งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 16/ส.ค./2016, 11:32:02 AM
84706 ครั้ง
LINE it!
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ออกหนังสือที่ มท 0809.3/ว1561 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เรื่อง แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบแท่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใช้แบบประเมินเลื่อนขึ้นเงินเดือน สำหรับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งแต่ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) เป็นต้นไป

รายละเอียด


ทั้งนี้ นายปิยะ คังกัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้โพสต์เสริมในเรื่องข้างต้น ไว้ดังนี้

ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1561 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มีการจัดส่งแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน หลายท่านเข้าใจว่าใช้แค่แบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเดียวแล้วเอาไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลย ประเด็นนี้ต้องขอทำความเข้าใจนะครับว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักการคือนำไปใช้ในเรื่องการบริหารงานผลงานหลายๆ เรื่อง เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน (ซึ่งได้มีแบบตามหนังสือฉบับดังกล่าวไปแล้ว และจะต้องไปพิจารณาประกอบกับเงื่อนไขผู้ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยนะครับ) การให้เงินรางวัลประจำปี การแต่งตั้ง การให้ออกจากราชการ การบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นๆ เพราะฉะนั้น ต้องคอยติดตามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเรื่องการบริหารผลงานที่เอาผลการประเมินไปใช้ประกอบในหลายๆ เรื่องด้วยนะครับ ซึ่งคงจะมีหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารผลงานออกมาเรื่อยๆ นะครับ และเมื่อคุยเรื่องของการเลื่อนขั้นเงินเดือนกันแล้วขอคุยแนวทางในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2/2559 เลยนะครับ เพราะครึ่งปีแรกมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามบัญชี 4 แต่ครึ่งปีหลังมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามบัญชี 5 ว่าเม็ดเงินที่คิดร้อยละ 6 ตามบัญชี 5 ในวันที่ 1 กันยายนนี้แล้ว เม็ดเงินที่ใช้ไปในครึ่งปีแรก (1 เมษายน) จะเอาเม็ดเงินที่ใช้ในการเลื่อนตามบัญชี 4 หรือเม็ดเงินที่ปรับตามบัญชี 5 ณ วันที่ 1 เมษายนเช่นกันมาเป็นตัวหักออกเพื่อที่จะใช้เป็นเม็ดเงินที่ใช้ในการเลื่อน ณ วันที่ 1 ตุลาคมนี้ สรุป ให้นำเม็ดเงินที่ใช้ในการเลื่อนตามบัญชี 4 (เม็ดเงินที่ใช้ในการเลื่อน ณ วันที่ 1 เมษายน) มาหักออกนะครับ ซึ่งรอบนี้จะทำให้มีเม็ดเงินมากพอสมควร แต่จะเลื่อนกันอย่างไรการให้ 2 ขั้นก็อย่าเกินโควตานะครับ ไงก็ค่อยๆ ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมกันครับ เชื่อในศักยภาพของนักทรัพยากรบุคคลและคนทำงานการเจ้าหน้าที่ทุกคนครับ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23/ก.ย./2016, 11:39:04 AM โดย ส.เสือ™
อัพเดทข่าวสารผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

0 ความคิดเห็น