ใครมีความรู้เรืองเอกสารการโอน(ย้าย)ต้องใช้อะไรบ้าง

(1/1)

tuynuy25:
รบกวนสอบถามผู้รู้ครับ กรณีจะโอนย้ายก่อนสองปีต้องใช้อะไรบ้างครับ

อ้น.M.A .pal.:
คำร้องขอโอนย้าย
หนังสือสอบถามตำแหน่งว่าง
คำสั่งให้โอนย้าย
บันทึกมอบหมายงาน
หนังสือนำให้โอน
หนังสือรับรองความประพฤติ
หนังสือรับรองวันลา
หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนงวดสุดท้าย
กพ 7
หลักฐานประกอบเหตุผลในการโอนย้าย ยกตัวอย่าง แม่ ป่วย
ก็น่าจะมีใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตร ทะเบียนบ้าน
ถ้า พ่อเสียแล้วก็ใบมรณะบัตร
ถ้าลูกเล็ก ก็ สูติบัตร
เพื่อประกอบเหตุผล

thaislam:
จริงๆแล้วนะ
เดินไปปรึกษาบุคคลากรเลยค่ะ
หรือไม่ก็ปรึกษาคนที่เคยย้ายมาอยู่ท้องถิ่นเรา
ว่าเค้าทำยังไงตอนที่ย้ายมา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ