[ถาม-ตอบ] แนวสอบวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน

<< < (2/3) > >>

【 Šakthanwặ 】:
อ้างจาก: jigmy ที่ 22 มกราคม  2013, 02:50:52 PM

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันชื่อ  ? คำขวัญอาเซียน? สมาชิกอาเซียน? 


- นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
- หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม [One Vision  One Identity  One Community]
- 10 ประเทศ  ไทย  ลาว  พม่า  กัมพูชา  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  เวียดนาม  บรูไน

 M;1

Nai_ART:
 m;7 เยี่ยมกันทุกคน

brawsky:
อยากทราบแนวมั้ง

【 Šakthanwặ 】:
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคนที่เท่าไหร่ / อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนปัจจุบัน ? /
ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ? / ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบัน ? /
ประธานรัฐสภาคนปัจจุบัน ? / ประธานวุฒิสภาคนปัจจุบัน ? / ปัจจุบันใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ?

จัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี ? / สามเสาอาเซียนมีอะไรบ้าง / สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร /
เริ่มแรก อาเซียน (ASEAN)จัดตั้งโดยประเทศสมาชิก กี่ประเทศ / การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า /
การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า / อาเซียน บวก 3 มีตัวย่อว่าอย่างไร / อาเซียน บวก 3 มีประเทศ ? /
เลขาธิการสมาคมอาเซียนคนปัจจุบัน /  สำนักงานใหญ่ของอาเซียนอยู่ที่เมืองใด / เพลงประจำอาเซียนคือเพลงอะไร

GOOD LUCK ]]]]]]

jigmy:
ข่าวสารประจำวันในแต่ละช่อง ข่าวการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม  การศึกษา การทหาร สาธารณสุข เกษตร ฯลฯ รัฐบาลชุดปัจจุบันปรับคณะรัฐมนตรีไปแล้วกี่ครั้ง  รมว.ของกระทรวงต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย  asean+3 and asean+6 ประกอบด้วยประเทศอะไรบ้าง  รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ฯลฯ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว