ไปสอบ ก.พ. พรุ่งนี้(28/7/56)อย่าลืมพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ(ติดรูป)ไปด้วย คู่กับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่น

(1/1)

ประพันธ์ เวารัมย์:
ไปสอบ ก.พ. พรุ่งนี้(28/7/56)อย่าลืมพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ(ติดรูป)ไปด้วย คู่กับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่น

จะได้ไม่เสียเที่ยวครับ
เพราะปีหน้า จะมีภาษาอังกฤษด้วย
เอาให้ผ่านคราวนี้ครับ      ผู้เข้าสอบต้องนำ บัตรประจำตัวสอบที่มีรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว มาแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง(Passport) หรือเอกสารอื่นที่กำหนดในระเบียบการสอบ ในวันสอบข้อเขียนหากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงคู่กัน จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

บัตรหรือเอกสารที่อนุญาตให้ใช้แสดงตนในการเข้าสอบได้ คือ
      - บัตรประจำตัวสอบที่มีรูปถ่าย
      - บัตรประจำตัวประชาชน
      - บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประชาชน 13 หลัก
      - ใบอนุญาตขับรถ
      - หนังสือเดินทาง(Passport)
      - ใบเหลือง ใบชมพู ที่มีรูปถ่าย ใบขาวที่รับรองตัวบุคคล
      - บัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม/บัตรประจำตัวทหารกองประจำการ

*** อนุญาตให้นำสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะ บัตรประจำตัวสอบที่มีรูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดินสอ ยางลบ ปากกา รูปถ่าย และกระเป๋าเงินใบเล็กเท่านั้น
      ***ห้ามนำตำรา บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่นกระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาดหากนำเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระทำการทุจริต     
ที่มา
http://job3.ocsc.go.th/Main/FrmPrintExamCard.aspx?TestTypeId=iep%2frNIfLH0%3d&Year=Jy7pup2uqA0%3d&PeriodNo=iep%2frNIfLH0%3d
โพสที่
http://group.wunjun.com/#!/valrom2012/11299

malusikung:
ขอบคุณครับ

kanjan9:
ขอบคุณครับผม

sweetseed:
เตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะ ปีที่ 3 แล้ว ขอให้ผ่านทีเถอะ สาธุ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ