งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เทศบาลตําบลท่าช้าง จ.สงขลา รับสมัครสอบคั

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 06/ก.พ./2013, 06:55:53 PM
2481 ครั้ง
LINE it!
เทศบาลตําบลท่าช้าง
อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน

๑.   ตําแหน่งที่จะรับสมัครสอบคัดเลือก    
ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ๓ - ๕  

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
๑. ดํารงตําแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ํากว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือ ๒  
๒. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ๓-๕  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก  ก)
๓.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่า  ๘,๓๔๐  บาท  
  
๓.  การสมัครและสถานที่รับสมัคร
  ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่   งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอํานวยการ  
สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลท่าช้าง  อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  
ในวันและเวลาราชการ

เอกสารประกาศ
http://www.sk-local.go.th/files/download/20130204165527edand.pdf

ขอขอบคุณข้อมูลจาก "Siripong Onc"

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น