งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: 26 ก.พ. 58 ก กลาง แจ้งเวียน "แบบประเมินโบนัสท้องถิ่น ฉบับใหม่" ล่าสุด

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 04/มิ.ย./2015, 09:35:54 PM
44024 ครั้ง
LINE it!
ก กลาง แจ้งเวียน "แบบประเมินโบนัสท้องถิ่น ฉบับใหม่" ล่าสุดเตรียมเอกสาร ผลงานเพื่อประกอบการประเมินขอรับโบนัส ประจำปี 2558
ซึ่งตัวชี้วัดในแต่มิติได้มีการเปลี่ยนแปลงด้วย ดังนั้นควรศึกษาให้ดีครับ

และจะเอาคะแนน core team ทุกด้านมารวมกัน ถือเป็นสัดส่วนคะแนนอีก 10 คะแนนของการประเมินโบนัส


หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาประกาศ
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลอัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น