แนวโน้มการปรับโครงสร้างเงินเดือน ของ อปท. ค่ะ

(1/7) > >>

^-คนไกลบ้าน-^:
ฝากข่าวจาก เฟสบุค ของ ป.เชื้อค่ะ

..การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนให้สอดคล้องกับการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง.........
..ตามที่ ก.ถ.ได้มีการประชุมเมื่อ ๒๑ กพ.๕๖ และมีวาระการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนให้สอดคล้องกับการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ถ.มีมติเห็นชอบว่า เรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการกลาง อบจ/เทศบาล/อบต.ซึ่งเป็นอำนาจตาม มาตรา ๓๓(๑) และมาตรา ๑๗(๔) มาตรา ๒๔ วรรค๗ และมาตรา ๒๖ วรรค๗ แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ละตามประกาศ กจ./กท./ก อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๔๔
....ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ดำเนินการได้ภายใต้โครงสร้างอัตราเงินเดือนของ อปท.ที่ ก.ถ.ให้ความเห็นชอบไปเมื่อ ๒๑ กพ.๕๖ หลังประธานลงนามแล้วเสร็จ โดยให้ได้รับสิทธิ์ไม่ต่ำกว่า ก.พ.
...หลายคนอ่านแล้วอาจจะ งง และต้องไปค้นหามาตราต่างๆประกอบ เอาเป็นว่าหลังจากที่ท่านประธาน กถ.ได้ลงนามในประกาศโครงสร้างเงินเดือนใหม่เรียบร้อยแล้ว เป็นหน้าที่ของ ก กลางทั้งสาม ก จะต้องประชุมร่วมกัน เพื่อไปกำหนดอัตราเงินเดือนให้สอดคล้องกับการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง โดยเงินเดือนที่กำหนดต้องไม่ต่ำกว่า ก.พ. เช่น ๑ มค.๕๕ ป.ตรี กพ.เงินเดือนแรกบรรจุ ๑๑,๖๘๐ บาท อปท.ก็จะได้ไม่ต่ำกว่านั้น หรือ ๑ มค.๕๖ ป.ตรี ก.พ.เงินเดือนแรกบรรจุ ๑๓,๓๐๐ บาท ของ อปท.เราก็จะได้ไม่ต่ำกว่านี้ สูงกว่าได้ ในส่วนนี้จะมีผลย้อนหลังสามรอบครับ คือ ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๓ / ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๕๕ / ครั้งที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๕๖ เช่นกันกับ ก.พ.
...สำหรับการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กจ.กท.และ ก.อบต.รับรองนี้ ทั้งอัตราบรรจุแรกเข้าทั้งสามครั้ง และที่ปรับตามช่วงเงินเดือนและระยะเวลาในการทำงานนั้น คงรอผลการประชุมของ ก กลาง ทั้งสามประชุมก่อนครับ ซึ่งตอนนี้ผมได้ประสานทางเลขานุการ ก กลาง ได้เตรียมพร้อมในเอกสารไว้แล้ว มีประชุมวันไหนเมื่อไหร่ผมจะรีบนำมาแจ้งพี่น้องชาวท้องถิ่นครับ
....ส่วนใครที่อ่านแล้ว มีข้อสงสัย อยากแสดงความคิดเห็น ก็เชิญได้ด้านล่าง ผมจะเข้ามาอ่านภาพรวมแล้วค่อยตอบทีเดียวนะครับ ขอแบบสร้างสรร นะครับพี่น้องที่รัก
ด้วยความเคารพครับ
ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา


http://www.facebook.com/profile.php?id=100004104860402  ลองติดตามได้นะึค่ะ  e;y e;y e;y

แสนเมา:
ขอบคุณครับ
ขอให้ผ่าน ก.กลางเร็วๆ

phummalee:
 m_9;  ถือว่าเป็นข่าวดี  ระดับสอง พี่น้องยิ้มออกแล้ว  ขอบคุณท่าที่เสียสละเวลาพี่ชาว อปท.  ข้าราชการลูกชาวนาคนนี้ พร้อมที่จะตอบแทนคุณแผ่นดิน M;1

viivii:
มันเยี่ยมมากกกกกกกกกกก

phulida:
เงินเดือนก็จะขึ้น โบนัสก็จะเอา อิอิ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป