[รวมข่าว] สอบเปลี่ยนงาน อบจ. / เทศบาล / อบต.

(1/2) > >>

ส.เสือ™:

เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

รับสมัคร
วันที่ 21 มกราคม – 6  กุมภาพันธ์ 2556

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  3

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3 - 5

รายละเอียด
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,48481.0.htmlเทศบาลตำบลภูผาแดง
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  

รับสมัคร
วันที่ 25 มกราคม – 10  กุมภาพันธ์ 2556

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  3

ตําแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้  ระดับ  3-5 /6ว  จํานวน  1  อัตรา  
ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ระดับ  3-5 /6ว  จํานวน  1  อัตรา  

รายละเอียด
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,48478.0.htmlองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน
อำเภอขุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  

รับสมัคร
วันที่ 31 มกราคม – 12  กุมภาพันธ์ 2556

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  3

1.  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ  ๓   จำนวน    ๑    อัตรา

รายละเอียด
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,48463.0.htmlเทศบาลตำบลแม่ตืน
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  

รับสมัคร
วันที่ 24 มกราคม – 7  กุมภาพันธ์ 2556

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  3

1.  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับ  3-5 /6ว  จํานวน  1  อัตรา

รายละเอียด
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,48445.0.html


เทศบาลเมืองท่าบ่อ  
อําเภอท่า่บ่อ  จังหวัดหนองคาย  

รับสมัคร
วันที่ 14 มกราคม – 7  กุมภาพันธ์ 2556

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  3

1.  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร  ระดับ  3-5  จํานวน  1  อัตรา  

รายละเอียด
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,48418.0.html


อบต.วังหลุม
อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

รับสมัคร
วันที่  18 - 31  มกราคม  2556

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  3

1.  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน

รายละเอียด
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,48417.0.html


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

รับสมัคร
วันที่  14  มกราคม ถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2556

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  3

มีอัตราตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3 ว่าง
จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้.

1.  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   จำนวน  1  อัตรา
2.  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  จำนวน  1  อัตรา

รายละเอียด
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,48389.0.html


ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ำขาว
เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตําบล  
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน สําหรับสายงานผู้ปฏิบัติที่เริ่มต้นจากระดับ  3

รับสมัคร
วันที่ 14 มกราคม 2556  ถึงวันที่  25 มกราคม 2556

1. ตําแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
1.1   นักวิชาการคลัง   ระดับ  3 – 5  จํานวน  1  อัตรา

รายละเอียด
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,48162.0.html


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3

รับสมัคร
วันที่ 7 มกราคม 2556  ถึงวันที่  21 มกราคม 2556

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกฯ
1. นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ 3-5
2. วิศวกรโยธา ระดับ 3-5

รายละเอียด
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,47722.0.html

ส.เสือ™:
รอข้อมูล...

varis:
อบต.ไหนเปิดสอบบุคลากรบ้าง  ช่วยบอกด้วยครับ

atchara69:
ไม่มีตำแหน่งนักวิชาการพัสดุบ้างหรอค่ะ   m;5

ครูดอย™:
แจ่ม ๆ ขอบคุณมากๆเดวส่งข่าวต่อๆ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป