ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

 
การค้นหาขั้นสูง

450411 กระทู้ ใน 39511 หัวข้อ- โดย 199840 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: teerasin

02 พฤษภาคม 2016, 02:20:54 AM
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นชุมชนการสอบห้องแจกข้อสอบ ขอข้อสอบ(แจก) แนวข้อสอบเทศบาลที่เคยออก/แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
หน้า: [1]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: (แจก) แนวข้อสอบเทศบาลที่เคยออก/แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า  (อ่าน 1012 ครั้ง)
ประพันธ์ เวารัมย์
เซียน(GURU)
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 750


แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า

valrom2009@hotmail.com
เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 09:10:13 AM »

แนวข้อสอบเทศบาลที่เคยออก
เผื่อใช้ประโยชน์ได้บ้าง

ข้อแนะนำ   ให้วงกลมล้อมรอบ ข้อ ก หรือข้อ ข หรือข้อ ค หรือข้อ ง ที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว   ข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อๆ ละ 1 คะแนน

ข้อ 1   ทุกสิ้นปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องกันยอดเงินสะสมประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรอง
เงินสะสมจำนวนเท่าใด
ก  ร้อยละ 10
ข  ร้อยละ  15
ค  ร้อยละ  20
ง  ร้อยละ  25
ข้อ 2   ในการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินจะต้องแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เสมอ
   ก  รองนายกเทศมนตรี
   ข  ปลัดเทศบาล
   ค  ผู้อำนวยการคลัง
   ง  ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป
ข้อ 3   เงินเดือนให้วางฎีกาเบิกจ่ายเมื่อใด
   ก  ในระยะสามวันทำการก่อนสิ้นเดือน   
ข  ภายในวันที่ 15 ของเดือนนั้น
   ค  ภายในวันที่ 20 ของเดือนนั้น
   ง  ภายในวันที่ 25 ของเดือนนั้น
ข้อ 4   คณะกรรมการเก็บรักษาเงินต้องมีจำนวนอย่างน้อยกี่คน
   ก  2  คน
   ข  3  คน
   ค  4  คน
   ง  5  คน
ข้อ 5   ก่อนเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ หน่วยงานผู้เบิกจะต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินยื่นต่อหน่วยงาน
คลังเมื่อใด
ก  ทุกเดือน
ข  ทุกสามเดือน
ค  ทุกสี่เดือน
ง  ทุกหกเดือน

ข้อ 6   การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนใดของทุกปี
ก  มิถุนายน
ข  สิงหาคม
ค  ธันวาคม
ง  ตุลาคม
ข้อ 7   ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
   ก  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   ข  ผู้อำนวยการกองช่าง
   ค  ปลัดเทศบาล
   ง  บุคคลที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ข้อ 8   การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของใคร
   ก  นายกเทศมนตรี
   ข  สภาเทศบาล
   ค  ปลัดเทศบาล
   ง  ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ 9   ผู้มีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลคือผู้ใด
   ก  ผู้ว่าราชการจังหวัด
   ข  สภาเทศบาล
   ค  นายกเทศมนตรี
   ง  นายอำเภอ
ข้อ 10   ผู้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นคือผู้ใด
   ก  ผู้บริหารท้องถิ่น
   ข  นายอำเภอ
   ค  สภาท้องถิ่น
   ง  ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ 11   หนังสือที่ต้องปฏิบัติเร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
   ก  1  ประเภท
   ข  2  ประเภท
   ค  3  ประเภท
   ง  4  ประเภท
ข้อ 12   หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด
   ก  2  ชนิด
   ข  3  ชนิด
   ค  4  ชนิด
   ง  5  ชนิด
ข้อ 13   ข้อใดคือคำขึ้นต้นและลงท้ายที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป
   ก  นมัสการ – ขอนมัสการด้วยความเคารพ
   ข  กราบเรียน – กราบเรียนด้วยความเคารพ
   ค  การนมัสการ – ขอแสดงความเคารพ
   ง  นมัสการ - ขอแสดงความเคารพ
ข้อ 14   มาตรฐานของกระดาษ A 4 มีขนาดเท่าใด
   ก  148  มม. X 210  มม.
   ข  229  มม. X 324  มม.
   ค  52  มม. X 74  มม.
   ง  210  มม. X 297  มม.
ข้อ 15   การรับหนังสือมีวิธีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนตามลำดับก่อนหลังอย่างไร
   ก  เปิดซองแล้วตรวจ ลงชื่อรับหนังสือ ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่
                 ตรารับ
   ข  เปิดซองแล้วตรวจ ลงทะเบียนรับ ประทับตราหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ ลงชื่อรับ
                 หนังสือ
   ค  เปิดซองแล้วตรวจ ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ ลงชื่อรับหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่
                 ตรารับ
   ง  เปิดซองแล้วตรวจ ประทับตรารับหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ ลงทะเบียนรับ
    ลงชื่อรับหนังสือ
ข้อ 16   ตัวครุฑที่ใช้กระดาษราชการมี 2  ขนาด คือ ขนาดตัวครุฑสูง 3 ซม. และอีกขนาดหนึ่งสูงเท่าใด
   ก  2.5  ซม.
   ข  2.0  ซม.
   ค  1.5  ซม.
   ง  1.0  ซม.
ข้อ 17   หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ใช้ในกรณีใด
   ก  การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญ หรือการเงิน
   ข  ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อหารือ
   ค  ใช้ในกรณีเร่งด่วนและมิใช่งานนโยบาย
   ง  ใช้ติดต่อเฉพาะส่วนราชการ
ข้อ 18   ผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณคือใคร
   ก  นายกรัฐมนตรี
   ข  เลขาธิการ ก.พ.
   ค  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข้อ 19   บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป เรียกว่า
   ก  แถลงการณ์
   ข  ประกาศ
   ค  คำสั่ง
   ง  ข่าว
ข้อ 20   ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
   ก  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
   ข  หมวดค่าจ้างชั่วคราว
   ค  หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
   ง  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข้อ 21   ในกรณีที่งบประมาณประจำปีของเทศบาล ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ จะดำเนินการอย่างไร
   ก  นำเงินสะสมใช้จ่ายไปพลางก่อน
   ข  นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน
   ค  ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด
   ง  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ข้อ 22   ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ก  กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
ข  แผนงานหรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงในรูปตัวเลขจำนวนเงิน
    การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนการดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
ค  ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
ง  ถูกทุกข้อ

ข้อ 23   การเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติข้อใด ถูกต้อง
ก  การเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติอื่นๆ จะต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองอย่างน้อย 2 คน
ข  การเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ ถ้าคณะผู้บริหารเทศบาลเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
ค  ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติอื่นๆได้
ง  ข้อ ก และข้อ ข ถูกต้อง
ข้อ 24   ในกรณีที่ที่ผู้ว่าราชการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง คณะกรรมการ
ดังกล่าวมีจำนวนกี่คน
ก   7  คน
ข   9  คน
ค  11 คน
ง  14  คน
ข้อ 25   ข้อใดไม่ใช่รายจ่ายประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
   ก  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
   ข  หมวดค่าจ้างชั่วคราว
   ค  หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
   ง  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข้อ 26   ในกรณีที่สภาเทศบาลมีมติให้สมาชิกสภาเทศบาลคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่ง เนื่องจาก
มีความประพฤติเสื่อมเสีย มติของสมาชิกสภาดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด
ก  หนึ่งในสาม
ข  กึ่งหนึ่ง
ค  สองในสาม
ง  สามในสี่
ข้อ 27   การจัดระเบียบวาระการประชุม โดยปกติจัดลำดับการพิจารณาข้อปรึกษาในอันดับก่อนหลังดังนี้
   ก  รับรองรายงานการประชุม เรื่องด่วน ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา ญัตติร่างข้อบังคับ
    ที่เสนอใหม่  ญัตติอื่นๆ
   ข  เรื่องด่วน ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา  ญัตติร่างข้อบังคับที่เสนอใหม่ ญัตติอื่นๆ 
                 รับรองรายงานการประชุม
   ค  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา  ญัตติร่างข้อบังคับที่เสนอใหม่  เรื่องด่วน  ญัตติอื่นๆ
                  รับรองรายงานการประชุม
   ง  เรื่องด่วน ญัตติร่างข้อบังคับที่เสนอใหม่ ญัตติอื่นๆ  รับรองรายงานการประชุม  ญัตติร่าง
                 ข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา


ข้อ 28   สมาชิกสภาเทศบาล จำนวนไม่น้อยกว่ากี่คนของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อ
   เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในการประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรี แถลง
   ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ
   ก  หนึ่งในสอง
   ข  หนึ่งในสาม
   ค  สามในสี่
   ง  สองในสาม
ข้อ 29   นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว  เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่เทศบาล บุคคลใด
   สามารถทำคำร้องขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญได้
   ก  ประธานสภาเทศบาล
   ข  นายกเทศมนตรี
   ค  สมาชิกสภาเทศบาล จำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาเท่าที่มีอยู่
   ง  ถูกทุกข้อ
ข้อ 30   ใครมีอำนาจเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี:
   ก  นายอำเภอ
   ข  ประธานสภาเทศบาล
   ค  ผู้ว่าราชการจังหวัด
   ง  นายกเทศมนตรี
ข้อ 31   การประชุมสภาเทศบาล มีกี่ประเภท
ก  1 ประเภท
ข  2 ประเภท
ค  3 ประเภท
ง  4 ประเภท
ข้อ 32   การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก  ให้ทำเป็นคำสั่งเทศบาล
ข  ให้ทำเป็นประกาศเทศบาล
ค  ให้ทำเป็นระเบียบเทศบาล
ง  ให้ทำเป็นเทศบัญญัติ
ข้อ 33     ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามในการประชุมสภาเทศบาล
ก  กระทู้ถามไม่มีการอภิปรายและไม่มีการลงมติ
ข  ห้ามไม่ให้สมาชิกสภาเทศบาลตั้งกระทู้ถามกันเอง
ค  ผู้บริหารจะต้องตอบกระทู้ถามนั้นทุกครั้ง
ง  กระทู้ถามต้องทำเป็นหนังสือเสนอล่วงหน้าต่อประธานสภาเทศบาล

ข้อ 34   การจัดตั้งเทศบาลตำบลต้องจัดทำเป็น
   ก  ประกาศกระทรวงมหาดไทย
   ข  พระราชกฤษีกา
   ค  พระราชกำหนด
   ง  พระราชบัญญัติ
ข้อ 35   เทศบาลนครประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
   ก  20  คน
   ข  24  คน
   ค  26  คน
   ง  28  คน 
ข้อ 36   นายกเทศมนตรีต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
   ก  30  ปี
   ข  35  ปี
   ค  40  ปี
   ง  45  ปี
ข้อ 37   ก่อนนายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติภายในกี่วัน นับแต่วันประกาศ
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ก  15 วัน
ข  20 วัน
ค  30 วัน
ง  45 วัน
ข้อ 38     เลขานุการนายกเทศมนตรีต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
   ก  18  ปี
   ข  20  ปี
   ค  25  ปี
   ง  ผิดทุกข้อ
ข้อ 39   การให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างเป็นภารกิจของเทศบาลประเภทใด
   ก  ภารกิจที่ต้องทำ
   ข  ภารกิจที่อาจจัดทำ
   ค  ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
   ง  ภารกิจที่เป็นนโยบายของรัฐบาล
ข้อ 40   ในกรณีที่สภาเทศบาลมีมติให้สมาชิกสภา คนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีความ
   ประพฤติเสื่อมเสีย มติของสมาชิกสภาดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด
ก  หนึ่งในสาม
ข  กึ่งหนึ่ง
ค  สองในสาม
ง  สามในสี่
ข้อ 41   ข้อใดมิได้เป็นเงินรายได้ของเทศบาล
ก  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
ข  รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล
ค  เงินค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้มาพักโรงแรม
ง  เงินค่าบริการน้ำประปาแก่ประชาชน
ข้อ 42   ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบกรณีที่เทศบาลทำกิจการนอกเขต 
ก   นายกเทศมนตรี โดยมติสภาเทศบาล
ข  ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมติสภาเทศบาล
ค  ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมติสภาเทศบาล
ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมติสภาเทศบาล
ข้อ 43   การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง จะไม่เลือกขึ้นแทนหากวาระการดำรง
ตำแหน่งดังกล่าวเหลืออยู่ไม่ถึงกี่วัน
ก  60 วัน
ข  90 วัน
ค  120 วัน
ง  180 วัน
ข้อ 44   บุคคลใดเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบล
ก  นายอำเภอตามมติสภาเทศบาล
ข  ผู้ว่าราชการตามมติสภาเทศบาล
ค  นายกเทศมนตรีตามมติสภาเทศบาล
ง  สภาเทศบาล
ข้อ 45   สภาเทศบาลของเทศบาลเมือง ประกอบด้วย
ก  นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
ข  นายกเทศมนตรี ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
ค  คณะผู้บริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
ง  สมาชิกสภาเทศบาลตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 46   องค์การเทศบาล ประกอบด้วย
ก  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ข  สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
ค  สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
ง  ถูกทุกข้อ
ข้อ 47   ข้อใดมิใช่รายได้ของเทศบาล
ก  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข  ค่าปรับตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่
ค  ภาษีสรรพสามิต
ง  ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
ข้อ 48   หากปรากฏว่านายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภา
เทศบาล กระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่
ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ บุคคลใดดำเนินการสอบสวนได้
ก  นายอำเภอ
ข  ผู้วาราชการจังหวัด
ค  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 49   ข้อใดมิใช่รายจ่ายของเทศบาลตามกฎหมาย
ก  เดือนและค่าจ้างประจำ
ข  งบกลาง
ค  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ง  ผิดทุกข้อ
ข้อ 50   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน
   ก  400  คน
   ข  450  คน
   ค  480  คน
   ง  500  คน
ข้อ 51   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนมีจำนวนกี่คน
   ก  80  คน
   ข  100  คน
   ค  150  คน
   ง  200  คน
ข้อ 52   วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
   ก  80  คน
   ข  100  คน
   ค  150  คน
   ง  200  คน
ข้อ 53   ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันถึงวันสมัครรับเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากี่ปี
   ก  1  ปี
   ข  2  ปี
   ค  3  ปี
   ง  5  ปี
ข้อ 54   ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาต้องมีอายุไม่น้อยกว่ากี่ปี
   ก  25  ปี
   ข  30  ปี
   ค  35  ปี
   ง  40  ปี
ข้อ 55   คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกจำนวนไม่เกินกี่คน
   ก  29  คน
   ข  30  คน
   ค  35  คน
   ง  36  คน
ข้อ 56   ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
   ก  25  ปี
   ข  30  ปี
   ค  35  ปี
   ง  40  ปี
ข้อ 57   ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งสิ้นกี่คน
   ก  7  คน
   ข  9  คน
   ค  11  คน
   ง  13  คน
ข้อ 58   คณะกรรมการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
   ก  5  ปี
   ข  7  ปี
   ค  8  ปี
   ง  9  ปี
ข้อ 59   ใครดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา
ก  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ข  ประธานศาลฎีกา
ค  ประธานวุฒิสภา
ง  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ข้อ 60   สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
   ก  4 ปี
   ข  6 ปี
   ค  7 ปี
   ง  9 ปี
ข้อ 61   เลขานุการคณะกรมการจังหวัดได้แก่ผู้ใด
   ก  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
   ข  ปลัดจังหวัด
   ค  พัฒนาการจังหวัด
   ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัด
 ข้อ 62   สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็น
   ก  กอง
   ข  กรม
   ค  กระทรวง
   ง  หน่วยงานพิเศษ
ข้อ 63   การจัดตั้ง หรือยุบ กระทรวง ทบวง กรม ให้ตราเป็น
   ก  ประกาศกระทรวง
   ข  กฎกระทรวง
   ค  พระราชกฤษฎีกา
   ง  พระราชบัญญัติ
ข้อ 64   การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็น
   ก  ประกาศกระทรวง
   ข  กฎกระทรวง
   ค  พระราชกฤษฎีกา
   ง  พระราชบัญญัติ
ข้อ 65   การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอให้ตราเป็น
   ก  ประกาศกระทรวง
   ข  กฎกระทรวง
   ค  พระราชกฤษฎีกา
   ง  พระราชบัญญัติ
ข้อ 66   คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้บริหารเทศบาลร่วมเป็น
คณะกรรมการจำนวนกี่คน
   ก  3  คน
   ข  5  คน
   ค  7  คน
   ง  9  คน
ข้อ 67   แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนใหม่
ทุกระยะกี่ปี
   ก  2  ปี
   ข  3  ปี
   ค  4  ปี
   ง  5  ปี
ข้อ 68   การกำหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของ
รัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใด
   ก  ร้อยละ 23
   ข  ร้อยละ 24
   ค  ร้อยละ 25
ง  ร้อยละ 35
ข้อ 69   ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารคือผู้ใด
   ก  นายกรัฐมนตรี
   ข  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   ค  ปลัดสำนักงานรัฐมนตรี
   ง  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ข้อ 70   ผู้ใดเห็นว่าไม่ได้รับความสะดวกในการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารสามารถร้องเรียนได้ต่อผู้ใด
   ก  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
   ข  คณะรัฐมนตรี
   ค  ผู้ว่าราชการจังหวัด
   ง  ผู้กำกับดูแลหน่วยงานนั้นๆ
ข้อ 71   การพิจารณาข้อร้องเรียนตามข้อ 30 กรณีปกติต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
   ก  15  วัน
   ข  30  วัน
   ค  60  วัน
   ง  90  วัน
ข้อ 72   คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่งๆ มีจำนวนไม่น้อยกว่ากี่คน
   ก  3  คน
   ข  5  คน
   ค  7  คน
   ง  9  คน
ข้อ 73   คณะกรรมการพนักงานเทศบาลในระดับจังหวัดมีผู้แทนของเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการจำนวนกี่คน
ก  3  คน
ข  6  คน
ค  8  คน
ง  9  คน
ข้อ 74   คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลมีผู้แทนของเทศบาลตำแหน่งปลัดเทศบาลร่วมเป็น
คณะกรรมการจำนวนกี่คน
ก  3  คน
ข  6  คน
ค  8  คน
ง  9  คน
ข้อ 75   คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า
   ก  ม.ฐ.
   ข  ค.ท.
   ค  ก.ถ.
   ง  ม.ถ.
 ข้อ 76   เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่นำมาจากเงินรายได้ ห้ามมิให้กำหนดไว้สูงเกินกว่าเท่าใดของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี
ก  ร้อยละสามสิบ
ข  ร้อยละสามสิบห้า
ค  ร้อยละสี่สิบ
ง  ร้อยละสี่สิบห้า
ข้อ 77   สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นในหน่วยงานใด
   ก  สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   ข  กรมการปกครอง
   ค  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ง  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อ 78   รถส่วนกลางกำหนดให้มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่ากี่ปีจึงจะสามารถหารถคันใหม่มาทดแทนคันเก่า
ได้
ก  5  ปี
ข  6  ปี
ค  7  ปี
ง  8  ปี
ข้อ 79   รถประจำตำแหน่งให้ผู้มีสิทธิใช้รถประจำตำแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงนับแต่วันซื้อ
จนถึงเมื่อใดจึงจะสามารถใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่อมบำรุงได้
ก  เมื่อพ้นระยะเวลาสองปีครึ่ง
ข  เมื่อพ้นระยะเวลาสามปี
ค  เมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปี
ง  เมื่อพ้นระยะเวลาห้าปี
ข้อ 80   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและดูแลสภาพรถโดยกำหนดให้มีการตรวจสอบมลพิษทุก
หกเดือน หรือทุกระยะทางกี่กิโลเมตร เพื่อมิให้มีมลพิษเกินระดับมาตรฐาน
ก  10,000  กิโลเมตร
ข  15,000  กิโลเมตร
ค  20,000  กิโลเมตร
ง  30,000 กิโลเมตร
ข้อ 81   ระดับโทษทางวินัยเรียงจากสถานเบาไปสถานหนัก ข้อใดถูกต้อง
   ก  ภาคทัณฑ์ ลดขั้นเงินเดือน  ตัดเงินเดือน
   ข  ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก
   ค  ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ภาคทัณฑ์
   ง  ว่ากล่าวตักเตือน ตัดเงินเดือน ไล่ออก
ข้อ 82   โทษทางวินัยมีกี่สถาน
   ก  3  สถาน
   ข  4  สถาน
   ค  5  สถาน
   ง  6  สถาน
ข้อ 83   การดำเนินการทางวินัยข้อใดถูกต้อง
   ก  การขาดราชการเป็นเวลา 16 วันโดยไม่ได้ลา เนื่องจากไปท่องเที่ยวเกาะพีพีแล้วเกิดมรสุมไม่มี
    พาหนะกลับ ถือเป็นความผิดชัดแจ้ง
ข  โทษลดขั้นเงินเดือนเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
ค  ว่ากล่าวตักเตือนเป็นโทษทางวินัยที่ไม่ร้ายแรง
ง  โทษทางวินัยไม่ร้ายแรงและปรากฏความผิดชัดแจ้ง ผู้บังคับบัญชาจะลงโทษโดยไม่สอบสวนก็ได้
ข้อ 84   ผู้อำนวยการกองการศึกษาได้ยื่นหนังสือขอลาหยุดพักผ่อนต่อนายกเทศมนตรีโดยไม่ผ่านการ
พิจารณาของปลัดเทศบาล ถือว่าเป็นความผิดวินัยหรือไม่
ก  ไม่เป็นความผิดเพราะเป็นการลาพักผ่อนตามสิทธิ์
ข  ไม่เป็นความผิดเพราะถือเป็นตำแหน่งระดับบริหารสามารถเสนอหนังสือโดยตรงได้
ค  เป็นความผิดเพราะผิดธรรมเนียมในการบริหารราชการ
ง  เป็นความผิดเพราะเป็นการข้ามขั้นผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ข้อ 85   การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาได้แก่การดำเนินการในวงเงินไม่เกินเท่าใด
   ก  ไม่เกิน  10,000  บาท   
   ข  ไม่เกิน  20,000  บาท   
   ค  ไม่เกิน  50,000  บาท   
   ง  ไม่เกิน  100,000  บาท

ข้อ 86   การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคากำหนดให้มีการประกาศสอบราคาไม่น้อยกว่ากี่วัน
   ก  ไม่น้อยกว่า 10 วัน
   ข  ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
   ค  ไม่น้อยกว่า 20 วัน
   ง  ไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ

ข้อ 87   นายกเทศมนตรีสามารถแต่งตั้งข้าราชการคนเดียวเป็นผู้ตรวจรับได้ในวงเงินไม่เกินเท่าใด
   ก  ไม่เกิน 1,000 บาท
   ข  ไม่เกิน  5,000 บาท
   ค  ไม่เกิน  10,000 บาท
   ง  ไม่เกิน  100,000 บาท
ข้อ 88   ในการตรวจรับแต่ละครั้งคณะกรรมการตรวจรับจะต้องมีคะแนนเสียงจำนวนเท่าใด จึงจะถือว่าการ
ตรวจรับสมบูรณ์
ก  สามในห้า
ข  สี่ในห้า
ค  เอกฉันท์
ง  เกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ข้อ 89   การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน 3,000,000 บาท จะต้องการดำเนินการโดยวิธีใดเป็นอันดับแรก
   ก  วิธีสอบราคา
   ข  วิธีพิเศษ
   ค  วิธีประกวดราคา
   ง   วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิค
ข้อ 90   หลักประกันสัญญากำหนดให้ใช้วงเงินจำนวนเท่าใด
   ก  ร้อยละหนึ่งของวงเงินตามสัญญา
   ข  ร้อยละห้าของเงินตามสัญญา
   ค  ร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญา
   ง  ร้อยละสิบห้าของวงเงินตามสัญญา
ข้อ 91   เบี้ยปรับกรณีผิดสัญญากำหนดขั้นต่ำไว้จำนวนเท่าใด
   ก  100 บาท
   ข  500 บาท
   ค  1,000 บาท
   ง  มิได้กำหนดขั้นต่ำไว้โดยให้กำหนดตามวงเงินในสัญญา
ข้อ 92   การลาคลอดบุตรครั้งหนึ่งมีสิทธิลาได้ไม่เกินกี่วันโดยได้รับเงินเดือน
   ก  45  วัน
   ข  60  วัน
   ค  90  วัน
   ง  150  วัน
ข้อ 93   การลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนมีสิทธิลาได้ปีละกี่วัน
   ก  45  วัน
   ข  60  วัน
   ค  90  วัน
   ง  150  วัน
ข้อ 94   สิทธิในการลาพักผ่อนสามารถลาได้ปีละไม่เกินกี่วัน(ไม่รวมวันสะสม)
   ก  10  วัน
   ข  10  วันทำการ
   ค  20  วัน
   ง  20  วันทำการ
ข้อ 95   กรณีรับราชการมานานเกินกว่า 10 ปี สามารถนำวันลาพักผ่อนประจำปีรวมกับวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกันไม่เกินกี่วัน
   ก  20  วัน
   ข  15  วันทำการ
   ค  40  วัน
   ง  30  วันทำการ
ข้อ 96   รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนโดยกำหนดจะจ่ายเงินเบี้ยสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุอย่างไร
   ก  จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุอัตราเดือนละ 500 บาท ให้แก่ผู้แสดงตนขอจดทะเบียนตลอดไป
   ข  จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ ในวงเงิน 2,000 บาท โดยจ่ายครั้งเดียว
   ค  จ่ายให้ผู้สูงอายุอัตราเดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 6 เดือน
   ง  จ่ายให้ผู้สูงอายุอัตราเดือนละ 600 บาท เป็นเวลา 1 ปี
ข้อ 97   ธรรมาภิบาลหมายถึง
   ก  การปฏิบัติงานโดยยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส
   ข  การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมคำสอนของพระสงฆ์
   ค  การปฏิบัติงานโดยยึดหลักความประหยัด
   ง  การปฏิบัติงานโดยยึดหลักความหลากหลาย
ข้อ 98   ธรรมาภิบาลหมายถึง
   ก  การปฏิบัติงานโดยยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส
   ข  การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมคำสอนของพระสงฆ์
   ค  การปฏิบัติงานโดยยึดหลักความประหยัด

ข้อ 99   มาตรา 50 วรรค พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 บัญญัติว่า “การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”
ความหมายดังกล่าวหมายความว่าอย่างไร
ก  เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยจัดสถานที่อำนวยความสะดวก
    ให้แก่ประชาชน
ข  เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยการวางระบบบริหารให้มี
    ประสิทธิภาพ
ค  เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
    การวางแผนและตรวจสอบ
ง  เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยเน้นการบริการประชาชน
   ง  การปฏิบัติงานโดยยึดหลักความหลากหลาย
ข้อ 100 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
ก  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ
   ข  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
   ค  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
   ง  ถูกทุกข้อ

-----------------


โพสที่
http://pun2013.bth.cc/บันทึกการเข้า
rinrin2527
เจ้้าหน้าที่ใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5


« ตอบ #1 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2014, 01:26:48 PM »

ขอบคุณมากค่ะ
บันทึกการเข้า
aumyada
รองหัวหน้าเว็บ
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 86


« ตอบ #2 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2014, 01:39:43 PM »

 M;1
ขอบคุณมากๆ ค่ะ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
พิมพ์
กระโดดไป:  

ข้อสอบ ก.พ.งานราชการหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 59