ผลการติดตาม เรื่องการแก้ปัญหา โบนัส วันนี้(17 ต.ค. 56) ที่กรรมาธิการ สภาฯ โดย ป.เชื้อ

(1/2) > >>

ส.เสือ™:
....ผลการติดตาม เรื่องการแก้ปัญหา โบนัส วันนี้ที่กรรมาธิการ สภาฯ....
โดย ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา

..วันนี้ผมและคณะตัวแทนของพวกเราชาวท้องถิ่น ได้ไปร่วมรับฟังการประชุมของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น ที่สภาผู้แทนราษฎร ที่ได้มีการพิจารณาเรื่อง การแก้ไขปัญหาเรื่องโบนัส โดยมีผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / กฤษฎีกา / สตง. / กระจายอำนาจ / ตัวแทนพวกเราสมาพันธ์ฯ อปท.

..เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจ กับการตัดสินใจของผู้มีอำนาจในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ไม่เข้าใจในหนังสือที่ ทางเลขานุการรัฐมนตรี(ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก)ได้ทำหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงให้ไปดูข้อกฏหมาย ซึ่งปรากฏตามหนังสือที่ผมเคยลงให้พวกเราอ่านเมื่อ ๒๔ กันยายน ๕๖ และปลัดกระทรวงก็ส่งเรื่องต่อมาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะต้นเรื่องในการแก้ปัญหา...

..วันที่ ๒๗ กันยายน ๕๖ เราไปชุมนุมเรียกร้องให้แก้ปัญหาที่เกิดกันที่กรมฯ ทั้ง รมต./อธิบดี ขึ้นเวทีรับปากเป็นมั่นเหมาะ ๒ อาทิตย์ จะดำเนินการหารือกฤษฎีกา แล้วเราก็รอ

...วันนี้ ตอนไปร่วมประชุมที่คณะกรรมาธิการของ สภาฯ เพิ่งได้ทราบความจริงว่า กรมท้องถิ่นยังไม่ได้ทำอะไร ที่คืบหน้าและยังพายเรือวนอยู่ในอ่าง เพราะมีการเปิดเผยข้อมูลจากผู้แทนสำนักกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ว่า "กรมท้องถิ่นฯ เพิ่งส่งหนังสือออกจากกรมฯ เมื่อวานนี้ (16 ตุลาคม 56 ตอนเย็น) โดยส่งเรื่องกลับไปยัง กระทรวงมหาดไทย เพื่อไปขอคำตอบว่าจะขอสอบถาม ท่านรัฐมนตรี ประชา ประสพดี อีกครั้งว่า ตกลงจะให้หารือประเด็นใดบ้าง...(กรมฯ มีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย มีทั้งสำนัก/ส่วน เยอะแยะไปหมด หรือมือกฏหมายที่กรมฯมีอยู่ยังไม่เข้าใจ หรือว่าไม่เพียงพอ หรืออะไร ) ทั้งๆ ที่หนังสือที่แจ้งมาก็ชัดเจน ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้ลงนามในหนังสือให้กรมฯ ไปดำเนินการ ถ้าไม่เข้าใจหรือมือกฏหมายที่มีทั้งกรมฯไม่เพียงพอ ก็สามารถส่งเรื่องไปหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เลย แต่กลับส่งเรื่องกลับไปสอบถามกระทรวงมหาดไทยใหม่อีก อยู่ในครอบครัวเดียวกันทำไม ไม่เดินทางไปหารือกันซะเลยว่าจะให้ทำอย่างไร แล้วมาปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยมานานขนาดนี้ ครึ่งเดือนกว่าๆ ที่ผ่านมา ทำอะไรกันอยู่ครับ หรือร่างหนังสือวันละหน้าผมไม่แน่ใจ(รายละเอียดหนังสือที่หารือไปกระทรวงเด่วผมจะเอามาลงให้อ่านกัน) แม้กระทั่งผู้แทน สนง.กฤษฎ๊กา ยังบ่นว่ากรมฯ กับกระทรวง ทำอะไรกันอยู่ อีกเดือนเรื่องนี้จะถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาไหม ถ้ายังทำงานกันแบบนี้ เง้อ...

...วันนี้มี รอง อสถ. รองโชคชัยฯ เป็นคนมาชี้แจง...และพยายามบอกว่าปัญหานี้รับทราบแล้ว และอยากแก้ไขให้จบ พูดว่าเหมือนเรื่องในครอบครัว พ่อแม่ ลูก ต้องคุยและช่วยกันแก้ ....อยากจะเรียนว่า ถ้ามีวิธีการทำงานกันแบบนี้ คน อปท.ไม่อยากไปเป็นลูกแล้วครับ..ทำงาน..อืด.. หอยทาก ยังเรียกพี่.... ในการแก้ไขปัญหา

...ที่สำคัญ..ทางผู้แทนกระทรวงมหาดไทย บอกว่า "ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งเป็นหนังสือไปแล้วว่า หากกับกรมส่งเสริมฯสงสัยหรือไม่แน่ใจใดๆ ก็ขอให้ กรมฯ สามารถ ส่งเรื่องข้อสงสัยของ รมต. ให้ยังคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เลย โดยไม่ต้องย้อนกลับมาถามอีกกระทรวงมหาดไทย อีกครั้งหนึ่ง ท่านๆ กำลังทำอะไรกัน..ครับ

..ทางผู้แทน สตง.ก็บอก งงๆ กับการแก้ปัญหาของกระทรวง ว่าทำไมไม่รีบออกระเบียบมารองรับ และถ้ากระทรวงมหาดไทยใช้ดุลพินิจ ออกระเบียบมาคุ้มครองการเบิกจ่ายมาแล้วตามหลักเกณท์ ที่มีอยู่ สตง.ไม่ติดใจ ที่ติดใจ คือ ทำไม ช้า ช้า ช้า

...ข้อสรุปวันนี้พวกเราตัวแทนท้องถิ่น ประกอบด้วยผม(ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา จ.นครนายก) ปลัดสมบุรณ์ วารินสุข จ.นครสวรรค์ / ปลัดสงบ สมวงษ์ จ.อยุธยา / ปลัดสนุทร สุวรรพร จ.กาญจนบุรี /อปลัดสมบัติ ชัดเจน จ.อุทัยธานี และปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล จ.ลพบุรี ได้เข้าร่วมรับฟัง และขอชี้แจงเป็นหนังสือ ยื่นข้อร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร ในห้องประชุมคณะกรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวน 25 ชุดครับ..ซึ่งท่านประธานฯ บอกว่าจะได้ส่งให้ ก.มหาดไทยดำเนินการ อีกทางหนึ่ง

...สรุป ข้อเรียกร้องของพวกเราที่ยื่นต่อประธานคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร คือ...
๑) ขอให้แจ้ง กระทรวงมหาดไทยเร่งรีบออก ระเบียบ มท.เรื่องการจ่ายเงินโบนัส โดยเร็ว และขอให้เป็นไปตามสัญญาที่ รมช.ประชาฯ รับปากกับพวกเราไม่เกิน 2 เดือนให้แล้วเสร็จครับ
๒) ขอให้แจ้ง กระทรวงมหาดไทย หรือคณะกรรมการธิการปกครองฯ เร่งเสนอ ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ค...โดยเร็วและในปี 2557 ขอให้แจ้งให้ รัฐบาลเสนอร่าง หรือ คณะกรรมาธิการฯ จะเสนอร่างด้วยตัวเองก็ยินดีสนุบสนุน
๓)ขอให้แจ้ง กระทรวงมหาดไทย รีบลงนามในประกาศ หลักเกณฑ์เงินเพิ่มคุณวุฒิ หรือเงินเพิ่มตามระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ผ่านที่ประชุม ก.(กลาง)ไปตั้งแต่เดือน กรกรฎาคม 2556 แล้ว
๔)ขอให้แจ้ง กระทรวงมหาดไทย เร่งรัดออกระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินทุนการศึกษา ระเบียบค่ารักษาพยาบาล ระเบียบการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ฯลฯ ที่ถูก สตง.ทักท้วงโดยเร็ว

......ท้ายสุด พวกเราพี่น้องชาวท้องถิ่น ทั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คงต้องเตรียมพร้อมในการไปสอบถามถึงสิ่งที่รับปากกับพวกเราอีกรอบครับ ถ้าหากสิ่งที่รับปากไว้แล้วไม่ดำเนินการ ตามคำพูด ....

..."ถ้ายังอยากมีอำนาจ ขอร้องอย่าขาดความยุติธรรม" คนท้องถิ่นก็กินข้าว รู้จัก ร้อน หนาว เย็น เป็นเหมือนๆกัน ปัญหาที่เกิดที่ปลายทาง พวกเราจะรอการแก้จากท่านๆ และคงรอไม่นาน หากยังแก้ปัญหาที่เกิดกันแบบนี้ อย่าลืมสิ ที่ทำงานอยู่ที่ อปท.คือ ข้าราชการของแผ่นดินนี้เช่นเดียวกัน และอยากได้ความยุติธรรม ที่เป็นรูปธรรมในเวลาที่ท่านๆรับปาก

ด้วยความเคารพ
ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา
๑๗/ต.ค./๕๖

( $ _ $ ):
เฮ้อ ระบบข้าราชการไทย วันนี้นอกจากเซ็งเรื่องเลือกตั้งนายกสมาคมบอลแล้ว ยังมาเซ็งเรื่องระบบท้องถิ่นอีก ประเทศไทยถ้ามีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนี่ไม่มีวันเจริญจริงๆ

เจี๊ยบเลียบด่วน:
 จะลงเอยแบบไหนน้อ เหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่าง  m_9;

korat.:
รอคอยด้วยความหวัง

 m;4 m;4 m;4 m;4 m;4

พัฒนาตัวเองเสียก่อนค่อยพัฒนาอย่างอื่นต่อไป:
ขอบคุณปลัดเชื้อ และทุกท่านที่เคารพที่ต่อสู้เพื่อ พี่ๆน้องๆคนท้องถิ่นมาตลอดนะครับ ขอขอบคุณด้วยใจจริง..

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป