งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ร่างระเบียบ มท. "กำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นรายจ่ายที่ อปท. อาจจ่ายได้

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 07/ธ.ค./2016, 12:05:37 PM
17160 ครั้ง
LINE it!
ร่างระเบียบมหาดไทย "กำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นรายจ่ายที่ อปท. อาจจ่ายได้"ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย "กำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้" จะกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ดังต่อไปนี้ ถือเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้
1. เงินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
2. เงินทุนการศึกษาสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
4. เงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย

ทั้งนี้ ยังกำหนดครอบคลุมเรื่อง "เงินทุนการศึกษาสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น" ที่ได้เบิกจ่ายไปแล้วตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นไปตามระเบียบนี้

สำหรับร่างระเบียบฉบับนี้ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ ได้ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแก้ไขร่างระเบียบ (ตามภาพประกอบ) แล้วจึงดำเนินการเสนอร่างระเบียบดังกล่าวต่อไปได้อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น