บริหารท้องถิ่น
14.  กรณีถอดถอนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องดำเนินการอย่างไร?
   -  ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. ได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายกำหนด
15.   ตามกฏหมายใครมีอำนาจในการยุบอบต.?
   -  ผู้ว่าราชการจังหวัดตามความเห็นของนายอำเภอ
      16. อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน?
   - 6 คน

17. อำนาจหน้าที่ใดที่อบต.สามารถที่จัดทำได้เอง ?
   -  การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
18.  ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต.?
   - พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
19.  ข้อใดไม่ใช่รายได้ของอบต.
   - ภาษีการค้า
20. คลื่นลูกที่สาม หมายถึงอะไร?
   - ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
21.  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่มที่ใช้ในปัจจุบันนี้ ใช้เมื่อปี พ.ศ.อะไร
   - 2525
22.  วัน  อบต. วันที่เท่าไร ?
   - 2 มีนาคม ของทุกปี
23. รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2540 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไรของประเทศไทย?
   - ฉบับที่ 16
24.  รัฐบาลปลดหนี้ IMFเมื่อวันที่เท่าไร?
   -  31 กรกฎาคม 2546
25.  การให้อำนาจทางการบริหารให้แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการใดในการบริหาร?
   - การแบ่งอำนาจ
26. องค์กรบริหารงานบุคคลของอบต.ในจังหวัด คือหน่วยงานใด?
   - คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
27.  ข้อใดไม่ใช้โทษทางวินัยของข้าราชการ
   - ให้ออก
28.  อบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายใด
   -  กฏหมายมหาชน
29.  ค่าปรับกรณีทำผิดข้อบัญญัติท้องถิ่น ปรับได้สูงสุดเท่าไร?
   - 1,000 บาท
30.  ข้อใดเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี?
   - กพ.
31.  หน่วยงานใดที่ตั้งขึ้นหลังที่มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ปี พ.ศ.2545
   - กพร.
32.  แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด ?
   - แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
33.  กชช.2 ค คืออะไร?
   -  ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนระดับหมู่บ้าน
34.  พัสดุ คืออะไร?
   - วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
35.  ถ้าอบต.จ้างบริษัท มาตักสิ่งปฏิกูลที่อบต. จะเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดใด
   - ค่าใช้สอย
36.  ปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย จำนวน เท่าไร?
   - 75 แห่ง
37.  ปัจจุบันมีอบต.ในประเทศไทย จำนวนกี่แห่ง?
   -  6,737 อบต.ให้ตรวจสอบคำตอบจากกรมส่งเสริมฯใหม่ให้เป็นปัจจุบัน
38. คำสั่งทางปกครอง ไม่ได้ครอบคลุมถึงคำสั่งใด
   - การออกระเบียบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องนั้นๆ
39.   การละเมิดที่เกิดจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หลายคนจะต้องชดใช้สินไหมค่าทดแทนในลักษณะใด?
   -  รับผิดชอบร่วมกันแต่แยกเฉพาะส่วนของตน
40.  เจ้าหน้าที่ในข้อใดจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้?
   - เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี ,เป็นญาติของคู่กรณี,เป็นนายจ้างของคู่กรณีและเป็นคู่กรณีเอง
41. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคู่กรณี?
   -  เจ้าหน้าที่มีสิทธิห้ามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนของคู่กรณีที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่พิจารณาทางปกครองเพียงพอ
42.  คำสั่งทางปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง
   - คำสั่งทางปกครองที่เป็นด้วยวาจา ถ้าผู้รับคำสั่งร้องขอสั่งเป็นหนังสือ ให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งนั้น ว่าจะดำเนินการให้หรือไม่
43. หน่วยงานใดต่อไปนี้ ที่ไม่อยู่ในบังคับของพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่?
   -  ศาล กรณีเกี่ยวกับการพิจารณาเกี่ยวกับอรรถคดี
44.  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าเป็นกรณีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนจะดำเนินการอย่างไร?
   -  เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
45.  กฏหมายใดที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
   - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517
46.   ข้อใด คือหลักการสำคัญขอพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ?
   -  ถือเป็นสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ การให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคล ผู้ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารของบุคคลของเขาอยู่ในความควบคุมดูแลของทางราชการ
47.ข้อใดเป็นข้อจำกัดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
   -  ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
   -  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคง
   -  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนี่งบุคคลใด
48.  ข้อใดเป็นคณะกรรมการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ
   -  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
49.   เหตุผลสำคัญในการตราและประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   -  เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฎิบัติราชการ
50. ข้อใด คือหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
   -  หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 พฤษภาคม 2013, 02:25:28 PM โดย (คนหลังจอ) » บันทึกการเข้า
decho2526
ปลัด I.T.
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 361


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 07:21:01 PM »
1.   หัวหน้าคณะผู้แทน" ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)    2545 โดยทั่วไปเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด     
ก.   กระทวงการต่างประเทศ         ค. กระทรวงมหาดไทย
ข.   กระทรวงกลาโหม            ง. กระทรวงคมนาคม
ตอบ    ก. กระทวงการต่างประเทศ
2.   ข้อใดถือว่ายุติสงครามเย็น   
ก.   การประกาศอิสรภาพ            ค. การทำลายกำแพงเบอร์ลิน
ข.   การยกธงขาว            ง. การเจรจายุติสงคราม
ตอบ   ค. การทำลายกำแพงเบอร์ลิน
3.   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการแผ่นดิน   โดยจัดทำ เป็นแผนตามข้อใด       
ก.   แผน  3  ปี                    ค. แผน  5  ปี       
ข.   แผน  4  ปี                    ง. แผน  6  ปี       
ตอบ      ข.  แผน  4  ปี       
4.   อบจ.ออกข้อบัญญัติเก็บใบอนุญาตจำหน่วยบุหรี่ได้อย่างไร     
ก.   ไม่เกินวันละ 15 สตางค์         ค. ไม่เกินวันละ 30 สตางค์
ข.   ไม่เกินวันละ 20 สตางค์         ง. ไม่เกินวันละ 10 สตางค์
ตอบ     ง. ไม่เกินวันละ 10 สตางค์
5.   ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวหรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างแล้วแต่กรณี
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ      
ข.  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ      
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตอบ    ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
6.   ใครคือผู้กำหนดหน่วยลงคะแนนเสียง     
ก.   ผู้อำนวยการเลือกตั้ง            ค. ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ข.   คณะกรรมการการเลือกตั้ง         ง. คณะกรรมการรับสมัครการเลือกตั้ง
ตอบ   ข. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
7.   ให้คณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงแต่ละแห่งอย่างไร 
ก.   นับคะแนน ณ ที่ว่าการอำเภอเท่านั้นโดยเปิดเผยจนแล้วเสร็จ            
ข.   นับคะแนน ณ ที่ศาลากลางจังหวัดเท่านั้น โดยเปิดเผยจนแล้วเสร็จ
ค.   นับคะแนน ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้นโดยเปิดเผยจนแล้วเสร็จ            
ง.   นับคะแนน ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้นโดยไม่ต้องเปิดเผยจนแล้วเสร็จ
ตอบ    ค. นับคะแนน ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้นโดยเปิดเผยจนแล้วเสร็จ
8.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้วุฒิสภาใช้วิธีการใดควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ก. การตั้งกระทู้ถาม               ค. การควบคุมโดยคณะกรรมาธิการ   
ข. การเปิดอภิปรายทั่วไป             ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ 
9.   นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด
ก.   กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี
ข.   ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น
ค.   ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง
ง.   ถูกทั้ง  ก  และ  ค                           
ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ค
บันทึกการเข้า
decho2526
ปลัด I.T.
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 361


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 07:21:33 PM »
1:งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น
   ก. ข้อบังคับ       ข. ระเบียบ
   ค.ข้อบัญญัติ       ง. พระราชบัญญัติ
2.  ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
   ก.  กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
   ข.  แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเ งิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
   ค.  ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
    ง.  ถูกทุกข้อ
3.  ข้อใดคือนิยามของ "แผนงาน" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
   ก.  กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
   ข.  แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเ งิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
   ค.  ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
    ง.  ถูกทุกข้อ
4.  ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร
   ก.  ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
   ข. นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน
   ค. นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน
   ง. นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใ ช้ไปพลางก่อน
5.  บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ
   ก.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   ค. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   ง. เจ้าหน้าที่พัสดุ
6.  ข้อใดไม่ใช้รายจ่ายประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
   ก.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ   2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
   ค. หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     ง. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
7.  ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
   ก.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ       ข.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว
   ค. หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      ง. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
8.  ข้อใดสามารถเบิกจ่ายได้ แม้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ออกใช้ไม่ทัน
   ก. ค่าครุภัณฑ์   ข.  งบลงทุน
   ค. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ง. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
9.  ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
   ก.  อำเภอ   ข. เทศบาล
   ค. องค์การบริหารส่วนตำบล   ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
10. งบประจำรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น
   ก. พระราชบัญญัติ         ข. ข้อบัญญัติ
   ค. ระเบียบ   ง. ข้อบัญญัติ
11. บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   ก.  ประธานกรรมการบริหาร   ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   
   ค.นายอำเภอ   ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
12. องค์กรบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็น
   ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น   ข. ราชการส่วนภูมิภาค
   ค. องค์กรอิสระ   ง. ราชการส่วนกลาง
13.  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
   ก. 1 ปี   ข. 2 ปี
   ค.  3 ปี   ง. 4 ปี
14.  ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน
   ก.  4 คน   ข.  6 คน
   ค. 10 คน   ง.  12 คน
15.  ข้อใดไม่ใช่ส่วนบริหารราชการส่วนกลาง
   ก.  กรุงเทพมหานครฯ   ข.  สำนักนายกรัฐมนตรี
   ค. กระทรวง ทบวง   ง. กรม
16. ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
   ก. นายอำเภอ   ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
   ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   ง. อธิบดีกรมการปกครอง
17.  ใครมีอำนาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี
   ก. นายอำเภอ          ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด   ง. ประธานกรรมการบริหาร
18.  ข้อใดเป็นรายได้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
   ก. ภาษีบำรุงท้องที่   ข. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
   ค. ภาษีสรรพสามิต   ง. ถูกทุกข้อ
19.  การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่สามารถขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาติจากใคร
   ก. นายอำเภอ   ข.  ประธานสภา อบต.
   ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด   ง.  อธิบดีกรมการปกครอง
20. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   ก.  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล
   ข. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล
   ค. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
   ง. ถูกทุกข้อ
21. ในปีหนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีสมัยประชุมสามัญไม่เกินกี่สมัย
   ก. 2 สมัย   ข. 3 สมัย
   ค. 4 สมัย   ง. 5 สมัย
บันทึกการเข้า
decho2526
ปลัด I.T.
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 361


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 09:08:13 PM »
23.   กระบวนการจัดระเบียบทางสังคมของสมาชิกในชุมชนจะต้องสร้างสิ่งใด
ตอบ   ความเชื่อ     
24.   ขั้นสุดท้ายของการทำให้ชุมชนเข้มแข็ง คือ
ตอบ   การพัฒนาแบบยั่งยืน   
25.   หลักการพัฒนาชุมชนที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ คือ  การทำให้ชุมชนพึ่งตนเองได้
 ตอบ   การจัดระเบียบชุมชน                   
26.   แผนพัฒนาสามปีปรับปรุงเมื่อใด   
ตอบ   ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี
27.   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่ากี่วัน
ตอบ    30 วัน
28.   หลักในการมอบอำนาจ ?
ตอบ   -  อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน / ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน / การกระจายความรับผิดชอบ
29.   ข้อใดไม่ใช่บทบาทของนักพัฒนาชุมชน
ตอบ   ผู้ช่วยเหลือ     
30.   ความต้องการของคนตามทฤษฎีของมาสโลว์ คือ (เรียงตามลำดับก่อนหลัง)
ตอบ   ร่างกาย     ปลอดภัย    สังคม   ชื่อเสียง   สำเร็จ
31.   ความร่วมมือของคนในการทำงาน  มีเหตุใดสมบูรณ์ที่สุด
ตอบ   อยากรวมกลุ่ม  หรือหมู่พวก  อยากมีความสำคัญ  อยากมีผลได้  อยากแก้ตัวในความผิดพลาด  อยากทดลอง
32.   หากหน่วยงานของรัฐไม่พิมพ์ข้อมูลข่าวสารในราชกิจจานุเบกษาจะเป็นอย่างไร
ตอบ   -  จะนำมาใช้ในทางที่ไม่เป็นไม่ได้
33.   ข้อมูลข้อไหนที่ไม่ต้องให้ประชาชนสำรวจได้
ตอบ   -  งบประมาณโครงการปีที่ผ่านมา
34.   บุคคลใดที่เข้าตรวจเอกสารได้
ตอบ   -  บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหนือไม่ก็ตาม
35.   ข้อมูลที่ห้ามเปิดเผยคือ
ตอบ   - ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้
36.   ข้อใดมิใช่หนังสือราชการ
ตอบ   -  ธนาคารส่งไปถึงบริษัท
37.   เทศบาลจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (หน่วยงานของรัฐ) ?
ตอบ   -  ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้า
38.   ข้อมูลข่าวสารที่มีอายุครบจะต้องส่งให้หน่วยงานใด
ตอบ   -  หอจดหมายแห่งชาติ
39.   ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. คือ
ตอบ   -  นายกหรือรองนายกที่นายกมอบหมาย
40.   นายอำเภอสังกัดหน่วยงานใด
ตอบ   -  กระทรวงมหาดไทย
41.   หน่วยงานใดไม่เป็นนิติบุคคล
ตอบ   -  อำเภอ
42.   หน่วยงานใดที่มีหน้าที่ต้องแบ่งรายได้ให้ที่อื่น
ตอบ   -  อบจ.
43.   บุคคลใดไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
ตอบ   (1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(2) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(4) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
44.   ใครมีสิทธิเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
ตอบ   -  นายก อบต. / สมาชิกสภาอบต. / ราษฎรในเขต อบต.
45.   ในกรณีไม่มีนายก อบต.  ใครดำเนินการแทน
ตอบ   -  ปลัดอบต.
46.   การยุบ อบต.
ตอบ   - ไม่ถึง 2,000 คน
47.   ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสภาตำบล
48.   อำนาจหน้าที่อบต. ข้อไหนที่ไม่ต้องทำก็ได้
ตอบ   -  จัดให้มีไฟฟ้าโดยวิธีอื่น
บันทึกการเข้า
decho2526
ปลัด I.T.
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 361


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2013, 01:56:47 PM »
เตรียมตัวกันยังคับ
บันทึกการเข้า
thammathammo
เจ้้าหน้าที่ใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2013, 08:25:36 PM »
ขอบคุณครับแนวข้อสอบ
บันทึกการเข้า
sudarat2604
เจ้้าหน้าที่ใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5


« ตอบ #6 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2013, 12:22:20 PM »
อยากได้แนวข้อสอบของทหารบก กลุ่มการเงินค่ะ ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า
anupob
นายกเว็บ
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 489« ตอบ #7 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2013, 08:53:30 AM »
ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
shamannn
หัวหน้าเว็บ
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 104


สู้ๆๆๆๆ


อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 10:39:04 PM »
ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
locust
เจ้้าหน้าที่ใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1


อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 มีนาคม 2013, 06:09:50 PM »
ที่แท้ ก็ขายข้อสอบ เพื่อน ๆ อย่าเข้าลิ้งไปหาข้อสอบในเว็บนั้นให้เสียเวลาเลยครับ

แล้วตั้งกระทู้แจกเพื่อ ? =  แอบแฝง
บันทึกการเข้า
::: Shinchi :::
รองปลัด I.T.
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 255


« ตอบ #10 เมื่อ: 26 มีนาคม 2013, 07:07:12 PM »
ขอบคุณในความมีน้ำใจเพื่อนๆที่แบ่งปันข้อสอบนะครับ แต่อย่าลืมตรวจสอบเฉลยด้วยนะครับ ผมเคยโหลดมาจากเว็บอื่นแกล้งเฉยผิดตั้งเยอะแล้วเอามาแจก วางยา ตัดกำลังคู่แข่งน่ะครับ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
พิมพ์
กระโดดไป:  

ข้อสอบ ก.พ.งานราชการหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 59