สรุป การรักษาราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน รักษาการในตำแหน่ง ฯ เทศบาล

(1/3) > >>

pidman:
สรุป การรักษาราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน รักษาการในตำแหน่ง  ฯ เทศบาล
ลิงค์นี้ ปกติอายุ 60 วัน http://www.beupload.com/download/?511632&A=870536

ลิงค์สำรอง - ตายแล้ว Your link to the file: http://www.savefile.com/files/2147354


==============================
เรื่อง
"การรักษาราชการแทน"
"ปฏิบัติราชการแทน"
"รักษาการในตำแหน่ง"
ไป"ช่วยปฏิบัติราชการ"
มา"ช่วยปฏิบัติงาน"


ท้องถิ่นหลายแห่ง โดยเฉพาะเทศบาล ใช้คำเรียกไม่ค่อยถูกต้อง
สังเกตให้ดี แต่ละคำมีความหมายของตัวเอง และ มีความแตกต่างกัน
ในแง่ของกฎหมาย
[/b]

ของท้องถิ่นยอมรับว่าดูระเบียบยาก เพราะ มี กท.จังหวัด 75 แห่ง(ศาลวินิจฉัยว่า ก.จังหวัด
เป็นองค์กรการบริหารงานบุคคล เช่นเดียวกับ กถ. และ ก.กลาง) ต้องดูประกาศ กท.จังหวัดของแต่ละจังหวัด
แล้วยังไม่พอ ต้องหันไปดู ปกระกาศมาตรฐานกลาง ของ กถ. และ ประกาศมาตรฐานทั่วไปของ ก.กลาง ด้วย

มีกรณีตัวอย่างที่พบแปลก ๆ ก็คือ มีประกาศ ก.จังหวัดบางอย่างเขียนผิดแผก ไม่ตรง(หรือไม่เหมือน)
กับประกาศมาตรฐานทั่วไปของ ก.กลาง กรณีเช่นนี้ หากมีถือว่าโมฆะ ใช้บังคับไม่ได้ ....

เช่น ประกาศ ก.จังหวัดหนึ่ง ระบุเงื่อนไขในการบรรจุแต่งตั้งในกรณีการสอบคัดเลือกผู้บริหารไว้
ไม่ตรงกับมาตรฐานทั่วไปของก.กลาง .... มีการเขียนผิดเพี้ยนไปจากหลักการของ ก.กลาง...เป็นต้น

pidman1:
เทศบาลต่าง ๆ ลองดูนะครับ เรื่อง การรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ตามประกาศ กท.จังหวัด ข้อ 270 บาง ก.จังหวัดแก้ไขข้อความ ตอนแรก โดยใส่คำว่า "หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้" ไว้ด้วย (โดยการแก้ไขเพิ่มเติม เช่น ประกาศ กท.จังหวัดนครราชศรีธรรมราช) น่าจะไปขัดแย้งกับ ข้อ 273 ครับ เพราะ ข้อ 273 ได้ระบุข้อความเดียวกันไว้ด้วย ซึ่งตามข้อ 273 เป็นเรื่องของ "การรักษาการในตำแหน่ง"
===========================
สองอย่างนี่แตกต่างกันนะครับ  ต่างกันยังไง  ลองเทียบดูกับราชการส่วนกลาง ครับ  เพราะ ข้อความที่ท้องถิ่นนำมาทำประกาศมาตรฐานทั่วไป และ ประกาศ ก.จังหวัด  ล้อมาจากราชการส่วนกลาง
===========================
ไม่แน่ใจว่ามี กท.จังหวัดใด ดำเนินการอย่าง กท.จ.นครศรีธรรมราชบ้างครับ  แต่ส่วนใหญ่แยกกันชัดเจน ระหว่าง ประกาศข้อ 270 และ 273 ครับ
========================
ข้อ 270 เน้นที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น ใช้คำว่า "รักษาราชการแทน" (เฉพาะสายงานผู้บริหารเท่านั้น)
แต่ข้อ 273 เป็นหลักการยกเว้นข้ออื่น ๆ ใช้คำว่า "รักษาการในตำแหน่ง" (ทั้งสายงานผู้ปฏิบัติ และ สายผู้บริหาร)

Nida จ้า:
Thank ka

~~ > ตะวันไม่สิ้นแสงขอเธออย่าสิ้นหวัง<~~:
ขอบคุณค่ะ เป็นประโยชน์มากเลย..... :th\ :th\

pidman1:
http://www.nakhonlocal.go.th/notice_1/p1_1/p1031.pdf
ท่านผู้รู้ดูนะครับ  ประกาศ ก.จังหวัด ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ไปซ้ำกับ ข้อ 273 หรือ ใครว่าไม่ซ้ำ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป