งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 16/ส.ค./2016, 11:32:02 AM
89103 ครั้ง
LINE it!
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ออกหนังสือที่ มท 0809.3/ว1561 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เรื่อง แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบแท่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใช้แบบประเมินเลื่อนขึ้นเงินเดือน สำหรับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งแต่ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) เป็นต้นไป

รายละเอียด


ทั้งนี้ นายปิยะ คังกัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้โพสต์เสริมในเรื่องข้างต้น ไว้ดังนี้

ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1561 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มีการจัดส่งแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน หลายท่านเข้าใจว่าใช้แค่แบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเดียวแล้วเอาไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลย ประเด็นนี้ต้องขอทำความเข้าใจนะครับว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักการคือนำไปใช้ในเรื่องการบริหารงานผลงานหลายๆ เรื่อง เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน (ซึ่งได้มีแบบตามหนังสือฉบับดังกล่าวไปแล้ว และจะต้องไปพิจารณาประกอบกับเงื่อนไขผู้ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยนะครับ) การให้เงินรางวัลประจำปี การแต่งตั้ง การให้ออกจากราชการ การบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นๆ เพราะฉะนั้น ต้องคอยติดตามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเรื่องการบริหารผลงานที่เอาผลการประเมินไปใช้ประกอบในหลายๆ เรื่องด้วยนะครับ ซึ่งคงจะมีหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารผลงานออกมาเรื่อยๆ นะครับ และเมื่อคุยเรื่องของการเลื่อนขั้นเงินเดือนกันแล้วขอคุยแนวทางในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2/2559 เลยนะครับ เพราะครึ่งปีแรกมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามบัญชี 4 แต่ครึ่งปีหลังมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามบัญชี 5 ว่าเม็ดเงินที่คิดร้อยละ 6 ตามบัญชี 5 ในวันที่ 1 กันยายนนี้แล้ว เม็ดเงินที่ใช้ไปในครึ่งปีแรก (1 เมษายน) จะเอาเม็ดเงินที่ใช้ในการเลื่อนตามบัญชี 4 หรือเม็ดเงินที่ปรับตามบัญชี 5 ณ วันที่ 1 เมษายนเช่นกันมาเป็นตัวหักออกเพื่อที่จะใช้เป็นเม็ดเงินที่ใช้ในการเลื่อน ณ วันที่ 1 ตุลาคมนี้ สรุป ให้นำเม็ดเงินที่ใช้ในการเลื่อนตามบัญชี 4 (เม็ดเงินที่ใช้ในการเลื่อน ณ วันที่ 1 เมษายน) มาหักออกนะครับ ซึ่งรอบนี้จะทำให้มีเม็ดเงินมากพอสมควร แต่จะเลื่อนกันอย่างไรการให้ 2 ขั้นก็อย่าเกินโควตานะครับ ไงก็ค่อยๆ ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมกันครับ เชื่อในศักยภาพของนักทรัพยากรบุคคลและคนทำงานการเจ้าหน้าที่ทุกคนครับ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23/ก.ย./2016, 11:39:04 AM โดย ส.เสือ™
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น