งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก และภาค ข

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 20/พ.ย./2015, 10:17:26 PM
3656 ครั้ง
LINE it!
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
อ.คีรีมาศ  จ.สุโขทัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คลิกที่นี่

ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๕๘ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) .................................

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๕๘ ในตำแหน่ง ดังนี้
๑.   ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑
๒.   ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒
๓.   ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้วและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบเท่าที่ผู้สมัครสอบได้แจ้งในใบสมัครแล้ว ปรากฏว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน จำนวน ๑๙๐ คน รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ท้ายประกาศนี้
๒. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน จำนวน ๑,๙๒๖ คน รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ท้ายประกาศนี้
๓. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน จำนวน ๗๕๑ คน รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. หรือ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล สำหรับผู้ที่สมัครสอบไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ หรือตำแหน่งที่ประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัครสอบ หากมีความประสงค์จะตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ หรือตำแหน่งที่มีสิทธิเข้าสอบไม่ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ คณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

อนึ่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ภาคความความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คณะกรรมการสอบแข่งขันฯ จะประกาศให้ทราบในภายหลัง โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.tanod.go.th หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๖๒-๗๑๑๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น