งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: อบต.ดอนดู่ จ.ขอนแก่น รับสมัครสอบ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 06/ก.พ./2013, 06:59:55 PM
4747 ครั้ง
LINE it!
อบต.ดอนดู่
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น


รับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
1. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครสอบคัดเลือกพร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้
1.ใบสมัครสอบคัดเลือก
2.รูปถ่ายชุดเครื่องแบบราชการหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3.สำเนาประวัติพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) จำนวน 1 ชุด
4.สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาปริญญาบัตร หรือใบแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
6.หนังสือยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด อนุญาตให้มาสมัครสอบคัดเลือก
7.แบบประเมินบุคคล
8.ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-20 กุมภาพันธ์ 2556
สอบถามเพิ่มเติมที่ 043-210143


ประกาศ
คลิกที่นี่ >>

ขอขอบคุณข้อมูลจาก "ผู้หญิง แห่งดวงดาว"
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08/ก.พ./2013, 02:02:13 PM โดย ส.เสือ™
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น