งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: มหาดไทย แจ้ง "ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี" ของ อปท.

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 20/ต.ค./2016, 10:40:48 PM
38396 ครั้ง
LINE it!
มหาดไทย แจ้ง "ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี" ของ อปท.เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 - กระทรวงมหาดไทย ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ( ที่ มท 0816.2/ว 6056 ) เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง "กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับเปลี่ยนจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาสามปี เป็น แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี" ทั้งนี้ จึงได้กำหนดแนวทาง ดังนี้
1. ห้วงเวลาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
2. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
3. แนวทางการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
4. การนำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ไปสู่การปฏิบัติ
5. การกำกับดูแล


มท 0816.2/ว 6056 ลว 20 ต.ค. 2559


ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี


เค้าโครง แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี


เค้าโครง แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด


ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น