[คืบหน้า] เรื่อง"โบนัส"ของ อปท.

(1/7) > >>

【 Šakthanwặ 】:
ในการประชุม ก.ท.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๖ ฝ่ายเลขาฯได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบการดำเนินการไปแล้วดังนี้

๑) เสนอเรื่องให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการยกร่างระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อปท. พ.ศ....เพื่อกรมฯจะได้นำเสนอร่างต่อคณะกรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
๒)แจ้งให้ทุกจังหวัดทราบรับทราบ (เวียนหนังสือ)
๓) สำหรับเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัส ในปัจจุบันนี้ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ปรากฎว่าวิธีการ ตัวชี้วัด ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ และข้อเท็จจริงในปัจจุบันนี้ ซึ่งขณะนี้ฝ่ายเลขานุการฯดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสม จะนำเสนอให้ ก.ท.พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
...ในส่วนของพวกเราตัวแทนคณะกรรมการกลาง ก.อบต./ ก.ท. จะต้องยืนหยัดต่อสู้แทนพวกเราทุกคนครับ ตราบใดที่โบนัสข้าราชการพลเรือนมีอยู่ โบนัสของพวกเราก็จะต้องได้เช่นกัน..ขอให้พวกเราตั้งใจทำงานและให้กำลังใจกันและกันครับ..เรื่องนี้พวกเราน่าจะเอาอยู่ครับ...

ศรัทธาและเชื่อมั่น

ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล (ก.ท.)
ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา (ก.อบต./ ก.ถ.)
ปลัดฐิตินันท์ เจริญอาจ (ก.ท.)
ปลัดทรงศักดิ์ โอษะคลัง (ก.อบต.)

songkan:
ครับ

metal:
นี่คือความรู้ดีดี ความคิดดีดี และความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ ที่มีอยู่ในสังคมท้องถิ่นแห่งนี้  สู้ต่อไปครับ เป็นกำลังใจให้เสมอครับ

phulida:
พลเรือนมีโบนัสครับ แต่ คนละ 3-4ร้อยเอง นอกจากอธิบดีกรมถึงจะได้ไม่ถึงหมื่น
เขาไม่เรียกว่าโบนัสหรอก
โบนัสท้องถิ่น 3-5 เท่า ของเงินเดือนได้ทุกคน
มันไม่เป็นธรรมกับข้าราชการส่วนอื่นที่ทำงานหนักหนา
เช่น ทหาร ตำรวจ นอนกลางดินกินกลางทราย
 ถ้ามีก็ดี

แมวสามตัว:
อ้างจาก: phulida ที่ 28 กุมภาพันธ์  2013, 10:16:14 AM

พลเรือนมีโบนัสครับ แต่ คนละ 3-4ร้อยเอง นอกจากอธิบดีกรมถึงจะได้ไม่ถึงหมื่น
เขาไม่เรียกว่าโบนัสหรอก
โบนัสท้องถิ่น 3-5 เท่า ของเงินเดือนได้ทุกคน
มันไม่เป็นธรรมกับข้าราชการส่วนอื่นที่ทำงานหนักหนา
เช่น ทหาร ตำรวจ นอนกลางดินกินกลางทราย
 ถ้ามีก็ดี

เงินเดือนครู สวัสดิการ ครู พลเรือน ทหาร ตำรวจที่ ท้องถิ่นไม่ได้มันเป็นธรรมกับ ขรก อปท หรือครับ อยากได้โบนัสก็มาสักัด อปท สิ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป