งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี "ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระบรมศพ"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 16/ต.ค./2016, 11:33:59 AM
22015 ครั้ง
LINE it!
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี "ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระบรมศพ"วันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระบรมศพ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระบรมศพโดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
         1. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
         2. ให้ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขอความร่วมมือสถานบันเทิงและสถานบริการต่างๆ งดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงตามความเหมาะสม เป็นระยะเวลา 30 วัน
         3.แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ (ของข้าราชการ)
                  (1) กรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้แต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่งหรือหมายกำหนดการของสำนักพระราชวัง โดยใช้้้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำ (ปลอกแขนไว้ทุกข์) ขนาดกว้างระหว่าง 7 ถึง 10 เซนติเมตร พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน
                  (2) กรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (เครื่องแบบสีกากีคอพับ และเครื่องแบบสีกากีคอแบะ) ไม่ต้องใช้้้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำ (ปลอกแขนไว้ทุกข์) พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน
                  (3) กรณีการแต่งกายทั่วไปในการปฏิบัติราชการ
                           1) ข้าราชการชาย ให้แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีดำ ผูกเนคไทสีดำ หากจะสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำ โดยอาจใช้้้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำ (ปลอกแขนไว้ทุกข์) ดังกล่าว พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบนได้ตามสมควร
                           2) ข้าราชการหญิง ให้แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธี โดยให้ใช้เครื่องดำล้วน
                  (4) กรณีข้าราชการที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะให้แต่งกายตามนั้น
                  (5) กรณีแต่งกายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ให้อนุโลมตามข้อ (2) และ (3)
         4.การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย ดังนี้
                  (1) พระบรมฉายาลักษณ์ ตามความเหมาะสม และที่เห็นสมควร ถ้อยคำถวายความอาลัย ให้ใช้ “ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า......................”
         5.การจัดโต๊ะหมู่บูชา ประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องทองน้อย พุ่มทอง พุ่มเงิน สำหรับการประดับผ้าระบายดำสลับขาว ให้้้ผ้าสีดำอยู่ด้านบน และสีขาวอยู่ด้านล่างในตำแหน่งที่เหมาะสม
         6.การประดับธง ให้งดการประดับธงตราสัญลักษณ์ทั้งหมด
         7.การดำเนินการให้ความสะดวกแก่ประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องประชาชนสอบถามข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
                  (1) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน จัดให้มีสายด่วน 1111 ทำเนียบรัฐบาล
                  (2) ศูนย์ดำรงธรรม สายด่วน 1567
         8.การลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพ
                  (1) ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้
                           1) พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ในการนี้ ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
                           2) พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ครบ 15 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น.
                           3) พระราชทานพระราชานุญาตให้ภาคต่าง ๆ ทั้งบุคคล คณะบุคคล ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ครบ 50 วัน
                  (2) จังหวัดจัดสถานที่ให้ประชาชนถวายความอาลัย ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด
                  (3) กรุงเทพมหานครจัดสถานที่ให้ประชาชนถวายความอาลัย ณ ส านักงานเขตทุกเขต
        9.การร่วมบริจาคอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มแก่ประชาชน การร่วมบริจาคอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมลงนามถวายความอาลัยในบริเวณพระบรมมหาราชวัง และใกล้เคียง สามารถติดต่อประสานได้ที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วน 1111
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น