งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: มหาดไทย ออกหนังสือด่วนมาก แจ้ง อปท. "หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 13/ธ.ค./2016, 03:07:48 PM
169716 ครั้ง
LINE it!
มหาดไทย ออกหนังสือด่วนมาก แจ้ง อปท.
"หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ"
ผู้ัรับจ้างเหมาบริการ "ไม่มีสถานะเป็นพนักงานจ้าง"
กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนมาก เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปโดยถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการจ้างเหมาบริการและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติรายละเอียด


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น