สอบถามเรื่องวุฒิการศึกษาค่ะ พอดีมีปัญหาเรื่อโอนย้าย

<< < (2/3) > >>

NAKHON:
เป็นข้อมูล ที่ดีมาก จะลองดูเหมือนกัน

เด็ก la:
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ไม่ต้องมี ป บัณฑิต ก็สามารถโอน(ย้าย)ไปได้เลย
ถ้ามีวุฒิที่ กคศ รับรอง (ไปLAน่าจะ ใช้ดวง เยอะ)
 ซึ่งของคุณ กคศ ก็รับรอง

คุณวุฒิ (รับรองก่อน 6 ก.ย. 54), ดูรายการ [ รหัสข้อมูล: 799 ]ประเทศ ไทย   
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเอก สถิติ   
ชื่อผู้ขอรับรองคุณวุฒิ     
หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง ที่ ศธ 1305/480 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2545 


วุฒิที่ กคศ รับรอง กับวุฒิทางการศึกษา เป็นตัวเดียวกันไหมค่ะ
แล้วถ้ามีวุฒินี้ตัวเดียว โดยไม่มี ป.บัณทิต หรือ ใบประกอบวิชาชีพครู
สามารถสอบเป็นนักบริหารงานการศึกษาได้ไหมค่ะ

NAKHON:
อันนี้  ก็สงสัยอยู่เหมือนกัน รบกวน ผู้รู้หรือมีประสบการณ์ ช่วยชี้แนะด้วย...

NAKHON:
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

paiy:
อ้างจาก: เด็ก la ที่ 11 กุมภาพันธ์  2013, 10:00:12 PM

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ไม่ต้องมี ป บัณฑิต ก็สามารถโอน(ย้าย)ไปได้เลย
ถ้ามีวุฒิที่ กคศ รับรอง (ไปLAน่าจะ ใช้ดวง เยอะ)
 ซึ่งของคุณ กคศ ก็รับรอง

คุณวุฒิ (รับรองก่อน 6 ก.ย. 54), ดูรายการ [ รหัสข้อมูล: 799 ]ประเทศ ไทย  
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเอก สถิติ  
ชื่อผู้ขอรับรองคุณวุฒิ    
หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง ที่ ศธ 1305/480 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2545  


วุฒิที่ กคศ รับรอง กับวุฒิทางการศึกษา เป็นตัวเดียวกันไหมค่ะ
แล้วถ้ามีวุฒินี้ตัวเดียว โดยไม่มี ป.บัณทิต หรือ ใบประกอบวิชาชีพครู
สามารถสอบเป็นนักบริหารงานการศึกษาได้ไหมค่ะ

ไม่มีวุฒิทางการศึกษาเป็นนัก บ.การศึกษามิได้ครับ หรือมีแต่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเฉยๆโดยไม่มี วุฒิทางการศึกษา ก็ ขึ้น นัก บ.การศึกษาไม่ได้

วุฒิที่ กคศ รับรอง บางตัว (ส่วนใหญ่) ไม่ใช่วุฒิทางการศึกษาครับ

ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ

เรื่องวุฒิที่บรรจุ นวก.ศ.นั้น อิงวุฒิที่สามารถบรรจุครูได้ครับ

ส่วนการบรรจุเป็นครู ก็ใช้วุฒิที่บรรจุ เป็น นวก.ศ.ได้ + ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูครับ

สรุปคือ วุฒที่บรรจุครูได้ ก็บรรจุ นวก.ศ.ได้

แต่ ต่างกันตรง ครู ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่ นวก.ศ.ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูครับ

ส่วนใคร บรรจุเป็น นวก.ศ.โดยไม่ใช้วุฒิทางการศึกษา(ป.บัณฑิตถือว่าเป็นวุฒิทางการศึกษา)

แต่ (ถ้ามีแค่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไม่ถือว่ามีวุฒิทางการศึกษาครับ)

พวกบรรจุโดยไม่ใช้วุฒิทางการศึกษา ขึ้นนัก บ.การศึกษามิได้ครับผมมมมมม ให้ไปดู มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบ.การศึกษา ครับ

ลิงค์ครับ http://www.local.moi.go.th/sao%20standard_files/sao%206.pdf

ในมาตรฐานเรื่อง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งจะมี ประโยคหนึ่งที่ มีคำว่า ...หรือทางอื่น ที่ ก.อบต. กำหนด....

ในส่วนนี้ไม่ต้องไปหาดูครับ เพราะ ก.อบต.ยังไม่ได้กำหนดเลยครับผมม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว