งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เมืองพัทยา รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา จำนวน 44 อัตรา

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 28/เม.ย./2016, 11:14:21 PM
6974 ครั้ง
LINE it!
เมืองพัทยา
รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา จำนวน 44 อัตรา
ด้วย เมืองพัทยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามข้อ 29 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเมืองพัทยา (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน  :  15,000 บาท ได้แก่

1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   จำนวน 3 อัตรา
2. ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ จำนวน 2 อัตรา
3. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน   5 อัตรา
4. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน  1 อัตรา
5. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน  3 อัตรา
6. ผู้ช่วยนักอาชีวบำบัด จำนวน  1 อัตรา
7. ผู้ช่วยนักโภชนาการ จำนวน  1 อัตรา
8. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน  2 อัตรา
9. ผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน   1 อัตรา
10. ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน  2 อัตรา
11. ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน   3 อัตรา

2. ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน (รวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว)  :  13,285 บาท หรือ ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเงินเดือน (รวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว)  :  12,850 บาท ได้แก่

12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน  4 อัตรา
13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จำนวน  1 อัตรา
14. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ จำนวน  3 อัตรา
15. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน   5 อัตรา
16. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน   2 อัตรา
17. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน  2 อัตรา
18. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน  1 อัตรา
19. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน  1 อัตรา
20. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จำนวน  1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 2 – 13 พฤษภาคม 2559 เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-3825-3126


รายละเอียดการรับสมัคร วุฒิการศึกษาที่ต้องมีของแต่ละตำแหน่ง สามารถคลิกอ่านได้ที่นี่

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08/มิ.ย./2016, 11:54:23 PM โดย ส.เสือ™
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น