งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: สำนักงาน สกถ. เตรียมจัดทำ 'คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.' เพื่อลดปัญหาถูกทักท้วง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 09/ธ.ค./2016, 10:02:35 AM
13372 ครั้ง
LINE it!
สำนักงาน สกถ. เตรียมจัดทำ
'คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.'
เพื่อลดปัญหาถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย สกถ. ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีศาสตราจาร์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ เป็นประธาน
          การประชุมดังกล่าวได้กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดปัญหาการถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ โดยมีมติให้ขอข้อมูลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกทักท้วงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินภารกิจที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นถูกทักท้วง

          ทั้งนี้ ในที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ อปท. เพื่อลดปัญหาการถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
          - ให้ฝ่ายเลขารวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน รอบด้าน นำมาประมวล สรุปประเด็นที่มีการทักท้วง เพื่อทำคู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.
          - ขอความร่วมมือข้อมูลจากหน่วยงาน โดยให้ฝ่ายเลขามีหนังสือในนามคณะอนุกรรมการ ขอข้อมูล(รายงานประจำปี) ของ สตง.ในปี 2553-2557 และข้อมูลจาก สถ. หาก อปท.มีข้อมูลหรือประเด็นการถูกทักท้วงก็แจ้งมาที่คณะอนุกรรมการฯ

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

1 ความคิดเห็น

V.I.P. ผู้สนับสนุน
เซียน(GURU)

#1 SpeeDle 09/ธ.ค./2016, 03:53:58 PM

 :wanwan017: