งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: มหาดไทย เผยความคืบหน้า "โครงการหมู่บ้านละ 2.5 แสนบาท"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 24/พ.ย./2016, 01:31:33 PM
6439 ครั้ง
LINE it!
มหาดไทย เผยความคืบหน้า "โครงการหมู่บ้านละ 2.5 แสนบาท"

ความคืบหน้าโครงการหมู่บ้านละ 2.5 แสนบาท เสนอโครงการมาแล้วกว่า 7.9 หมื่นโครงการ คาดโอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้านได้ต้นเดือนธันวาคมนี้วันนี้ (24 พ.ย.59) นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปี 2560 (โครงการหมู่บ้านละ 2.5 แสนบาท) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสาธาณประโยชน์ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ ดำเนินการในหมู่บ้านทั้งหมด 74,655 หมู่บ้านทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ตามคู่มือ ให้แก่ จังหวัด อำเภอ และหมู่บ้าน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบแล้ว

กระทรวงมหาดไทยขอเรียนให้ทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการฯ ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วประมาณ 1 เดือน มีผลการดำเนินงานในภาพรวมเป็นไปแผนงานที่วางไว้ โดยคณะกรรมการหมู่บ้านได้มีการเรียกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสนอโครงการตามความต้องการของประชาชนครบแล้วทั้ง 74,655 หมู่บ้าน มีจำนวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมาแล้วจำนวน 79,142 โครงการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) และหน่วยทหารในพื้นที่จะร่วมกันพิจารณาอนุมัติโครงการที่หมู่บ้านเสนอขึ้นมา และส่งผลการพิจารณาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ โดยจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ จากนั้นจังหวัดจะส่งให้กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 – 18 พิจารณาแผนงานและแจ้งผลการพิจารณาให้จังหวัดทราบ คาดว่าจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้านได้ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัด กำกับดูแล ติดตามความคืบหน้าโครงการอย่างใกล้ชิด ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกสัปดาห์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามโครงการฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน สำหรับอำเภอก็จะต้องทำหน้าที่ เป็นพี่เลี้ยงให้กับหมู่บ้านโดยเฉพาะในเรื่องของการเสนอโครงการของหมู่บ้านซึ่งจะต้องไม่ขัดกับข้อห้ามในคู่มือโดยเด็ดขาด และให้ใช้กลไกของคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ หน่วยงานทหารในพื้นที่ ชุดปฏิบัติการประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถดำเนินการตามโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน สอดคล้องตามแนวทางประชารัฐที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และทำให้โครงการที่เกิดขึ้นนั้นเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ในพื้นที่อย่างแท้จริง
ที่มา ข่าวกระทรวงมหาดไทย
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น