ท่านใดมี พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 บ้างค่ะ

(1/1)

ถ้าไม่สู้จนตัวตาe`อนาคตใหม่ก็ไม่เกิดขึ้u:
ท่านใดมี พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7พ.ศ. 2550) บ้างค่ะ
ขอเป็นแบบฉบับเต็มอะค่ะ รบกวนช่วยทีนะค่ะ ขอบคุณค่ะ M;1

ชิจิ:
http://www.krisdika.go.th/
lawChar.jsp?head=3&item=3&process=showTitleOfLaw&id=2&group=&lawCode=ร38&linkID=headLaw

ก็อปไปวางให้หมดนะครับ

ถ้าไม่สู้จนตัวตาe`อนาคตใหม่ก็ไม่เกิดขึ้u:
ขอบคุณค่ะ

ชิจิ:
เอาไป สอบ กพ ป่าวครับ

nongmon_mini:
ไม่ได้อ่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ