งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: คำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือข้อใดครับ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 21/มิ.ย./2013, 02:35:46 PM
8642 ครั้ง
LINE it!
       บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
              ก.   นายซ้ง อายุ 25 ปี ได้สัญชาติไทยมาแล้ว3 ปี              
              ข.   นายดำ อายุ 17 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
              ค.   นายเด่นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลา 1 ปี
              ง.   ไม่มีข้อใดถูก

  ส่วนตัวผมคิด ว่า ง.ครับ
 แต่เห็นในเฉลย ค.

9 ความคิดเห็น

หัวหน้าเว็บ

#1 pentaka 21/มิ.ย./2013, 02:51:33 PM

คำตอบก็ข้อ ค. นั่นแหล่ะคะ ลองหาข้อมูลดูนะคะ

หัวหน้าเว็บ

#2 pentaka 21/มิ.ย./2013, 02:54:32 PM

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1. ผู้มีสัญชาติไทย (ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
    ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
     - เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
     - อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
     - ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
     - วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

อันนี้เป็นข้อมูลในเว็บที่หาเจอนะคะ

หัวหน้าเว็บ

#3 ค.คนธรรมดา 21/มิ.ย./2013, 04:10:07 PM

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1. ผู้มีสัญชาติไทย (ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
    ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
     - เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
     - อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
     - ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
     - วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

อันนี้เป็นข้อมูลในเว็บที่หาเจอนะคะ
แต่ ค. ไม่ได้บอก อายุ หรือว่า สัญชาติไทย หรือ ว่า ผมคิด ลึกไปหว่า...

หัวหน้าเว็บ

#4 ( $ _ $ ) 22/มิ.ย./2013, 01:34:32 AM

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1. ผู้มีสัญชาติไทย (ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
    ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
     - เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
     - อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
     - ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
     - วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

อันนี้เป็นข้อมูลในเว็บที่หาเจอนะคะ
แต่ ค. ไม่ได้บอก อายุ หรือว่า สัญชาติไทย หรือ ว่า ผมคิด ลึกไปหว่า...

คิดเยอะไป ค.ถูกแล้ว ถ้ามีสิ่งไหนเพิ่มเติมมันจะบอกในตัวข้อสอบเองครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#5 lalana 22/มิ.ย./2013, 07:07:57 AM

คำถามไม่ชัดเจนค่ะ
เพราะคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของพรบ.สภาท้องถิ่น กับ รัฐธรรมนูญ(ของการเมืองใหญ่)ไม่เหมือนกัน
ถ้าเลือก สส. ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วันจนถึงวันเลือกตั้ง
แต่ ถ้า พรบ.สภาท้องถิ่น ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี ค่ะ   M;1 M;1

รองปลัด I.T.

#6 wodevil 06/ก.ค./2013, 10:22:20 PM

1. โจทย์ไม่ชัดเจน  เลือกตั้งอะไรครับ  ส.ส. หรือท้องถิ่น
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
1. ผู้มีสัญชาติไทย (ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง 
    ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
     - เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
     - อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
     - ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
     - วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ท้องถิ่น
1. ผู้มีสัญชาติไทย (ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
    ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
     - เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
     - อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
     - ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
     - วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ถ้าโจทย์หมายถึงเลือกตั้ง ส.ส.  คำตอบ  คือ ง.
ถ้าโจทย์หมายถึงเลือกตั้ง ท้องถิ่น  คำตอบ  คือ ค.

หัวหน้าเว็บ

#7 chart2523 12/ก.ค./2013, 08:42:45 PM

ใช่ครับ

ถ้าหัวข้อไม่ได้ระบุว่าเป็นท้องถิ่นหรือส่วนกลาง
ถ้าเป็นผมตอบก็คงจะตั้งสมมุติฐานเบื้องต้นว่ามีข้อ ค. ที่มีคำตอบที่ถูกต้องครับ
(ซึ่งในกรณีที่คำตอบไม่ชัดเจน เท่าที่สอบมาส่วนใหญ่เขาก็จะยกความดีความชอบให้ผู้สอบครับ)

แต่ถ้าข้อสอบระบุก็ง่ายหน่อยครับ
ถ้าท้องถิ่นก็ตอบ ง.ไม่มีข้อใดถูก

แต่ถ้าเป็นส่วนกลาง ก็ ค.

ตามที่คุณ wodevil ไว้แจงรายละเอียดไว้ครับ

รองหัวหน้าเว็บ

#8 aegskachai 12/พ.ค./2014, 09:20:38 AM

เราสอบของท้องถิ่น มันก็ต้องถามท้องถื่นสิ ต้องใช้เซ้นหน่อย

ปลัด I.T.

#9 TALUG 02/ก.พ./2017, 03:08:42 PM

ตอบ ค. น่ะถูกต้องที่สุดแล้ว ไม่ต้องไปตีประเด็นว่าเลือกตั้งอะไรเพราะอยู่ในทะเบียนบ้าน1ปี( เลือกส.ส./ส.ว.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า90วัน. เลือกผญบ.มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า3เดือน )ยิ่งข้อค.มีชื่อในทะเบียนบ้าน1 ปี แทบจะเลือกตั้งใหญ่ได้สี่ตลบเลย อย่างงค่ะอย่างง