งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: มหาดไทย ออกหนังสือด่วนมาก แจ้ง อปท. "หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 13/ธ.ค./2016, 03:07:48 PM
102832 ครั้ง
LINE it!
มหาดไทย ออกหนังสือด่วนมาก แจ้ง อปท.
"หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ"
ผู้ัรับจ้างเหมาบริการ "ไม่มีสถานะเป็นพนักงานจ้าง"
กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนมาก เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปโดยถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการจ้างเหมาบริการและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติรายละเอียด


อัพเดทข่าวสารผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

0 ความคิดเห็น