งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เทศบาลตำบลนาซอ จ.สกลนคร รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 19/ส.ค./2013, 06:55:19 PM
4118 ครั้ง
LINE it!
เทศบาลตำบลนาซอ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1,2 ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
   - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
   - บุคลากร ระดับ 3-5 จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
  จะต้องเป็นพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 และได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น 8,340  บาท (แปดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด ดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ตำแหน่ง บุคลากร
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร กฎหมาย บริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้


3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
     ให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครสอบได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556  ถึงวันที่  26 สิงหาคม  2556  ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครทางไปรษณีย์โดยดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ www.narsor.com แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาซอ เลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๑๐ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ ๔๗๑๒๐ การส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ จะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัครสอบคัดเลือกวันสุดท้าย  โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในตำแหน่งที่รับสมัครนั้น


เอกสารประกาศรับสมัคร / ใบสมัคร
สำนักงานเทศบาลตำบลนาซอ เลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๑๐ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ ๔๗๑๒๐
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น