องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 2 อัตรา [วันที่ 29 เม.ย. - 23 พ.ค. 56]

(1/2) > >>

ส.เสือ™:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(อบจ. เชียงใหม่)

รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
1) ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ต่ำกว่าระดับ 3
2) ผู้สมัครจะต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 8,340 บาท

การรับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง
ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5389 1500-6
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ใบสมัคร แบบประเมิน
คลิกที่นี่ >>


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5389 1500-6 โทรสาร 0 5389 1500-6
www.chiangmaipao.go.th

XangKilL:
เทศบาลใช้บัญชีได้มั้ยครับ

haddsine:
อบต.ละคะจะใช้บัญชีได้รึป่าว

ส.เสือ™:
อ้างจาก: XangKilL ที่ 28 เมษายน  2013, 01:41:26 PM

เทศบาลใช้บัญชีได้มั้ยครับ

อ้างจาก: haddsine ที่ 29 เมษายน  2013, 08:48:09 AM

อบต.ละคะจะใช้บัญชีได้รึป่าว


ใช้ได้เฉพาะ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด" ครับ

nokpetnew:
เห็นว่าสอบข้อเขียน คำว่าข้อเขียนนะมีแบบอัตนัยและปรนัยนะใครทราบว่าออกแบบไหนแชร์ด้วยจ้า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป